2020 m. spalio 06 d., Kaunas

2020 m. spalio 6 d., Kaune vyko seminaras „RVASVT sistema: reglamentavimas, rizikos veiksnių analizė, plano sudarymas, vidinis auditas“

2020 m. rugsėjo 24 d., Vilnius

2020 m. rugsėjo 24 d., Vilniuje vyko seminaras „Ką reikėtų žinoti Užsakovams apie FIDIC sutarčių sąlygų taikymą rangos darbų viešuosiuose pirkimuose“

2020 m. rugsėjo 23 d., Kaunas

2020 m. rugsėjo 23 d., Kaune vyko seminaras „FIDIC sutarčių sąlygų taikymas viešuosiuose rangos darbų pirkimuose. Rangovų veiksmai ir rizikos“

2020 m. rugsėjo 15 d., Vilnius

2020 m. rugsėjo 15 d., Vilniuje vyko mokymai „Standarto LST EN ISO 15189:2013 “Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-08-15)” reikalavimai ir jų taikymas“

2020 m. rugsėjo 08 d., Kaunas

2020 m. rugsėjo 8 d., Kaune vyko seminaras „Juslinė analizė pieno ir mėsos gaminiuose: atlikimo technika, reikalavimai laboratorijai, įrangai ir vertintojams, tyrimų metodai“

2020 m. rugpjūčio 20 d., Kaunas

2020 m. rugpjūčio 20 d., Kaune vyko seminaras „Ekologiško maisto gamyba ir platinimas: kontrolės sistemos sudarymas, reikalavimai ženklinimui, importui/eksportui, naujo ekologinės gamybos reglamento apžvalga“

2020 m. rugpjūčio 18 d., Vilnius

2020 m. rugpjūčio 18 d., Vilniuje vyko mokymai „Standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ reikalavimai ir praktinis taikymas“

2020 m. birželio 25 d., Kaunas

2020 m. birželio 25 d., Kaune vyko seminaras „Matavimo neapibrėžties vertinimas ir sprendimo taisyklių taikymas cheminių tyrimų laboratorijose“

2020 m. birželio 18 d., Kaunas

2020 m. birželio 18 d., Kaune vyko seminaras „Pramoninių nuotekų valymas: teršalų valymo būtinybė, problemos, galimybės ir perspektyvos, teršalų prigimties ir valymo metodų derinimas“

2020 m. birželio 17 d., Vilnius

2020 m. birželio 17 d., Vilniuje vyko seminaras „Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant ūkinę veiklą: PŪV PAV procedūrų taikymo praktika, sąsajos su planavimo ir projektavimo etapais“

Rodyti daugiau