25
Vas.
2020
Registruotis

Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant ūkinę veiklą: PŪV PAV procedūrų taikymo praktika, sąsajos su planavimo ir projektavimo etapais

Miško g. 11, Kaunas

viešbučio „Europa Royale Kaunas” konferencijų centre.

09:00 - 17:00

8 akad. val.

Tikslinė auditorija:

Įmonių darbuotojai, kurie atsakingi už aplinkosaugą, darbų saugą; aplinkos inžinieriai; aplinkos arba integruotos aplinkosaugos ir kokybės sistemos vadovai arba kiti vadybos sistemos specialistai; konsultacijų įmonių darbuotojai; kiti pramonės įmonių darbuotojai, atsakingi už veiklos plėtrą, modernizavimą; naujų planuojamų ūkinių veiklų organizatoriai.

Dalyvauti šiuose mokymuose tikslinga, jeigu:

  • Planuojama nauja ūkinė veikla;
  • Planuojami esamos veiklos pakeitimai: naujos statybos, rekonstravimas, modernizavimas, plėtra, kt.
  • Įmonės sanitarinės apsaugos zonos nustatymas/tikslinimas;
  • Įmonė – TIPK (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) arba Taršos leidimo Įrenginys;
  • Įmonėje įdiegta Aplinkosaugos vadybos sistema arba Integruota Kokybės ir Aplinkosaugos vadybos sistema (pagal tarptautinius reikalavimus, pvz. ISO, EMAS); atsakingi asmenys turi turėti supratimą apie veiklai taikomus aplinkosauginius ir kitus reikalavimus.

Lektorė – Irina Kliopova, Kauno technologijos universiteto (KTU) Aplinkos inžinerijos instituto daktarė (APINI) (nuo 2002 metų), docentė (nuo 2006 metų), UAB „EcoIri Solution“ direktorė (nuo 2010 metų). Aplinkosauginių orjektų rengimo patirtis prasidėjo nuo 1997 metų kartu su KTU APINI kolegomis diegiant Švaresnės gamybos koncepciją Lietuvos ir kitų šalių apdiriamosios pramonės įmonėse. Paraiškų rengimo patirtis TIPK ir /arba Taršos leidimams gauti – nuo 2004 metų (virš 50 objektų); dalyvavimo patirtis planuojamų ūkinių veiklų PAV procedūrose – nuo 2003 metų (30 objektų). 

Informacija Vikipedijoje: https://lt.wikipedia.org/wiki/Irina_Kliopova;

Informacija Visuotinėje Lietuvių enciklopedijoje (2019-05-22): https://www.vle.lt/Straipsnis/Irina-Kliopova-22544.

Programa

09:00 - 09:30

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:30 - 11:00

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros: teorija ir praktiniai patarimai (pagrindiniai klausimai: PŪV PAV procedūros, objektai, sąsajos su planavimo ir projektavimo etapais, TIPK arba taršos leidimu, poveikiu visuomenės sveikatai vertinimu (PVSV)).

11:00 - 11:15

Kavos pertraukėlė.

11:15 - 12:30

Darbas grupėmis, rezultatų aptarimas / diskusijos (tema – poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir poveikio visuomenės sveikatai (PVSV) objektų identifikavimas).

12:30 - 13:30

Pietų pertrauka.

13:30 - 15:00

Plačiausiai taikomos metodikos įvertinti PŪV poveikį aplinkos oro kokybei dėl oro teršalų iš mobilių ir stacionarių oro taršos šaltinių: teorija ir praktika.

15:00 - 15:15

Kavos pertraukėlė.

15:15 - 17:00

Reikalavimai nuotekų (gamybinių, paviršinių) tvarkymui: teorija ir praktiniai patarimai (pagrindiniai klausimai: nuotekų taršos planavimas atliekant PŪV PAV procedūras; pasikeitimai Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, Nuotekų tvarkymo reglamente, kt.).

Kaina

Kaina:

149 eur. vienam dalyviui.

Kaina*:

*139 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki vasario 7 d.

Kaina**:

**139 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių
iš tos pačios įmonės/įstaigos.

Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Registruotis

Įmonės informacija

Dalyvio informacija

Komentarai

Papildoma informacija:

Turite klausimų?

  • +370 600 17825

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI vasario 21 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu: info@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Kiti mokymai

Partneriai