2020 m. birželio 17 d., Vilnius

2020 m. birželio 17 d., Vilniuje vyko seminaras „Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant ūkinę veiklą: PŪV PAV procedūrų taikymo praktika, sąsajos su planavimo ir projektavimo etapais“

2020 m. birželio 11 d., Kaunas

2020 m. birželio 11 d., Kaune vyko seminaras „GMP plius Gerosios gamybos praktikos standartų reikalavimai, įgyvendinimas ir vidinis auditas“

2020 m. kovo 03 d., Vilnius

2020 m. kovo 3 d., Vilniuje vyko seminaras „Teisiniai ir etiniai aspektai, įgyvendinant žalos pacientų sveikatai atlyginimo „be kaltės“ modelį“

2020 m. vasario 28 d., Kaunas

2020 m. vasario 27 d., Kaune vyko seminaras „Įrenginių techninė priežiūra: patikimumo didinimas, būklės stebėsenos metodai, atvejų analizė“

2020 m. vasario 26 d., Kaunas

2020 m. vasario 26 d., Kaune vyko seminaras „Standarto „LST EN ISO 8199:2019 Vandens kokybė. Kultūrų mikrobiologinių tyrimų bendrieji reikalavimai ir nurodymai“ analizė ir taikymo praktika“

2020 m. vasario 25 d., Kaunas

2020 m. vasario 25 d., Kaune vyko seminaras „Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant ūkinę veiklą: PŪV PAV procedūrų taikymo praktika, sąsajos su planavimo ir projektavimo etapais“

2020 m. vasario 13 d., Kaunas

2020 m. vasario 13 d., Kaune vyko seminaras „Maisto apsauga, falsifikavimo valdymas, maisto saugos ir kokybės kultūros planas, vidinis auditas pagal IFS 6.1“

2020 m. vasario 11 d., Vilnius

2020 m. vasario 11 d., Vilniuje vyko mokymai „Procesų ir rizikų valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025“

2020 m. sausio 22 d., Kaunas

2020 m. sausio 22 d., Kaune vyko seminaras „BRC Visuotinio standarto pakavimo medžiagoms 6 versijos reikalavimai, pagrindiniai pakeitimai, papildymai, patikslinimai“

2020 m. sausio 14 d., Vilnius

2020 m. sausio 14 d., Vilniuje vyko mokymai „Vidaus auditas tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijose pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimus“

Rodyti daugiau