• 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius

  Maisto saugos valdymas visoje maisto grandinėje (Vilniuje)

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. gegužės 31 d., Kaunas

  Maisto saugos valdymas visoje maisto grandinėje (Kaune)

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. birželio 04 d., Vilnius

  Pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. birželio 07 d., Kaunas

  Suvirinimo procedūrų aprašai (SPA) ir jų patvirtinimas, naujausi pakeitimai

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. birželio 12 d., Kaunas

  RVASVT sistema: reglamentavimas, rizikos veiksnių analizė, plano sudarymas, vidinis auditas

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. birželio 13 d., Kaunas

  Reikalavimai ir rekomendacijos geležinkelio statinių techninei priežiūrai

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. birželio 14 d., Kaunas

  GPAIS mokymai išoriniams vartotojams (atliekų susidarymo apskaita medicinos įstaigoms)

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. birželio 26 d., Kaunas

  Tiekėjų auditas: tiekėjų patvirtinimo ir monitoringo sistemos sudarymas, pasirengimas auditui, tiekėjų auditų specifika priklausomai nuo jų veiklos, pagrindiniai akcentai

  Skaityti plačiau