31
Grd.
2022
Registruotis

Vidiniai mokymai. Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo

Naujojo darbo kodekso įsigaliojimas atidėtas, tačiau įmonėse ir įstaigose personalo dokumentų valdymo procesai negali sustoti. Nuolat keičiasi tiek dokumentų valdymo srities reguliavimas, tiek darbo santykių administravimo teorija ir praktika. Mokymų metu bus aptariami :

 • Naujausi personalo dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimai;
 • Elektroninių dokumentų naudojimo galimybės darbo santykiuose;
 • Aktualūs darbo ginčų komisijų ir teismų praktikos pavyzdžiai;
 • Numatomi aktualiausi Naujojo darbo kodekso pokyčiai.
 • Atnaujinti personalo dokumentų pavyzdžiai, kuriuos seminaro dalyviai gaus elektroniniu paštu.

Mokymai skirti tiek pradedantiesiems personalo administratoriams, tiek norintiems sužinoti ir įgyvendinti naujoves ar siekiantiems keisti ne visada efektyvią personalo administravimo tvarką.

Programa

08:30 - 09:00

Registracija

09:00 - 10:30

Personalo bylų formavimas:

 • Personalo dokumentacijos plano sudarymas;
 • Bendrieji bylų reikalavimai;
 • Asmens bylų formavimas.


Pagrindinių personalo procesų valdymas: (Dabartinės situacija ir numatomų pakeitimai)

 • Priėmimo į darbą dokumentavimas (darbo sutartys, darbuotojų prašymai, pareigybės aprašymai, darbo tvarkos taisyklės, ir kt. dokumentai);
 • Darbo santykių eigoje rengiami dokumentai (dokumentai dėl darbo sutarties keitimo, pažymos, charakteristikos, įsakymai ir kt.);
 • Atostogų dokumentavimas (darbuotojų prašymai dėl atostogų, įsakymai atostogų klausimais, atostogų grafikai);

10:30 - 10:45

Kavos pertraukėlė

10:30 - 12:00

 • Komandiruočių dokumentavimas (įsakymai komandiruočių klausimais, komandiruočių ataskaitos ir kt.);
 • Nuobaudų ir skatinimų dokumentavimas (tarnybiniai pranešimai, pasiaiškinimai, pranešimai dėl pasiaiškinimo pateikimo, įsakymai, aktai ir kt.);

12:00 - 13:00

Pietūs

13:00 - 14:30

Atleidimo dokumentavimas (prašymai, siūlymai, reikalavimai, pranešimai, įspėjimai ir kt.).

Personalo dokumentų apyvarta:

 • Personalo dokumentų vidinis derinimas (derinimo tvarka, vizų įforminimas);
 • Personalo dokumentų pasirašymas;
 • Personalo dokumentų vykdymas (rezoliucijų įforminimas, vykdymo kontrolė);
 • Personalo dokumentų registravimas;
 • Supažindinimas su personalo dokumentais (supažindinimo žymos, sutikimo įforminimas ir kt.).

14:30 - 14:50

Klausimai, diskusijos.

Lektorė: Rasa Grigonienė. Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos bei Mykolo Romerio universiteto dėstytoja. Išsilavinimas – filologijos ir teisės mokslų magistrė. Administravimo ir dokumentų valdymo srityse turi daugiau nei 10 m. patirtį. Veda seminarus, kursus, mokymus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, elektroninių dokumentų valdymo, taip pat personalo dokumentų valdymo klausimais. Skaito pranešimus dalykinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Yra autorė ar bendraautorė keleto knygų, leidinių dokumentų valdymo temomis: „Raštvedyba“; „Įmonės veiklos dokumentai“; „Dokumentų valdymas“, „Biuro administravimo žinynas“. Dažnai publikuojami lektorės straipsniai „Biuro administravimo“ bei kituose žurnaluose.

Papildoma informacija:


Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

Kiti mokymai