Asmens duomenų saugumo pažeidimai: tyrimas, fiksavimas, prevencija. Atskaitomybės pagal BDAR užtikrinimas

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2023-10-04

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

109 - 129

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Tikslas:

  • Gebėti identifikuoti asmens duomenų saugumo pažeidimus. Žinoti kaip fiksuoti ir tirti asmens duomenų saugumo pažeidimus, kaip bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis. Tinkamai komunikuoti viduje ir išorėje įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui. Taip pat, kaip įrodyti atitiktį įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui.
  • Gebėti užtikrinti veiksmingą asmens duomenų saugumo pažeidimų prevenciją.

Trumpas programos aprašymas:

Tiek Lietuvą, tiek ir kitas valstybes pastaruoju metu sudrebino precedentiniai asmens duomenų saugumo pažeidimai (už tai kai kuriais atvejais buvo skirtos ir didelės baudos pagal BDAR), o jų valdymas ir atskaitomybės įrodinėjimas parodė ir esmines klaidas, kurias daro duomenų valdytojai ir (ar) tvarkytojai.

Taip pat, praktika rodo, kad darbuotojai negeba identifikuoti asmens duomenų saugumo pažeidimų, dėl ko didelė dalis pažeidimų lieka neidentifikuota ir tai kelia dideles rizikas duomenų valdytojas ir (ar) tvarkytojams. O kai pažeidimai identifikuojami, dažnai tinkamai neveikia nustatytos procedūros, pažeidimai netinkamai kvalifikuojami, netinkamai valdomi ar netinkamai fiksuojami ir (ar) netinkamai komunikuojama dėl įvykusio pažeidimo.

Šiame seminare bus pristatoma kaip identifikuoti asmens duomenų saugumo pažeidimą, kaip tinkamai valdyti, fiksuoti bei kaip tinkamai pasirūpinti atitiktimi BDAR ir tinkamai komunikuoti. Bus analizuojamos dažniausiai daromos klaidos, priežiūros institucijų lūkesčiai tokiais atvejais ir pristatomi kiti svarbūs aspektai įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui.

Mokymai skirti:

  • Duomenų apsaugos pareigūnai, už duomenų apsaugą ir (ar) kibernetinį saugumą atsakingi asmenys;
  • Darbuotojai, atsakingi už atskirus asmens duomenų tvarkymo tikslus / operacijas;
  • Įmonių / įstaigų padalinių atstovai, atsakingi ir prižiūrintys tinkamą asmens duomenų tvarkymą padaliniuose;
  • Darbuotojams dirbantiems su asmens duomenimis t.y. tvarkantiems asmens duomenis;
  • Mažų įmonių/įstaigų vadovai.
Programa
Programa
9.30 - 10.00

Dalyvių prisijungmas.

10.00 - 12.00

Kas yra asmens duomenų saugumo pažeidimas ir kaip jį identifikuoti bei kvalifikuoti.

Darbuotojų gebėjimai identifikuoti asmens duomenų saugumo pažeidimus.

Kaip elgtis įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui (modeliai pagal įmonių/organizacijų dydžius, pagrindinės darbuotojų, DAP ir kitų suinteresuotų asmenų pareigos).

Kaip komunikuoti įvykus pažeidimui (tiek viduje, tiek išorėje).

Atvejai, kai asmens duomenų saugumo pažeidimas įvyksta pas duomenų tvarkytoją. Kaip tam pasirengti?

Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimas.

Asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimas.

12.00 - 13.00

Pietų pertrauka.

13.00 - 14.30

Dažniausiai daromos klaidos įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimams.

Bendradarbiavimas su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru. Praktiniai aspektai.

Kaip užtikrinti atskaitomybę įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui? Kokių atitikties įrodymų dažniausiai reikia ir kaip užtikrinti jų turėjimą/buvimą?

Kokie dokumentai pagal BDAR būtini reglamentuojant asmens duomenų saugumo pažeidimus ir atitinkamas valdymo procedūras? Praktinės įžvalgos ir rekomendacijos.

14:30 - 14:45

Pertraukėlė.

14:45 - 15:45

Žinomiausi asmens duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas: praktinių pavyzdžių analizė ir rekomendacijos.

Už asmens duomenų saugumo pažeidimus skirtų sankcijų pagal BDAR analizė.

Asmens duomenų saugumo pažeidimų prevencijos priemonės. Kaip išmatuoti jų veiksmingumą?

Žiniomis dalinasi
Prof. dr. Darius Štitilis
Mykolo Romerio universiteto profesorius, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Taip pat – „DPSSolutions“, tiekiančios asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo konsultacines paslaugas, bendraturtis. Darius Štitilis turi ilgametę darbo patirtį Teisės ir IT srityse, yra dirbęs tarptautinėje advokatų kontoroje, tarptautinėje verslo įmonėje. Dr. Darius Štitilis yra publikavęs apie 50 mokslo straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose prestižiniuose mokslo leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo temomis. Tai pat, yra keleto monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautorius. Darius Štitilis aktyviai dalyvauja mokslinėje-projektinėje veikloje. Pavyzdžiui, nuo 2015 m. iki 2017 m. vadovavo moksliniam projektui, kurio pagrindinis rezultatas – sukurtas Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelis. Nuo 2020 m. iki 2022 m. – vieno iš keturių ES pilotinių kibernetinio saugumo projektų – Sparta.eu projekto ekspertas. Pastoviai dalyvauja ir kituose projektuose asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo klausimais. Darius Štitilis domisi ne tik teorinėmis, bet ir praktinėmis asmens duomenų tvarkymo ir kibernetinio saugumo problemomis bei jų sprendimo būdais.
Kaina
Kaina:
129 eur. vienam dalyviui.
Kaina:*
*119 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 15 d.
Kaina:**
**109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI rugsėjo 29 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.