• 2018 m. sausio 17 d., Kaunas

  Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) mokymai išoriniams vartotojams (Gaminių ir pakuočių tiekimo rinkai apskaita)

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. sausio 23 d., Kaunas

  Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos taikymas FIDIC statybos sutarčių sąlygose (seminaras Kaune)

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. sausio 25 d., Vilnius

  Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos taikymas FIDIC statybos sutarčių sąlygose (seminaras Vilniuje)

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. sausio 30 d., Kaunas

  RVASVT sistema: reglamentavimas, rizikos veiksnių analizė, plano sudarymas, vidinis auditas

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. vasario 08 d., Vilnius

  Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. vasario 13 d., Vilnius

  Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. vasario 13 d., Vilnius

  Standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ samprata ir taikymas

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. vasario 14 d., Vilnius

  Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. vasario 14 d., Kaunas

  Standarto ISO 22000 naujausi pakeitimai, reikalavimai, vidaus auditas

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. vasario 20 d., Vilnius

  Standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ samprata ir taikymas (vasario 20d.)

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. vasario 21 d., Kaunas

  Metalų korozija: veiksniai, lemiantys korozijos atsiradimą, korozijos nustatymo būdai, tyrimo metodai

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. vasario 22 d., Klaipėda

  Sveikatos priežiūros įstaigų ir ligonių kasų sutarčių sudarymas ir kontrolė, aktyviojo gydymo paslaugų apmokėjimo praktika, perspektyvos

  Skaityti plačiau

 • 2018 m. vasario 27 d., Vilnius

  Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūra, remontas ir bandymas daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose

  Skaityti plačiau

Naujausi mokymai