2020 m. sausio 22 d., Kaunas

2020 m. sausio 22 d., Kaune vyko seminaras „BRC Visuotinio standarto pakavimo medžiagoms 6 versijos reikalavimai, pagrindiniai pakeitimai, papildymai, patikslinimai“

2020 m. sausio 14 d., Vilnius

2020 m. sausio 14 d., Vilniuje vyko mokymai „Vidaus auditas tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijose pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimus“

2019 m. gruodžio 19 d., Kaunas

2019 m. gruodžio 19 d., Kaune vyko trečioji (paskutinė) mokymų „Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse“ sesija

2019 m. gruodžio 18 d., Vilnius

2019 m. gruodžio 18 d., Vilniuje vyko mokymai „Standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ reikalavimai ir praktinis taikymas“

2019 m. gruodžio 12 d., Vilnius

2019 m. gruodžio 12 d., Vilniuje vyko seminaras „Nepageidaujamų įvykių valdymas sveikatos priežiūros įstaigose, taikant naujausių reglamentuojančių dokumentų reikalavimus“

2019 m. gruodžio 12 d., Kaunas

2019 m. gruodžio 12 d., Kaune vyko seminaras „Tarptautiniu mastu pripažintas standartas maistui (IFS Food) ir vidinis auditas“

2019 m. gruodžio 11 d., Vilnius

2019 m. gruodžio 11 d., Vilniuje vyko seminaras „Administracinių teismų praktikos naujovės, probleminių atvejų analizė“

2019 m. gruodžio 10 d., Vilnius

2019 m. gruodžio 10 d., Vilniuje vyko seminaras „Viešojo maitinimo organizavimas: reikalavimai maisto saugai ir higienai, netinkamo maisto tvarkymo galimos pasekmės, prevencija“

2019 m. gruodžio 04 d., Kaunas

2019 m. gruodžio 4 d., Kaune vyko seminaras „Geležinkelio kelių priežiūra: matavimų atlikimas, defektų nustatymas, apžiūros, jų įforminimo tvarka bei terminai“

2019 m. lapkričio 28 d., Kaunas

2019 m. lapkričio 28d., Kaune vyko antroji mokymų „Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse“ sesija

Rodyti daugiau