16
Bir.
2022
Registruotis

Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai

Asmuo, kuris turi pažymėjimą galiojantį dirbti darbą tiesiogiai susijusį su geležinkelio transporto eismu turi išklausyti 16 valandų mokymus: „Asmuo kas 3 metus nuo pažymėjimo išdavimo dienos privalo išklausyti ne mažiau kaip 16 valandų mokymus, susijusius su geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimais, ir pateikti pažymėjimą išdavusiam egzaminavimo centrui dalyvavimo mokymuose patvirtinančius dokumentus“.

Naujai besilaikantiems pažymėjimus pirmą kartą reikia išlaikyti egzaminą, po to jiems galioja ta pati tvarka.

Pažymime, kad nuo 2015 m. lapkričio 1 d. UAB „AVGO Group" tapo pripažintu mokymo centru, turinčių teisę mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, fizinius asmenis, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu ir krovinių krovimo bei tvirtinimo vagonuose darbų vadovus.

Mokymai įvyksta esant atitinkamam skaičiui dalyvių

MOKYMAI IR EGZAMINAS VYKS NUOTOLINIU BŪDU

Programa

08:00 - 08:30

Dalyvių prisijungimas.

08:30 - 09:30

Mokymai

09:30 - 09:50

Pertraukėlė

09:50 - 11:20

Mokymai

11:20 - 12:20

Pertrauka

12:20 - 13:20

Mokymai

13:20 - 15:00

Medžiagos kartojimas

Programa 2022 m. birželio 17 d.

08:00 - 08:30

Dalyvių prisijungimas

08:30 - 09:30

Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai. Geležinkelių struktūra, infrastruktūros matmenys, gabaritai

09:30 - 09:50

Kavos pertrauka

09:50 - 10:50

Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai. Kelio, stočių statiniai ir įrenginiai, signalizacijos bei ryšių statiniai ir įrenginiai, geležinkelio stočių techninės veiklos organizavimas

10:50 - 12:00

Geležinkelių eismo taisyklės. Bendrieji eismo tvarkymo reikalavimai. Geležinkelių transporto darbuotojų veiksmai susidarius avarinei situacijai, traukinių eismo tvarkymo principai, manevrai

12:00 - 13:00

Pertrauka

13:00 - 14:00

Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės. Geležinkelių transporto signalizacijos sistema, regimųjų ir garsinių signalų reikšmės ir jų naudojimo tvarka

14:00 - 15:00

Medžiagos kartojimas

15:00 - 16:00

Egzaminas

Kaina

Dviejų dienų mokymų kaina:

89 Eur.

Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Registracija baigta

Įmonės informacija

Dalyvio informacija

Komentarai

Papildoma informacija:

Turite klausimų?

  • +370 600 17825

Mokymai vyks susirinkus atitinkamam dalyvių skaičiui.  


Papildoma informacija:

✓ Dalyviams duodama metodinė medžiaga.
✓ Išduodami pažymėjimai, kuriuose fiksuojamos įgytos žinios.
✓ Į mokestį neįskaičiuotas egzamino laikymas.

Kiti mokymai

Partneriai