31
Grd.
2022
Registruotis

Vidiniai mokymai. ES investicijų planavimas ir valdymas. Ką reiktų žinoti verslo įmonėms?

Mokymų tikslas – suteikti žinių apie ES investicijų prioritetus 2014-2020 finansiniame laikotarpyje, ugdyti gebėjimus efektyviau planuoti projektus, atsižvelgiant į nustatytas veiksmų programos priemones, analizuoti strateginius dokumentus.

Tikslinės grupės: įmonių padalinių vadovai, projektų vadovai, atsakingi už investicijų plėtrą, verslo įmonių projektų valdymo padalinių darbuotojai, tiesiogiai atsakingi už projektų planavimą arba rengimą.

Mokymo metodai: paskaita, diskusijos, video medžiagos peržiūra, grupinės užduotys, atvejų analizė, praktinės pratybos.

Programa

08:30 - 09:00

Registracija

09:00 - 09:30

Mokymų tikslų pristatymas, lūkesčių aptarimas.

09:30 - 10:30

  • 2013-2020 m. ES investicijas reglamentuojančių dokumentų analizė.*
  • Veiksmų programa ir prioritetų specifika.

10:30 - 10:45

Kavos pertraukėlė

10:45 - 12:15

  • Bendrieji ir specialieji atrankos vertinimo kriterijai.
  • ES projektų vertinimas.
  • Pavyzdžių analizė.

12:15 - 13:00

Pietūs

13:00 - 14:30

  • Projektų idėjų generavimas, strateginių dokumentų analizė.
  • Pavyzdžių analizė, darbas grupėse.

14:30 - 14:45

Kavos petraukėlė

14:45 - 16:15

  • Projektų rengimas: veiklų planas, grafikas, horizontalūs prioritetai, rizikos.
  • Pavyzdžių analizė, darbas grupėse.

Lektorė: Ieva Adomaitytė-Subačienė, Lietuvos projektų valdymo asociacijos narė, VU dėstytoja, platformos Konsultantas.eu vykdančioji partnerė.
10 metų patirtis projektų valdymo srityje:
8 metų patirtis Centrinės projektų valdymo agentūros vyriausiojo projektų vadovo pareigose.
2 patirtis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Bendradarbiavimo fondo atsakingo projektų vadovo pareigose.
Tarptautinių projektų koordinatorė.
3 metų verslo projektų valdymo patirtis.
10 metų projektų paraiškų vertinimo patirtis:
ES struktūrinių fondų projektų paraiškų vertinimo komisijos pirmininkė.
ES struktūrinių fondų projektų paraiškų vertintoja.
EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų paraiškų vertintoja.
Nacionalinių programų paraiškų vertintoja.
Daugiau kaip 300 ak. val. projektų rengimo ir valdymo mokymų vedimo patirtis.

Papildoma informacija:


Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

Kiti mokymai