Ką turėtų žinoti vietos savivaldos institucijų atstovai: pagrindinės LR Vietos savivaldos įstatymo naujos redakcijos nuostatos, savivaldybės tarybos nario ir mero atsakomybė

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2023-06-27

Trukmė:

4,5 akad. val.

Kaina:

109 - 129

  Registracija į seminarą

  Įmonės informacija

  Dalyvio informacija

  Komentarai

  Trumpas programos aprašymas:

  Vietos savivaldos institucijos ir jų veikloje dalyvaujantys subjektai (tarybos nariai, merai, savivaldybės administracijos darbuotojai) plėtoja vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą. 2023 m. kovo mėn. įvyko dešimtieji Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimai, kurių metu ateinantiems ketveriems metams buvo išrinkti 1498 tarybų nariai ir 60 merų. Jų veiklą reglamentuoja nuo 2023 m. balandžio 1 d. įsigaliojusi nauja  LR Vietos savivaldos įstatymo redakcija. Šis įstatymas nustato savivaldybių institucijų sudarymo ir veiklos tvarką įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas, apibrėžia vietos savivaldos principus, savivaldybių institucijas ir jų kompetenciją, funkcijas, savivaldybės mero, savivaldybės tarybos nario statusą, savivaldybių ūkinės ir finansinės veiklos pagrindus.

  Seminare bus pristatytos vietos savivaldos institucijų ir įstaigų veiklos bendrosios nuostatos, savivaldybių funkcijos, savivaldybės tarybos ir jos narių teisinio statuso pokyčiai, mero bei savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos pokyčiai, bei teismų praktika, kaip praktiškai sprendžiamas tarybos narių ir merų atsakomybės klausimas, kai jie savo veikloje galimai sulaužė duotą priesaiką ir (ar) nevykdė savo įgaliojimų.

   

  Seminaras skirtas:

  • Savivaldybių tarybos nariams, merams, savivaldybės administracijos tarnautojams bei darbuotojams, kurie priima administracinius sprendimus, rengia teisės aktų projektus, kontroliuoja ir prižiūri kaip įgyvendinami teisės aktais ir juos įgyvendinantys administraciniai sprendimai.
  Programa
  Programa
  08:30 - 09:00

  Dalyvių prisijungimas.

  09:00 - 10:30

  Vietos savivaldos principai: savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją; savivaldybės mero (toliau – meras) atskaitingumo savivaldybės tarybai; atsakomybės savivaldybės bendruomenei; teisėtumo; savivaldybių ir valstybės interesų derinimo.

  Pagrindinės savivaldybės institucijos: atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba (jos kompetencija, priimamų teisės aktų teisėtumo reikalavimai) ir savivaldybės vykdomoji institucija – savivaldybės meras (jo kompetencija, priimamų teisės aktų rūšys ir teisėtumo reikalavimai).

  10:30 - 10:45

  Pertraukėlė.

  10:45 - 12:30

  Savivaldybės tarybos nariai ir meras – jų nepriekaištinga reputacija;

  Įgaliojimų netekimo pagrindai: (i) sulaužė priesaiką arba (ii) nevykdo įstatymuose nustatytų įgaliojimų;

  Įgaliojimų netekimo procedūra ir jos etapai; Komisijos faktams ištirti sudarymas ir veikla;

  Savivaldybės tarybos kreipimasis į Lietuvos vyriausią administracinį teismą: terminai, sprendimo teisinė forma ir jo teisėtumo sąlygos;

  Prašymų pateikti išvadą ar savivaldybės tarybos narys, meras sulaužė duotą priesaiką ir (ar) nevykdė įgaliojimų nagrinėjimo teisme procesiniai ypatumai.

  Žiniomis dalinasi
  Prof. Dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė
  VU Teisės fakulteto Administracinės teisės ir administracinės justicijos mokslo centro vadovė, administracinės ir konstitucinės teisės ekspertė, besispecializuojanti viešojo administravimo, administracinės atsakomybės, administracinio proceso teisės, ūkio (rinkų) valstybinio reguliavimo bei ūkinę veiklą vykdančių subjektų priežiūros srityse. Ji nuolatos veda praktinius-teorinius mokymus teisėjams, advokatams, valstybės ir vietos savivaldos institucijų tarnautojams.
  Kaina
  Kaina:
  129 eur. vienam dalyviui
  Kaina:*
  *119 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki birželio 9 d., arba užsiregistravus dviems dalyviams iš tos pačios įstaigos.
  Kaina:**
  **109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įstaigos.
  Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
  Papildoma informacija

  REGISTRACIJA VYKDOMA IKI birželio 23 d.

  Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

  Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

  Informacija apie seminarą:
  Projektų vadovas
  Ričardas Čekanavičius
  +370 696 80906, ricardas@www.avgo.lt.

  Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

  Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.