2020 m. lapkričio 03 d., Vilnius

2020 m. lapkričio 3 d., vyko nuotolinis seminaras „Maisto saugos valdymas Covid 19 pandemijos metu“

2020 m. spalio 28 d.,

2020 m. spalio 28 d., vyko nuotolinis seminaras „Nauji mobilumo paketo reikalavimai vežėjams, vežėjų, ekspeditorių ir siuntėjų teisės, pareigos ir atsakomybė“

2020 m. spalio 22 d., Kaunas

2020 m. spalio 21 d., Kaune vyko seminaras „Matavimo neapibrėžties skaičiavimas. Standarto „LST EN ISO 19036:2019 Maisto grandinės mikrobiologija. Matavimo neapibrėžties įvertinimas atliekant kiekybinį nustatymą“ analizė, praktiniai pavyzdžiai“

2020 m. spalio 14 d., Vilnius

2020 m. spalio 14 d., Vilniuje ir nuotoliniu būdu vyko seminaras „ASPĮ ir ligonių kasų sutarčių sudarymas ir kontrolė, aktyviojo gydymo atvejų klasifikavimas, klinikinis kodavimas, viešųjų pirkimų planavimas COVID-19 kontekste“

2020 m. spalio 07 d., Kaunas

2020 m. spalio 7 d., Kaune vyko seminaras „Nuotekų dumblo tvarkymas: teisiniai reikalavimai dumblo apdorojimui, problematika ir galimybės“

2020 m. spalio 06 d., Kaunas

2020 m. spalio 6 d., Kaune vyko seminaras „RVASVT sistema: reglamentavimas, rizikos veiksnių analizė, plano sudarymas, vidinis auditas“

2020 m. rugsėjo 24 d., Vilnius

2020 m. rugsėjo 24 d., Vilniuje vyko seminaras „Ką reikėtų žinoti Užsakovams apie FIDIC sutarčių sąlygų taikymą rangos darbų viešuosiuose pirkimuose“

2020 m. rugsėjo 23 d., Kaunas

2020 m. rugsėjo 23 d., Kaune vyko seminaras „FIDIC sutarčių sąlygų taikymas viešuosiuose rangos darbų pirkimuose. Rangovų veiksmai ir rizikos“

2020 m. rugsėjo 15 d., Vilnius

2020 m. rugsėjo 15 d., Vilniuje vyko mokymai „Standarto LST EN ISO 15189:2013 “Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-08-15)” reikalavimai ir jų taikymas“

2020 m. rugsėjo 08 d., Kaunas

2020 m. rugsėjo 8 d., Kaune vyko seminaras „Juslinė analizė pieno ir mėsos gaminiuose: atlikimo technika, reikalavimai laboratorijai, įrangai ir vertintojams, tyrimų metodai“

Rodyti daugiau