• 2020 m. sausio 22 d., Kaunas

  BRC Visuotinio standarto pakavimo medžiagoms 6 versijos reikalavimai, pagrindiniai pakeitimai, papildymai, patikslinimai

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. vasario 11 d., Vilnius

  Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. vasario 11 d., Vilnius

  Procesų ir rizikų valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. vasario 13 d., Kaunas

  Maisto apsauga, falsifikavimo valdymas, maisto saugos ir kokybės kultūros planas, vidinis auditas

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. vasario 25 d., Kaunas

  Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant ūkinę veiklą: PŪV PAV procedūrų taikymo praktika, sąsajos su planavimo ir projektavimo etapais

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. vasario 26 d., Kaunas

  Standarto „LST EN ISO 8199:2019 Vandens kokybė. Kultūrų mikrobiologinių tyrimų bendrieji reikalavimai ir nurodymai“ analizė ir taikymo praktika

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. vasario 27 d., Kaunas

  Įrenginių techninė priežiūra: patikimumo didinimas, būklės stebėsenos metodai, atvejų analizė

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. vasario 27 d., Vilnius

  Suvirinimo darbų našumo didinimas. Laiko ir medžiagų taupymo galimybės. Ekonominiai aspektai.

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. kovo 18 d., Vilnius

  Standarto LST EN ISO 15189:2013 “Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-08-15)” reikalavimai ir jų taikymas

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. balandžio 09 d., Kaunas

  Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. balandžio 14 d., Vilnius

  LST EN ISO/IEC 17020:2012 “Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)” reikalavimų samprata ir taikymas

  Skaityti plačiau

Naujausi mokymai