25
Bal.
2019

Vidaus kontrolės sistemos veikimas viešajame sektoriuje: reglamentavimas, numatomi pakeitimai, kontrolės modeliai, palaikymas ir vertinimas (Vilniuje)

Vilnius