31
Grd.
2022
Registruotis

Vidiniai mokymai. Atrankos pokalbio vedimas. Tinkamas kandidatas tinkamoje pozicijoje.

Vidiniai mokymai įmonėms. Data derinama individualiai., Bet kuris miestas

Vidiniai mokymai įmonėms. Data derinama individualiai.

08:30 - 16:30

8 akad. val.

Mokymų tikslas - ugdyti atrankos pokalbio vedimo įgūdžius, technikas ir metodikas.

Kiekvienas mokymų dalyvis:

 • Supras ir mokės, kaip tinkamai išskirti ir apibrėžti atrankos kriterijus /kompetencijas, pasirinkti efektyvias ir patikimas vertinimo metodikas.
 • Mokės suformuluoti ir parengti tinkamus klausimus ir praktines užduotis nustatytoms kompetencijoms.
 • Praktiškai pabandys pravesti atrankos pokalbį, siekiant įvertinti turimas kompetencijas - nuo pradžios, atrankos tikslų formulavimo, iki užbaigimo.
 • Praktiškai mokysis valdyti pokalbio procesą: mokės aktyviai klausinėti, klausytis, patikslinti kandidato atsakymus, esant poreikiui – kandidatą nutraukti, gauti konkrečius kandidato atsakymus, atitinkančius nustatytas kompetencijas ir klausimus.
 • Turės praktinius klausimų ir praktinių užduočių pateikimo įgūdžius.
 • Mokysis įvertinti pateiktus kandidatų atsakymus.
 • Mokės sudaryti tinkamus atrankos pokalbio gidus.
 • Prie dalomosios medžiagos gaus praktinių pavyzdžių priedą - atrankos pokalbio formą, atrankos kriterijų/kompetencijų apibrėžimo, elgesio skalių apibūdinimų pavyzdžius.

Programa

08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 10:30

I dalis. Šiuolaikinė darbuotojų pasirinkimo situacija, pasirinkimo metodai:

 • Diskusija: kaip vyksta atrankos procesas Jūsų organizacijoje? Su kokiais iššūkiais susiduriate?
 • Atrankos pokalbio paskirtis ir tikslas 
 • Kokie veiksniai lemia tinkamo kandidato pasirinkimo sėkmę? 
 • Pasirinkimo metodai. Kaip tinkamai ir kokiu būdu kandidatus įvertinti? Kuris vertinimo metodas efektyviausias, greičiausias, tiksliausias?
 • Sėkmingos atrankų vykdymo praktikos tiek ES šalyse, JAV ir Lietuvoje, veiksniai ir pavyzdžiai. 

Pasiruošimas pokalbiui. Atrankos kriterijų apibrėžimas.

 • Atrankos kriterijų išskyrimas. Kaip ir kokius pasirinkti sėkmės faktorius, reikiamas kompetencijas gero darbo atlikimui?. Kaip atlikti darbo ir organizacinės kultūros analizę?
 • Sėkmės faktorių nustatymas - sėkmingos atrankos pagrindas: sėkmės faktorių apibrėžimas, vienodų vertinimo principų, metodų nustatymas. 
 • Kiek kompetencijų vertinti pokalbio metu? Kiek jų vertinimui skirti laiko?

10:30 - 10:45

Kavos pertraukėlė.

10:45 - 12:15

II dalis. Atrankos pokalbio turinys: atrankos pokalbio klausimų ir praktinių užduočių suformavimas ir vertinimas:

 • Kaip sužinoti ar pretendentas atitinka atrankos kriterijus? Kompetencijų, sėkmės faktorių įvertinimas.
 • Kompetencijos matavimo vienetas – “matomas elgesys”. Kaip jį „išprovokuoti ir išmatuoti“? 
 • Klausimų tipai, formulavimo principai ir pavyzdžiai.
 • Pagrindiniai interviu klausimai apie elgesį. Pateikiami klausimų formulavimo ir praktinių užduočių pavyzdžiai. 
 • Praktinių užduočių sudarymo principai. Praktinių užduočių pobūdis ir tipai. Pateikiami pavyzdžiai.
 • Kaip ir ką sakyti pokalbio įvado metu?
 • Kaip užtikrinti vienodą atrankos kriterijų ir pateikiamų klausimų 
 • visų vertinančių asmenų suvokimą? 
 • Pretendentų atsakymų į klausimus ir praktinių užduočių įvykdymo vertinimas. Vertinimo skalės. Jų pavydžiai. Kaip jas parengti? Kaip vertinti?
 • Preliminaraus atrankos pokalbio protokolo parengimas. 

12:15 - 13:15

Pietūs.

13:15 - 14:45

III dalis. Atrankos pokalbio valdymas:

 • Pokalbio procesas. Pokalbio tipo pasirinkimas.
 • Standartizuotas ar laisvas atrankos pokalbis? Kas efektyviau? 
 • Kaip tinkamai formuluoti klausimus Ir kiek jų užduoti?
 • Kaip stabdyti “plepų” ir “abstraktų” kandidatą? Kaip prakalbinti “tylenį“? Aktyvaus klausymo technikos.
 • „Piltuvėlio principas“
 • Dažniausios klausytojo / kalbėtojo klaidos.
 • Atrankos komisijos narių elgesys atrankos pokalbio metu.

14:45 - 15:00

Kavos pertraukėlė.

15:00 - 16:30

IV dalis. Veiksmai po pokalbio:

 • Pokalbio rezultatų vertinimo analizė ir apibendrinimas. 
 • Sprendimo dėl kandidato tinkamumo priėmimas.
 • Kandidato informavimas apie pokalbio rezultatus.
 • Neteisingo vertinimo priežastys.

Kaina

Kaina:

Derinama individualiai.

Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Registruotis

Įmonės informacija

Dalyvio informacija

Komentarai

Papildoma informacija:


Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

Kiti mokymai