• 2019 m. vasario 13 d., Vilnius

  Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. vasario 21 d., Kaunas

  Pastatų energinis naudingumas: reglamentavimo pasikeitimai nuo 2019 metų, vertinimo būdai, reikalavimų privalomumas

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. vasario 22 d., Vilnius

  Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. vasario 26 d., Vilnius

  Naujasis Valstybės tarnybos įstatymas (2019-01-01) ir šį įstatymą įgyvendinantys teisės aktai (Vilniuje)

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. vasario 28 d., Kaunas

  Naujasis Valstybės tarnybos įstatymas (2019-01-01) ir šį įstatymą įgyvendinantys teisės aktai (Kaune)

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. kovo 12 d., Vilnius

  Pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. balandžio 02 d., Vilnius

  Procesų ir rizikų valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. balandžio 04 d., Kaunas

  GFSI pripažintų maisto saugos vadybos standartų reikalavimų praktinis įgyvendinimas darbo vietoje

  Skaityti plačiau