LR Viešojo administravimo nuostatų taikymo praktika valstybės ir savivaldybės įstaigų veikloje, 2024 metų naujausi pasikeitimai

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2024-03-07

Trukmė:

6,5 akad. val.

Kaina:

119 - 149

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Viešojo administravimo įstatymo reikšmė kiekvienai valstybės ir savivaldybės institucijai bei į jas besikreipiančiam žmogui (fiziniam subjektui) ar įmonei (juridiniam subjektui) nepraranda savo aktualumo, kadangi įstatymas  skirtas apibrėžti pagrindines taisykles ir principus, kurių turi laikytis kiekvienas viešojo administravimo subjektas bet kokioje situacijoje, spręsdamos suinteresuoto subjekto klausimą. Šio įstatymo taikymo praktika yra reali valstybės bendradarbiavimo su suinteresuotais subjektais, paremto teisinės valstybės bei gero valdymo ir atsakingo administravimo principais, atspindys.

Seminare bus pristatyta, kaip keitėsi viešojo administravimo teisinis reguliavimas, kaip jis taikomas aktualioje administracinių teismų praktikoje, kad supažindinti valstybės ir savivaldybės institucijas su vyraujančiomis praktikomis viešojo administravimo srityje, atkreipti jų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias praktikoje daromas teisės normų aiškinimo bei taikymo klaidas ir problemas.

Seminaras skirtas:

Savivaldybių ir valstybės viešojo administravimo subjektams (valstybės tarnautojams, pareigūnams), kurie priima administracinius sprendimus, rengia teisės aktų projektus, kontroliuoja ir prižiūri kaip įgyvendinami teisės aktai ir juos įgyvendinantys administraciniai sprendimai, teikia administracines paslaugas bei atsakingi už viešųjų paslaugų teikimo administravimą.

Programa
Programa
9:30 - 10:00

Dalyvių prisijungimas.

10:00 - 12:00

LR Viešojo administravimo įstatymo teisinis reguliavimas:

  • Viešojo administravimo teisinio reguliavimo kaita ir naujausi pakeitimai 2024 m. susiję su vidaus administravimo samprata;
  • Viešojo administravimo paskirtis ir netaikymo išimtys;
  • Viešojo administravimo principai administracinių teismų praktikoje.
12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:30

Viešojo administravimo sritys, jų išgryninimas ir priimamų administracinių aktų teisėtumo reikalavimai:

  • Viešojo administravimo sampratos išgryninimas pagal VAĮ 6 str.:

1) administracinis reglamentavimas;

2) administracinių sprendimų priėmimas;

3) administracinių paslaugų teikimas;

4) teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra;

5) viešųjų paslaugų teikimo administravimas

  • Viešojo administravimo atribojimas nuo kitų veiklų pagal VAĮ 7 str., kurias teikia visi viešojo administravimo subjektai:

1) teikia asmenims įstatymų nustatytą viešojo administravimo subjekto turimą informaciją;

2) konsultuoja asmenis viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais;

3) vykdo administracinę procedūrą;

4) atlieka viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą (kai viešojo administravimo subjektas yra viešasis juridinis asmuo).

14:30 - 14:45

Pertraukėlė.

14:45 - 16:00
  • Administracinis reglamentavimas. Administracinių norminių aktų projektų teisėkūros procesas ir jo principai: inicijavimas, rengimas, derinimas, priėmimas ir paskelbimas. Teisėtumo reikalavimai norminiams administraciniams aktams;
  • Administracinių sprendimų priėmimas. Turinio ir formos teisėtumo reikalavimai individualiems administraciniams sprendimams: faktinių aplinkybių nustatymas, pagrindimas teisės normomis, motyvavimo pareigos turinys.
Žiniomis dalinasi
Prof. Dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė
VU Teisės fakulteto Administracinės teisės ir administracinės justicijos mokslo centro vadovė, administracinės ir konstitucinės teisės ekspertė, besispecializuojanti viešojo administravimo, administracinės atsakomybės, administracinio proceso teisės, ūkio (rinkų) valstybinio reguliavimo bei ūkio subjektų priežiūros srityse. Ji nuolatos veda praktinius - teorinius mokymus teisėjams, advokatams, valstybės ir vietos savivaldos institucijų tarnautojams.
Kaina
Kaina:
149 eur. vienam dalyviui.
Kaina:*
*129 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki vasario 23 d.
Kaina:**
**119 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI kovo 5 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai (el. versija).

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.