11
Vas.
2020
Registruotis

Procesų ir rizikų valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018

Sodų g. 14, Vilnius

viešbučio „Panorama Hotel“ konferencijų centre.

08:30 - 17:40

10 akad. val.

1. Tikslinė dalyvių grupė
Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų darbuotojai, atsakingi už vadybos sistemų kūrimą, įdiegimą, valdymą, laboratorijų vadovai, kokybės vadybininkai, procesų vadovai, vidaus auditoriai, rizikos valdymo grupės vadovai ir grupės nariai.

2. Mokymo tikslas
Suteikti dalyviams žinias apie procesų ir rizikos valdymą, procesinio požiūrio svarbą ir reikšmę kuriant, diegiant ir valdant vadybos sistemas. Apžvelgti procesinio požiūrio naudą, procesų organizacijoje nustatymo gaires, procesų planavimą, įgyvendinimą, matavimą, analizę, gerinimą. Apžvelgti rizikos valdymą, rizikos vertinimo būdus ir metodus vadovaujantis tarptautinių standartų LST ISO 31000:2018 „Rizikos valdymas. Gairės (tapatus ISO 31000:2018)“ ir LST EN 31010:2010 „Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai” rekomendacijomis. Apžvelgti procesų vadovų ir procesų dalyvių atsakomybes, jų svarbą, reikšmę procesų ir rizikos valdyme.

3. Trumpas programos aprašymas
Mokymų programą sudaro dvi dalys: „Procesų valdymas“ ir „Rizikos valdymas“ bei praktinės užduotys.
Mokymo metu dalyviai supažindinami su procesinio valdymo svarba, nauda, procesų tipais tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijose. Apžvelgiami tarptautiniame standarte LST EN ISO 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ nurodyti procesai, jų vieta ir sąsaja organizacijų procesų schemoje, kai laboratorija yra didesnės organizacijos struktūrinis padalinys ir, kai laboratorija yra savarankiškas juridinis asmuo. Dalyviai supažindinami su procesų planavimo, įgyvendinimo, matavimo ir analizės reikalavimais, korekcinių veiksmų ir gerinimo taikymu procesų valdyme. Išsamiai supažindinami su rizikos valdymu ir jos vertinimo būdais. Mokymų metu apžvelgiamos vadovybės, procesų vadovų, procesų dalyvių, rizikos valdymo grupės vadovo bei grupės narių atsakomybės.

Svarbu! Mokymai yra praktiniai, todėl dalyvių skaičius ribojamas.

Mokymų metu bus reikalingas standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018, todėl dalyviai turėtų jį turėti.

Programa

08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 10:15

Procesinis požiūris – kokybės vadybos principas. Procesinio požiūrio samprata. Reikalavimai procesams. Dokumentai nustatantys reikalavimus procesams. Procesų tipai. Į procesą nukreipta kokybės vadyba. Procesų stebėjimas, matavimas ir vertinamoji analizė.

10:15 - 11:00

Kas yra rizika? Pagrindiniai terminai ir apibrėžtys. Netikrumas ir neapibrėžtumas. Rizikos valdymą reglamentuojantys standartai. Rizikos valdymo struktūra ir turinys.

11:00 - 11:15

Kavos pertraukėlė.

11:15 - 12:30

Rizikos šaltiniai ir jos identifikavimas. Rizikų ir galimybių auditas.

12:30 - 13:30

Pietų pertrauka.

13:30 - 14:00

1 Praktinė užduotis.

14:00 - 14:20

1 Praktinės užduoties aptarimas.

14:20 - 15:30

Rizikos analizė. Rizikos ir jos poveikio vertinimas. Rizikos monitoringas ir vertinimas. Rizikos ataskaitos.

15:30 - 15:45

Kavos pertraukėlė.

15:45 - 17:10

  • 2 Praktinė užduotis.
  • 2 Praktinės užduoties aptarimas.

17:10 - 17:40

Diskusijos. Pažymėjimų teikimas.

Lektorė Jovita Kerulytė - Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ auditų vadovė.

Kaina

Kaina:

149 Eur. vienam dalyviui.

Kaina*:

*139 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki sausio 24 d.

Kaina**:

**139 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių
iš tos pačios įmonės.

Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Registracija baigta

Įmonės informacija

Dalyvio informacija

Komentarai

Papildoma informacija:

Turite klausimų?

  • +370 600 17825

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI vasario 7 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu: info@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Kiti mokymai

Partneriai