Korupcijos prevencijos naujovės ir privalomi reikalavimai viešojo sektoriaus organizacijoms: praktiniai patarimai nuo ko pradėti ir kaip sėkmingai kurti antikorupcinę aplinką

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2023-06-13

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

99-129 €

  Registracija į seminarą

  Įmonės informacija

  Dalyvio informacija

  Komentarai

  Aktualumas

  Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR korupcijos prevencijos įstatymo nauja redakcija, įtvirtinusi pokyčius kuriant ir diegiant korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje. Už antikorupcinės aplinkos kūrimą atsako viešojo sektoriaus organizacijos vadovas, kuris privalo imtis priemonių valdyti korupcijos rizikas ir užtikrini korupcijos prevencijos mechanizmo veikimą.
  Mokymų metu bus pristatytas sisteminis (ne fragmentinis) požiūris į korupcijos prevenciją, pateikti privalomi korupcijai atsparios aplinkos kūrimo reikalavimai ir jų įgyvendinimo praktinės gairės. Viešojo sektoriaus organizacijai svarbu turėti atraminius įrankius, padedančius nustatyti korupcijos prevencijos planavimo, dalyvavimo valdant korupcijos rizikas, užtikrinant korupcijos prevencijos veikimą bei nuolat stebėti ir gerinti korupcijos prevencijos kokybę. Antikorupcinės veiklos proceso įgyvendinimas turi remtis standartizuota ir vadybos sistemomis paremta atitikties kultūra, kuria būtų skatinamas darbuotojų sąmoningumas siekiant išvengti su įsitraukimu į korupciją susijusių sąnaudų, rizikos ir žalos, bei kuria būtų didinamas pasitikėjimas ir reputacija viešojo sektorius organizacija bei jos vykdoma veikla.

  Tikslas

  Stiprinti viešojo sektoriaus organizacijoje dirbančių asmenų gebėjimus korupcijos prevencijos srityje.

  Uždaviniai

  • suteikti žinių apie teisinio reguliavimo pokyčius kuriant korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje;
  • supažindinti su privalomais reikalavimais nustatant pagrindines korupcijos prevencijos priemones ir užtikrinant jų tarpusavio sąveiką bei realų veikimą;
  • pateikti praktines rekomendacijas, kaip ir kokius vadybos sistemos įrankius taikyti užtikrinant atitiktį privalomiems reikalavimams dėl korupcijos prevencijos valdymo viešojo sektoriaus organizacijoje.

  Seminaras skirtas

  • Viešojo sektoriaus organizacijų ir/ar jų struktūrinių padalinių vadovams;
  • Už korupcijos prevenciją atsakingiems subjektams;
  • Vidaus audito, atitikties funkcijų vykdytojams ir kt. viešajame sektoriuje dirbantiems asmenims.

  Seminaras nėra skirtas

  • Pažengusiems korupcijos prevencijos subjektams, vykdytojams.

  Mokymo metodai

  • Teoriniai mokymai, žinių ir suvokimo lygio nustatymas – iki 25 proc.
  • Praktiniai/įtraukties mokymai: darbas grupėse, pavyzdžių demonstracija, scenarijų modeliavimas, situacijos analizė – ne mažiau kaip 60 proc.
  • Mokymų dalyvių pasisakymai, lektoriaus grįžtamasis ryšys, bendros diskusijos – iki 15 proc.
  Programa
  Programa
  08:30 - 09:00

  Dalyvių prisijungimas.

  09:00 - 11:30

  Korupcijai atspari aplinka ir naujas požiūris į korupcijos prevenciją.

  Korupcijos prevencijos įstatymo taikymo reikalavimai ir apimtis viešojo sektoriaus subjektuose.

  Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistema. Prevencinių priemonių nustatymas, parinkimas ir įdiegimas į organizacijos veiklos procesus.

  Klausimų – atsakymų sesija.

   

  11:30 - 12:30

  Pertrauka.

  12:30 - 14:30

  Korupcijos prevencijos valdymo procesas. Vadybos sistemų panaudojimas antikorupcinėje veikloje.

  Viešojo sektoriaus organizacijos antikorupcinės atitikties funkcija.

  Korupcijos prevencijos veiksmingumo matavimo ir sėkmės rodikliai.

  Klausimų – atsakymų sesija.

  Žiniomis dalinasi
  Lektorius Dr. Raimundas Kalesnykas
  Tarptautinės kompanijos „Ethic Intelligence“ sertifikuotas antikorupcinio atitikties standarto ISO 37001 bei ISO 19600 auditorius, Nacionalinės antikorupcijos asociacijos vadovas, Tarptautinių antikorupcinės atitikties ir saugumo užtikrinimo projektų ekspertas; Tarptautinė profesinė patirtis (nuo 2004 m.), dirbant komandos vadovu, ekspertu, konsultantu ir instruktoriumi, įgyvendinant įvairius antikorupcinius projektus EC GD Home, USAID, ESBO, EUD, CEPOL, ECORYS, SaferWorld UK vardu Centrinėje Azijoje ( Kazachstanas, Kirgizija ir Tadžikistanas), Filipinai, Ukraina, Turkija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas;Nacionalinė profesinė patirtis (nuo 2002 m.), dirbant patarėju viešojo sektoriaus reformos, kovos su korupcija ir gero valdymo klausimais Vidaus reikalų ir Vyriausybės ministerijoje, nuolatinė darbo grupių, rengiančių įvairius įstatymus, strategijas ir programas šioje srityje. korupcijos prevencija, lobizmas, informatorių apsauga.
  Kaina
  Kaina:
  129 eur. vienam dalyviui.
  Kaina*:
  *119 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki gegužės 26 d.
  Kaina**:
  **99 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
  Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
  Papildoma informacija

  REGISTRACIJA VYKDOMA IKI birželio 9 d.

  Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

  Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

  Informacija apie seminarą:
  Projektų vadovas
  Ričardas Čeknavičius
  +370 696 80906, ricardas@www.avgo.lt

  Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

  Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 696 80906 arba el. paštu ricardas@www.avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.