2020 m. vasario 26 d., Kaunas

2020 m. vasario 26 d., Kaune vyko seminaras „Standarto „LST EN ISO 8199:2019 Vandens kokybė. Kultūrų mikrobiologinių tyrimų bendrieji reikalavimai ir nurodymai“ analizė ir taikymo praktika“

2020 m. vasario 25 d., Kaunas

2020 m. vasario 25 d., Kaune vyko seminaras „Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant ūkinę veiklą: PŪV PAV procedūrų taikymo praktika, sąsajos su planavimo ir projektavimo etapais“

2020 m. vasario 13 d., Kaunas

2020 m. vasario 13 d., Kaune vyko seminaras „Maisto apsauga, falsifikavimo valdymas, maisto saugos ir kokybės kultūros planas, vidinis auditas pagal IFS 6.1“

2020 m. vasario 11 d., Vilnius

2020 m. vasario 11 d., Vilniuje vyko mokymai „Procesų ir rizikų valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025“

2020 m. sausio 22 d., Kaunas

2020 m. sausio 22 d., Kaune vyko seminaras „BRC Visuotinio standarto pakavimo medžiagoms 6 versijos reikalavimai, pagrindiniai pakeitimai, papildymai, patikslinimai“

2020 m. sausio 14 d., Vilnius

2020 m. sausio 14 d., Vilniuje vyko mokymai „Vidaus auditas tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijose pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimus“

2019 m. gruodžio 19 d., Kaunas

2019 m. gruodžio 19 d., Kaune vyko trečioji (paskutinė) mokymų „Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse“ sesija

2019 m. gruodžio 18 d., Vilnius

2019 m. gruodžio 18 d., Vilniuje vyko mokymai „Standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ reikalavimai ir praktinis taikymas“

2019 m. gruodžio 12 d., Vilnius

2019 m. gruodžio 12 d., Vilniuje vyko seminaras „Nepageidaujamų įvykių valdymas sveikatos priežiūros įstaigose, taikant naujausių reglamentuojančių dokumentų reikalavimus“

2019 m. gruodžio 12 d., Kaunas

2019 m. gruodžio 12 d., Kaune vyko seminaras „Tarptautiniu mastu pripažintas standartas maistui (IFS Food) ir vidinis auditas“

Rodyti daugiau