Švaresnė gamyba pramonės įmonėse: poreikio ir galimybių vertinimas, inovacijų įvykdomumo analizė, finansavimo galimybės. Dvi dienos intensyvios praktikos!

Vieta:

Miško g. 11, Kaunas

Viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2024-03-26

Trukmė:

2 dienos (kovo 26 ir 27 d.)

Kaina:

298-348

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

 

Kviečiame Jus ir Jūsų kolegas dalyvauti dviejų dienų trukmės intensyvios praktikos mokymuose tema „Švaresnė gamyba pramonės įmonėse: poreikio ir galimybių vertinimas, inovacijų įvykdomumo analizė, finansavimo galimybės“

Mokymų ciklo trukmė: 16 val. (2 darbo dienos). Molymai vyks gyvai, viešbučio „Victoria Hotel Kaunas” konferencijų centre,

Mokymų datos:

  • 2024 kovo 26 d. Švaresnės gamybos galimybių poreikio įvertinimas įmonėje (gyvai);
  • 2024 kovo 27 d. Švaresnės gamybos inovacijų įvykdomumo analizė (gyvai).

Švaresnė gamyba (ŠG) – tai prevencinė ir integruota aplinkos apsaugos vadybos strategija, kuri turi būti nuolat taikoma gamybiniams procesams bei produktams per visą jų egzistavimo ciklą, siekiant sumažinti poveikį žmonėms ir aplinkai.
Diegiant ŠG projektus, tarša mažinama jos sukūrimo šaltinyje, t.y. pačiame gamybos procese, jį optimizuojant, keičiant technologiją ar žaliavą, ar produktą, kt. Tai taršos prevencija jos susidarymo šaltinyje.

Labai svarbu, kad ŠG projektai leidžia ne tik mažinti poveikį aplinkai, bet ir duoda ekonominę naudą, visų pirma, dėl išteklių taupymo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo.

Mokymai skirti: įmonių darbuotojams, atsakingiems už aplinkosaugą, darbų saugą, energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo didinimą; aplinkos inžinieriams; aplinkos arba integruotos aplinkosaugos ir kokybės sistemos vadovams arba kitiems vadybos sistemos specialistams; energetikams; technologams; procesų valdymo inžinieriams; kitiems inžinieriams; ekonomistams; konsultacinių įmonių darbuotojams.

Pagrindinis organizuojamų praktinių mokymų tikslas: suteikti žinių apie ŠG koncepciją, išmokyti identifikuoti aplinkosaugines, neefektyvaus energijos naudojimo problemas ir jų susidarymo priežastis, atlikti aplinkosauginių projektų įvykdomumo analizę (techninį, aplinkosauginį, ekonominį įvertinimą) ir rengti ŠG inovacijas.

Mokymuose tikslinga dalyvauti, jeigu:

  • Įmonėje yra poreikis didinti aplinkosaugos veiksmingumą; mažinti poveikį aplinkai taršos prevencijos ir atliekų mažinimo metodais; taupyti išteklius (žaliavą, vandenį, energiją); optimizuoti energijos gamybos ir naudojimo procesus;
  • Įmonėje yra poreikis mažinti gamybos tiesioginius kaštus (savikainą);
  • Įmonė – TIPK (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) Įrenginys (privalo skirti dėmesį naudojamų technologijų ir kitų gamybos būdų poveikio aplinkai mažinimui: nuo teršalų / atliekų prevencijos iki mažinimo);
  • Įmonė ketina identifikuoti veiklos poveikio klimato kaitai dėl ŠESD (CO2e) sudarymo priežastis ir planuoja mažinimo ir/arba kompensavimo mechanizmą;
  • Įmonė ketina gauti finansavimą (subsidiją) iš ES struktūrinių fondų prevencinių  ir/ar energijos efektyvumo didinimo projektų įdiegimui;
  • Įmonėje įdiegta Aplinkosaugos vadybos sistema arba Integruota Kokybės ir Aplinkosaugos vadybos sistema (pagal tarptautinius reikalavimus, pvz. ISO, EMAS).

Paskutinę mokymų dieną įgytas žinias dalyviai galės pasitikrinti atlikdami testą.

DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOJAMAS
Programa
2024 m. kovo 26 d. Švaresnės gamybos galimybių ir poreikio įvertinimas įmonėje
08:40 - 09:00

Dalyvių registracija, pasitikimo kava.

09:00 - 09:30

Dalyvių prisistatymas.

09:30 - 11:30

Švaresnės gamybos (ŠG) koncepcija. Taršos prevencijos metodai, taikomi švaresnėje gamyboje, energijos efektyvumo didinimo projektuose (paskaita ir 1-as darbas grupėmis; rezultatų pristatymas/diskusijos).

11:30 - 11:45

Kavos pertraukėlė.

11:45 - 13:00

ŠG planavimas / pirminis aplinkosaugos įvertinimas ir problemų identifikavimas (įrankiai: medžiagų srautų analizė; medžiagų ir energijos / kuro ir energijos balansų sudarymas) (paskaita; atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas).

13:00 - 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 - 15:30

ŠG gamybos įvertinimo etapas – problemų priežasčių nustatymas ir pasiūlymų pateikimas (paskaita, atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas; tiesioginio ir netiesioginio poveikio VAP dėl ŠESD vertinimas (1 ir 2 lygių (Angl.: Scope 1, Scope 2)).

15:30 - 15:45

Kavos pertraukėlė.

15:45 - 17:15

2 pratybos – darbas grupėmis (srautų įvertinimas; problemos identifikavimas (medžiagų ir energijos, kuro ir energijos balanso sudarymas), tiesioginio ir netiesioginio poveikio VAP dėl ŠESD vertinimas; darbo grupių rezultatų pristatymas/diskusijos).

2024 m. kovo 27 d. Švaresnės gamybos inovacijų įvykdomumo analizė
8:00 - 9:30

ŠG galimybių įvykdomumo analizė: inovacijų techninis, aplinkosauginis bei ekonominis įvertinimas (paskaita; atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas).

09:30 - 10:30

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) objektų identifikavimas (paskaita; praktinių pavyzdžių analizė).

10:30 - 10:45

Kavos pertraukėlė.

10:45 - 12:00

ŠG projektų diegimo įvairiose pramonės įmonėse galimybės (atvejų studijų pavyzdžiai).

12:00 - 12:45

Pietų pertrauka.

12:45 - 14:15

3 pratybos – darbas grupėmis (2 pratybų tęsinys; tema: inovacijos įvykdomumo analizės aplinkosauginis ir ekonominis įvertinimas, rezultatų aptarimas).

14:15 - 14:30

Kavos pertraukėlė.

14:30 - 15:00

ŠG projektų finansavimo galimybės Lietuvoje.

15:00 - 15:45

Žinių pasitikrinimo testas.

Dalyvių pažymėjimų įteikimas.

Žiniomis dalinasi
Dr. Irina Kliopova
Kauno technologijos universiteto (KTU) Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) docentė (nuo 2006 metų), UAB „EcoIri Solution" direktorė (nuo 2010 metų).
Kaina
Kaina:
348 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*298 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki kovo 8 d. arba užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI kovo 22 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Vėliau pinigai negrąžinami.