2019 m. balandžio 10 d., Vilnius

2019 m. balandžio 10 d., Vilniuje vyko seminaras „Pacientų sauga ir kokybė teikiant slaugos paslaugas: proceso valdymas, kontrolė, auditavimas. Slaugos proceso vadyba.“

2019 m. balandžio 04 d., Kaunas

2019 m. balandžio 4 d., Kaune vyko seminaras „GFSI pripažintų maisto saugos vadybos standartų reikalavimų praktinis įgyvendinimas darbo vietoje“

2019 m. balandžio 03 d., Kaunas

2019 m. balandžio 3 d., Kaune vyko seminaras „Metalų korozija: veiksniai, lemiantys korozijos atsiradimą, korozijos nustatymo būdai ir tyrimo metodai“

2019 m. balandžio 02 d., Vilnius

2019 m. balandžio 2 d., Vilniuje vyko mokymai „Procesų ir rizikų valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO / IEC 17025 : 2018“

2019 m. vasario 26 d., Vilnius

2019 m. vasario 26 d., Vilniuje vyko seminaras „Naujasis Valstybės tarnybos įstatymas ir svarbiausi pasikeitimai valstybės tarnyboje nuo 2019-01-01, įstatymą įgyvendinantys teisės aktai“

2019 m. vasario 21 d., Kaunas

2019 m. vasario 21 d., Kaune vyko seminaras „Pastatų energinis naudingumas: reglamentavimo pasikeitimai nuo 2019 metų, vertinimo būdai, reikalavimų privalomumas“

2019 m. vasario 12 d., Kaunas

2019 m. vasario 12 d., Kaune vyko mokymai „Vandens naudojimo apskaitos ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimo naujausi pakeitimai nuo 2019 m.“

2019 m. vasario 07 d.,

2019 m. vasario 7 d., Vilniuje vyko mokymai „Vandens naudojimo apskaitos ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimo naujausi pakeitimai nuo 2019 m.“

2019 m. sausio 24 d., Kaunas

2019 m. sausio 24 d., Kaune vyko mokymai „Atliekų susidarymo apskaita ir lydraščių rengimas GPAIS“

2018 m. gruodžio 12 d., Kaunas

2018 m. gruodžio 11 d., Kaune vyko seminaras „Suvirinimo darbų kokybės užtikrinimas: darbų koordinavimas, suvirinimo defektai ir jų atsiradimo priežastys, parametrų parinkimas, jų įtaka kokybei“

Rodyti daugiau