08
Kov.
2022

Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo mokymai

Visa Lietuva

15
Kov.
2022

RVASVT sistema: reglamentavimas, rizikos veiksnių analizė, plano sudarymas, vidinis auditas

Kaunas

22
Kov.
2022

Procesų optimizavimo galimybės medžio ir metalo apdirbimo pramonėje

Kaunas

30
Kov.
2022

Nauji mokymai! Standarto LST EN ISO 13485:2016 "Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. Reglamentuojantys reikalavimai (ISO 13485:2016)" interpretacija ir praktinis taikymas

Vilnius

05
Bal.
2022

Procesų optimizavimo galimybės maisto pramonės įmonėse

Kaunas

13
Bal.
2022

Žalos pacientų sveikatai atlyginimo „be kaltės“ modelis: įstatymo pakeitimai, praktinio taikymo apžvalga, atvejų analizė, modelio taikymo aspektai COVID-19 ligos atveju

Vilnius

14
Bal.
2022

Cheminių tyrimų metodų validavimas ir verifikavimas

Kaunas

07
Bir.
2022

Mėginių ėmimo ir cheminių tyrimų neapibrėžties vertinimas

Kaunas