• 2019 m. lapkričio 27 d., Vilnius

  Neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymas pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. lapkričio 28 d., Kaunas

  Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. gruodžio 04 d., Kaunas

  Geležinkelio kelių priežiūra: matavimų atlikimas, defektų nustatymas, apžiūros, jų įforminimo tvarka bei terminai

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. gruodžio 10 d., Vilnius

  Viešojo maitinimo organizavimas: reikalavimai maisto saugai ir higienai, netinkamo maisto tvarkymo galimos pasekmės, prevencija

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. gruodžio 11 d., Vilnius

  Administracinių teismų praktikos naujovės, probleminių atvejų analizė

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. gruodžio 12 d., Vilnius

  Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. gruodžio 12 d., Vilnius

  Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. gruodžio 12 d., Kaunas

  IFS Tarptautiniu mastu pripažintas standartas – maistas – naujovės, sudėtingesnių reikalavimų įgyvendinimas

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. gruodžio 12 d., Vilnius

  Nepageidaujamų įvykių valdymas sveikatos priežiūros įstaigose, taikant naujausių reglamentuojančių dokumentų reikalavimus

  Skaityti plačiau

 • 2019 m. gruodžio 18 d., Vilnius

  Standarto LST EN ISO/IEC 17025 : 2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ reikalavimai ir praktinis taikymas

  Skaityti plačiau