2019 m. sausio 24 d., Kaunas

2019 m. sausio 24 d., Kaune vyko mokymai „Atliekų susidarymo apskaita ir lydraščių rengimas GPAIS“

2018 m. gruodžio 12 d., Kaunas

2018 m. gruodžio 11 d., Kaune vyko seminaras „Suvirinimo darbų kokybės užtikrinimas: darbų koordinavimas, suvirinimo defektai ir jų atsiradimo priežastys, parametrų parinkimas, jų įtaka kokybei“

2018 m. gruodžio 11 d., Kaunas

2018 m. gruodžio 11 d., Kaune vyko seminaras „Naujasis Valstybės tarnybos įstatymas ir svarbiausi pasikeitimai valstybės tarnyboje nuo 2019-01-01, įstatymą įgyvendinantys teisės aktai“

2018 m. gruodžio 05 d., Kaunas

2018 m. gruodžio 6 d., Kaune vyko seminaras „IFS Tarptautiniu mastu pripažintas standartas – maistas – naujovės, sudėtingesnių reikalavimų įgyvendinimas”

2018 m. lapkričio 29 d., Kaunas

2018 m. lapkričio 29 d., Kaune vyko seminaras „Biokuro katilinių priežiūra ir eksploatacija”

2018 m. lapkričio 27 d., Kaunas

2018 m. lapkričio 27 d., Kaune vyko seminaras „BRC Visuotinio maisto saugos standarto 8 versijos reikalavimai, pagrindiniai pakeitimai, papildymai, patikslinimai”

2018 m. lapkričio 22 d., Vilnius

2018 m. lapkričio 20 d., Vilniuje vyko seminaras „FIDIC sutarčių sąlygų taikymas: naujausi LR teisės aktų pakeitimai, dažniausiai pasitaikančios klaidos, praktinė konkrečių atvejų analizė”.

2018 m. lapkričio 22 d., Vilnius

2018 m. lapkričio 20 d., Vilniuje vyko „Vidinis auditas tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijose pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimus” mokymai

2018 m. lapkričio 22 d., Kaunas

2018 m. lapkričio 22 d., Kaune vyko seminaras „FIDIC sutarčių sąlygų taikymas: naujausi LR teisės aktų pakeitimai, dažniausiai pasitaikančios klaidos, praktinė konkrečių atvejų analizė”

2018 m. spalio 30 d., Vilnius

2018 m. spalio 30 d., Vilniuje vyko „Procesų ir rizikos valdymas maisto pramonės organizacijose taikančiose LST EN ISO 9001:2015” mokymai

Rodyti daugiau