• 2020 m. rugpjūčio 18 d., Vilnius

  Standarto LST EN ISO/IEC 17025 : 2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ reikalavimai ir praktinis taikymas

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. rugpjūčio 20 d., Kaunas

  Ekologiško maisto gamyba ir platinimas: kontrolės sistemos sudarymas, reikalavimai ženklinimui, imortui/eksportui, naujo ekologinės gamybos reglamento apžvalga

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. rugpjūčio 20 d., Vilnius

  Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. rugpjūčio 25 d., Vilnius

  Valstybės atsakomybė ir žalos dėl neteisėtų valstybės ir vietos savivaldos institucijų veiksmų atlyginimas

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. rugpjūčio 25 d., Vilnius

  LST EN ISO/IEC 17020:2012 “Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)” reikalavimų samprata ir taikymas

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. rugsėjo 08 d., Kaunas

  Juslinė analizė pieno ir mėsos gaminiuose: atlikimo technika, reikalavimai laboratorijai, įrangai ir vertintojams, tyrimų metodai

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. rugsėjo 15 d., Vilnius

  Standarto LST EN ISO 15189:2013 “Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-08-15)” reikalavimai ir jų taikymas

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. gruodžio 30 d., Kaunas

  Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse

  Skaityti plačiau