2018 m. lapkričio 20 d., Vilniuje vyko „Vidinis auditas tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijose pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimus” mokymai

2018 m. lapkričio 22 d., Vilnius

Galerija

2018 m. lapkričio 20 d., Vilniuje vyko „Vidinis auditas tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijose pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimus” mokymai.

Mokymo metu dalyviai buvo supažindinti su audito procese vartojamais terminais jų reikšme ir taikymo principais. Pristatytas vadybos sistemos įvertinimo ir auditavimo modelis, pagrindiniai vadybos sistemos įvertinimo etapai pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ ir LST EN ISO 19011:2018 „Vadybos sistemų gairės (ISO 19011:2018)“ reikalavimus. Išsamiai paaiškinti reikalavimai keliami audito vadovams, auditoriams ir jų kompetencijai. Analizuojamas audito planavimas, apimant audito programų tikslų nustatymą, programų rengimą, programų rizikos vertinimą ir valdymą. Aptarta, kaip teisingai ir tinkamai pasirengti vadybos sistemos auditui ir jį atlikti, formuluoti ir užduoti audito klausimus, rinkti ir dokumentuoti audito metu randamus objektyvius įrodymus, kaip juos vertinti ir analizuoti, rengti audito ataskaitas ir rašyti išvadas. Mokymų metu aptarta rekomendacijų reikšmė ir nauda. Analizuota, kodėl svarbu audito metu teikti rekomendacijas, suprasti vidaus audito proceso reikšmę Laboratorijoje ir visoje organizacijoje.

Džiaugiamės puikiu mokymų įvertinimu ir linkime dalyviams sėkmingai pritaikyti mokymuose įgytas žinias!

Partneriai