2019 m. balandžio 24 d., Kaunas

2019 m. balandžio 24 d., Kaune vyko seminaras „Cheminių tyrimų metodai vandens ir maisto tyrimuose: parinkimas, verifikavimas, validavimas. Rezultatų patikimumo užtikrinimas“

2019 m. balandžio 16 d., Kaunas

2019 m. balandžio 16 d., Kaune vyko seminaras „Reikalavimai ir rekomendacijos Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijoms. Standarto „LST EN ISO 8199:2019 Vandens kokybė. Kultūrų mikrobiologinių tyrimų bendrieji reikalavimai ir nurodymai“ analizė, praktiniai

2019 m. balandžio 11 d., Kaunas

2019 m. balandžio 11 d., Kaune vyko seminaras „Atliekų tvarkymas: reglamentavimas, naujausi teisės aktų pakeitimai, veiklos vykdymui reikalingi aplinkosauginiai leidimai“

2019 m. balandžio 10 d., Vilnius

2019 m. balandžio 10 d., Vilniuje vyko seminaras „Pacientų sauga ir kokybė teikiant slaugos paslaugas: proceso valdymas, kontrolė, auditavimas. Slaugos proceso vadyba.“

2019 m. balandžio 04 d., Kaunas

2019 m. balandžio 4 d., Kaune vyko seminaras „GFSI pripažintų maisto saugos vadybos standartų reikalavimų praktinis įgyvendinimas darbo vietoje“

2019 m. balandžio 03 d., Kaunas

2019 m. balandžio 3 d., Kaune vyko seminaras „Metalų korozija: veiksniai, lemiantys korozijos atsiradimą, korozijos nustatymo būdai ir tyrimo metodai“

2019 m. balandžio 02 d., Vilnius

2019 m. balandžio 2 d., Vilniuje vyko mokymai „Procesų ir rizikų valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO / IEC 17025 : 2018“

2019 m. vasario 26 d., Vilnius

2019 m. vasario 26 d., Vilniuje vyko seminaras „Naujasis Valstybės tarnybos įstatymas ir svarbiausi pasikeitimai valstybės tarnyboje nuo 2019-01-01, įstatymą įgyvendinantys teisės aktai“

2019 m. vasario 21 d., Kaunas

2019 m. vasario 21 d., Kaune vyko seminaras „Pastatų energinis naudingumas: reglamentavimo pasikeitimai nuo 2019 metų, vertinimo būdai, reikalavimų privalomumas“

2019 m. vasario 12 d., Kaunas

2019 m. vasario 12 d., Kaune vyko mokymai „Vandens naudojimo apskaitos ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimo naujausi pakeitimai nuo 2019 m.“

Rodyti daugiau