LR Viešojo administravimo nuostatų taikymo praktika valstybės ir savivaldybės įstaigų veikloje, dažniausiai pasitaikančios taikymo klaidos

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2023-06-20

Trukmė:

6,5 akad. val.

Kaina:

119 - 139

  Registracija į seminarą

  Įmonės informacija

  Dalyvio informacija

  Komentarai

  Trumpas programos aprašymas:

  Viešojo administravimo įstatymas skirtas apibrėžti pagrindines taisykles ir principus, kurių turi laikytis kiekvienas viešojo administravimo subjektas bet kokioje situacijoje, spręsdamos suinteresuoto subjekto klausimą. Šio įstatymo taikymo praktika yra reali valstybės bendradarbiavimo su suinteresuotais subjektais, paremto teisinės valstybės bei gero valdymo ir atsakingo administravimo principais, atspindys.

  Seminare bus pristatyta, kaip keitėsi viešojo administravimo teisinis reguliavimas, kaip jis taikomas aktualioje administracinių teismų praktikoje, kad supažindinti valstybės ir savivaldybės institucijas su vyraujančiomis praktikomis viešojo administravimo srityje, atkreipti jų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias praktikoje daromas teisės normų aiškinimo bei taikymo klaidas ir problemas.

   

  Seminaras skirtas:

  • Savivaldybių ir valstybės viešojo administravimo subjektams (valstybės tarnautojams, pareigūnams), kurie priima administracinius sprendimus, rengia teisės aktų projektus, kontroliuoja ir prižiūri kaip įgyvendinami teisės aktai ir juos įgyvendinantys administraciniai sprendimai, teikia administracines paslaugas bei atsakingi už viešųjų paslaugų teikimo administravimą.
  Programa
  Programa
  9:30 - 10:00

  Dalyvių prisijungimas.

  10:00 - 12:00

  LR Viešojo administravimo įstatymo teisinis reguliavimas:

  • Viešojo administravimo teisinio reguliavimo kaita;
  • Viešojo administravimo sričių išgryninimas;
  • Viešojo administravimo subjektai ir jų kompetencijos išgryninimas;
  • Viešojo administravimo principai.
  12:00 - 13:00

  Pietų pertrauka.

  13:00 - 15:00

  Viešojo administravimo sritys ir jų teisėtumo reikalavimai:

  • Administracinis reglamentavimas. Administracinių norminių aktų projektų teisėkūros procesas ir jo principai: inicijavimas, rengimas, derinimas, priėmimas ir paskelbimas. Teisėtumo reikalavimai norminiams administraciniams aktams.
  • Administracinių sprendimų priėmimas. Turinio ir formos teisėtumo reikalavimai individualiems administraciniams sprendimams: faktinių aplinkybių nustatymas, pagrindimas teisės normomis, motyvavimo pareigos turinys.
  • Viešųjų paslaugų teikimo administravimas: viešųjų paslaugų teikimo taisyklių ir rėžimų nustatymas, veikla steigiant atitinkamos formos juridinius asmenis; veikla išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas; viešųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kontrolė.
  15.00 - 15:15

  Pertraukėlė.

  15:15 - 16:00

  Viešojo administravimo sritys ir jų teisėtumo reikalavimai:

  • Administracinių paslaugų teikimas: nustatytų dokumentų, kurių turėjimas patvirtina viešojo administravimo subjekto suteikiamos teisės įgijimą, išdavimas; viešojo administravimo subjekto veiksmai išduodant teisės aktų nustatytus dokumentus su valstybės registruose, valstybės informacinėse sistemose, archyvuose ar paties viešojo administravimo subjekto turima informacija; asmenų privalomai viešojo administravimo subjektams teikiamų dokumentų ar informacijos priėmimas; informacijos registravimas valstybės registruose ar valstybės informacinėse sistemose asmens prašymu.
  • Teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra: sritys, stebėsena, patikrinimai, informacijos vertinimas, poveikio priemonių taikymas.
  Žiniomis dalinasi
  Prof. Dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė
  Teisininkė, viešosios teisės teisėtyrininkė. Pagrindinės tyrimų ir ekspertinės sritys: Administracinė teisė, Administracinio proceso teisė, Administracinės teisės ir proceso lyginamoji teisėtyra, Konstitucinė teisė, Kultūros paveldo teisė, Administracinė atsakomybė, Valstybinis ūkio reguliavimas ir ekonominės sankcijos (Viešoji verslo teisė) Lektorė sukaupusi ilgametę praktinių-teorinių mokymų vedimo patirtį advokatams, valstybės (VRM sistemos) ir vietos savivaldos institucijų tarnautojams.
  Kaina
  Kaina:
  139 eur. vienam dalyviui
  Kaina:*
  *129 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki birželio 2 d.
  Kaina:**
  **119 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
  Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
  Papildoma informacija

  REGISTRACIJA VYKDOMA IKI birželio 9 d.

  Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

  Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

  Informacija apie seminarą:
  Projektų vadovas
  Ričardas Čekanavičius
  +370 696 80906, ricardas@www.avgo.lt.

  Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

  Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.