27
Bal.
2021

Rizikos valdymas medicinos laboratorijose pagal LST EN ISO 15189:2013 ir LST EN ISO 22367:2020

Vilnius

08
Bir.
2021

Vidaus auditas tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijose pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimus

Vilnius