31
Grd.
2022
Registruotis

Vidiniai mokymai. Pozityvaus mąstymo ugdymas

Kiekvienas mokymų dalyvis:

 • išmoks atpažinti bei ugdyti savyje bei kituose pozityvaus mąstymo nuostatas ir įgūdžius;
 • suvoks pozityvaus mąstymo įtaką veiksmams, sėkmei darbe ir asmeniniame gyvenime;
 • išmoks pozityvaus mąstymo metodų.

Aukščiausius mokymų rezultatus pasiekti padės lakoniška ir praktiniais pavyzdžiais paremta teorinė medžiaga, praktinės užduotys, situacijų modeliavimas ir konkrečių atvejų analizė, kuriems skiriama didžioji dalis mokymų. Rekomenduojamas grupės dydis - iki 15 asmenų.

Priklausomai nuo pageidavimų, mokymai gali vykti Jūsų įmonės patalpose arba Jūsų pasirinktoje vietoje.

Programa

I dalis. Pozityvaus mąstymo principai ir priemonės.

 • Iš ko sprendžiame, kad žmogus turi pozityvų požiūrį?
 • Ar mintys gali daryti poveikį sveikatai, savijautai ir darbo rezultatams?
 • „Nusiteikimų” privalumai ir grėsmės.
 • Funkcinės (t.y. padedančios) ir disfunkcinės (t.y. apsunkinančios) minčių schemos. Praktinė užduotis.

I dalis. Pozityvaus mąstymo principai ir priemonės.

 • Iš ko sprendžiame, kad žmogus turi pozityvų požiūrį?
 • Ar mintys gali daryti poveikį sveikatai, savijautai ir darbo rezultatams?
 • „Nusiteikimų” privalumai ir grėsmės.
 • Funkcinės (t.y. padedančios) ir disfunkcinės (t.y. apsunkinančios) minčių schemos. Praktinė užduotis.

II dalis. „Proto užraktai“. Kodėl nesijaučiama laimingu?

 • Ydingų nuostatų testas.
 • Praktinė užduotis. Nuostata „Laimėkime kartu“.

III dalis. Darbas su savimi.

 • Pasitikėjimas savimi. Testas.
 • Kaip padrąsinti save daryti kažką nauja?
 • Praktinė užduotis: Savęs motyvavimas per savo „idealą“.
 • Pozityvus „kalbėjimas su savimi”.

IV dalis. Pozityvaus mąstymo išsaugojimas kebliose bei sudėtingose darbo situacijose.

 • Puolimo ir nepalankios informacijos valdymas: praktika.
 • Pasirengimas informacijos pateikimui ir galimoms priešiškoms reakcijoms.
 • „Sunkūs“ žmonės: ko galime iš jų pasimokyti?
 • „Sunkūs“ žmonės: kaip jų „sunkumą“ galime išnaudoti rezultatams pasiekti?
 • Praktinės užduotys.

V dalis. Reakcijų į pokyčius numatymas ir pozityvumo akcentavimas sau ir kitiems.

 • „Žmogiškosios“ reakcijos į kritines situacijas.
 • Praktinis patyrimas.

VI dalis. Įtampos valdymo pratimai.

 • Savitvardos išlaikymo metodai. „Greiti“ savikontrolės būdai.
 • Neracionalių ir „karštų” minčių kontrolė.
 • Mąstymo klaidos. Ar įmanoma pakeisti savo mintis?
 • Emocijų kontrolės metodų įvairovė: kas tinka man asmeniškai?
 • Praktinės užduotys ir įtampą keliančių situacijų analizė.
 • Raumenų atpalaidavimas.
 • Kvėpavimo pratimai.
 • Vizualizacijos metodų taikymas.
 • Praktinė užduotis - veiksmų planas: ką darysime grįžę po seminaro.
Įgūdžių lavinimas Seminaro metu bus pateiktos praktinės užduotys, kurios padės lavinti asmeninius ir komandinio darbo įgūdžius.
Įgūdžių pritaikymas Asmeninio įgūdžių tobulinimo ir įgytų žinių pritaikymo plano sudarymas: kaip pritaikysiu tai, ką sužinojau mokymų metu?

Mokymų lektorė:

Aistė Mažeikienė, Organizacijų psichologė, konsultantė - praktikė. Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: veda mokymus, įdiegia darbuotojų vertinimo sistemą įmonėse.
Veda mokymus bendradarbiavimo su „sunkiais“ klientais, vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo, komunikacijos, viešo kalbėjimo temomis. Nustato atrankos ir mokymosi poreikius, sudaro tęstinius mokymosi planus. Turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“, kompetencijų vertinime.
Šalia intensyvios mokymų patirties, Kazimiero Simonavičiaus universitete dėsto „Vadovavimo psichologiją“, „Privačios detektyvinės veiklos psichologiją“, “Teisės psichologiją“, “Socialinę psichologiją“, „Kūrybinės gyvensenos komunikaciją“ bei „Verslo derybas“.
16 metų veda praktinius seminarus ir teikia konsultacijas (vidutiniškai 120 seminarų po 8 akad. valandas per metus). Aistės straipsniai organizacijų bei taikomosios psichologijos tematika publikuojami verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose (1999-2016). 2011 m. VGTU išleistas vadovėlis “Verslo derybos“.

Kaina

Kaina:

Pagal susitarimą

Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Registruotis

Įmonės informacija

Dalyvio informacija

Komentarai

Papildoma informacija:


Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

Kiti mokymai