2018 m. birželio 5 d., Vilniuje vyko seminaras „Darbuotojų asmens duomenų apsauga: BDAR reikalavimų taikymas, privalomų dokumentų rengimo praktika bei pavyzdžių analizė.”

2018 m. birželio 07 d., Vilnius

Galerija

2018 m. birželio 5 d., Vilniuje vyko seminaras „Darbuotojų asmens duomenų apsauga: BDAR reikalavimų taikymas, privalomų dokumentų rengimo praktika bei pavyzdžių analizė.”

Seminare buvo pristatyti: darbuotojų asmens duomenų saugojimo tikslai; teisiniai pagrindai tvarkyti darbuotojų asmens duomenis; kada sutikimo pagrindu galima tvarkyti darbuotojų asmens duomenis?; darbuotojų asmens duomenų saugojimo terminai; darbuotojų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimas; kandidatų asmens duomenų tvarkymo aspektai; privalomų turėti dokumentų rengimo praktiniai aspektai.

PUIKIAI – tokio įvertinimo sulaukėme dalyvių apklausos anketose! Džiaugiamės kartu su klientais ir linkime visas gautas žinias maksimaliai įprasminti darbinėje veikloje!