Audito institucijų (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos), kokybės valdymo sistema pagal 1-ąjį ir 2-ąjį TKVS

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2023-02-23

Trukmė:

5 akad. val.

Kaina:

119 - 139

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Trumpas programos aprašymas:

  • Audito institucijos, kurios atliekant auditus vadovaujasi tarptautiniais audito standartais, turi sukurti, įdiegti ir naudoti auditų kokybės valdymo sistemą. Nuo 2022-12-15 galioja naujas 1-asis tarptautinis kokybės valdymo standartas, kuris pakeitė 1-ąjį tarptautinį kokybės kontrolės standartą bei patvirtintas naujas 2-asis tarptautinis kokybės valdymo standartas. Atnaujinti standartai keičia visą požiūrį į auditų kokybės užtikrinimo sistemą, artindami ją prie tarptautiniu mastu žinomų vidaus kontrolės ir rizikos valdymo procesų. Mokymų metu bus apžvelgti reikalavimai auditų kokybės užtikrinimo sistemai ir išnagrinėti praktiniai jų taikymo audito institucijoje aspektai.

Mokymai skirti:

  • Audito institucijų (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos), kurios vadovaujasi TAS, vadovams ir darbuotojams; išorinę auditų peržiūrą atliekantiems asmenims.
Programa
Programa
9.30 - 10.00

Dalyvių prisijungimas.

10.00 - 12.00

Kokybės užtikrinimo standartai: 1-asis ir 2-asis tarptautiniai kokybės valdymo standartai (TKVS), 140-asis tarptautinis aukščiausių audito institucijų standartas (TAAIS).

Reikalavimai kokybės valdymo sistemai (1-asis TKVS).

12.00 - 13.00

Pietų pertrauka.

13.00 - 14.30

Keturi kokybės kontrolės lygiai.

Vadovavimas audito grupei, jos darbo priežiūra ir peržiūra (1-asis TKVS).

Audito kokybės peržiūra pagal 2-ąjį TKVS.

Baigtų auditų peržiūra (1-asis TKVS).

Kasmetinis kokybės valdymo sistemos vertinimas.

Kokybės kontrolės rolės nedidelėje audito institucijoje.

Žiniomis dalinasi
Audronė Vaitkevičiūtė
Auditų kokybės užtikrinimo sistemų diegimo ir vykdymo ekspertė. Nuo 2008 metų rengia audito atlikimo metodikas; auditų kokybės užtikrinimo politikas; vykdo auditų priežiūros ir peržiūros funkcijas; vertina auditų atitiktį TAS ir TAAIS; viešajame sektoriuje veda mokymus auditų metodikos taikymo ir auditų atlikimo temomis; konsultuoja audito institucijas auditų atlikimo ir auditų kokybės valdymo sistemos diegimo klausimais.
Kaina
Kaina:
139 eur. vienam dalyviui
Kaina:*
*129 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki vasario 3 d.
Kaina:**
**119 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI vasario 17 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.