19
Kov.
2019
Registruotis

Pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto mokymai

Žemaitės g. 15, Vilnius

Viešbučio „Žemaitė konferencijų centras

00:00

5 darbo dienos, 46 akad.val.

Kviečiame Jūsų įmonės atsakingus darbuotojus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu į „AVGO Group“ organizuojamus „Pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu specialisto mokymus“.

              Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 4d. įsakymo Nr. 3-343 ”Dėl pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto skyrimo visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, tvarkos patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 70-2949) 2.1 punkte nustatyta, kad visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, turi būti paskirtas krovinių vežimo saugos specialistas. Saugos specialistas privalo turėti galiojantį Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą pagal atitinkamą transporto rūšį ir pavojingų krovinių grupę.

2019 m. kovo 12 - 19 d. mokymai organizuojami specialistams pagal šias mokymo programas:

M programa:
Visi kroviniai. Suteikia teisę dirbti pavojinų krovinių vežimo gel.tr. Saugos specialistu, kurio f-ijos: prižiūrėti kaip laikomasi reglamentuojančių taisyklių, patarti pavojingų krovinių vežimo kl., rengti įm. Veiklos metinę ataskaitą, užtikrinti avarijų likvidavimą ir prevencijos priemones.
Trukmė - 6 d.

M1 programa:
1 klasės saugos specialistas. 1 klasės pavojingi kroviniai tai sprogstamosios medž.: kietos ar skystos (ar jų mišiniai), kurios cheminės reakcijos metu išskiria tokios temp., tokio slėgio ir tokio greičio dujas, kurios aplinkoje gali sukelti griovimus.
Trukmė - 2 d.

M2 programa:
2 klasės saugos specialistas. 2 klasės pavojingi kroviniai tai dujos (vežami cisternomis).
Trukmė - 2 d.

M3 programa:
3 (degieji skysčiai), 4.1 (degiosios kietosios), 4.2 (savaime užsidegančios), 4.3 (sąlytyje su vandeniu išskiriančios degiąsias medž.), 5.1 (oksiduojančios), 6.1 (toksiškos), 6.2 (infekcinės), 8 (ėdžiosios) ir 9 (kitos) klasės saugos specialistas. Tai visos kitos pavojingos medžiagos (išskyrus sprogstamąsias, radioaktyviąsias ir gabenamas cisternomis).
Trukmė - 3 d.

M4 programa:
7 klasės saugos specialistas. 7 klasės pavojingi kroviniai tai radioaktyviosios medžiagos (medž. Turinčios radionuklidų, kurių ir aktyvumo koncentracija ir bendras aktyvumas viršija pateiktas vertes).
Trukmė - 2 d

M5 programa:
3 klasės saugos specialistas. 3 klasės pavojingi kroviniai kurių jungtinių tautų numeriais 1202, 1203, 1223 (naftos gaminiai).
Trukmė - 2 d.

Programa

Mokymų trukmė ir laikas:

  • Visos mokymo programos: kovo 19 d. - kovo 22 d.
  • Egzaminas - kovo 22 d. Lietuvos transporto saugos administracijos patalpose Švitrigailos g. 42, Vilnius
  • Mokymų pradžia kovo 19 d., 10 val.;
  • Likusiomis dienomis mokymai prasidės 8 val.

Papildoma informacija:

Turite klausimų?

  • +370 601 93329

Papildoma informacija:

✓ Dalyviams duodama metodinė medžiaga.
✓ Išduodami pažymėjimai, kuriuose fiksuojamos įgytos žinios.
✓ Į mokestį neįskaičiuotas egzamino laikymas.

  

Kiti mokymai

Partneriai