20
Rgs.
2021
Registruotis

Pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto mokymai

Sodų g. 14, Vilnius

viešbučio „Panorama Hotel” konferencijų centre.

5 darbo dienos, 46 akad.val.

Kviečiame Jūsų įmonės atsakingus darbuotojus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu į „AVGO Group“ organizuojamus „Pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu specialisto mokymus“.

Mokymai organizuojami specialistams pagal šias mokymo programas:

M programa:
Visi kroviniai. Suteikia teisę dirbti pavojinų krovinių vežimo gel.tr. Saugos specialistu, kurio f-ijos: prižiūrėti kaip laikomasi reglamentuojančių taisyklių, patarti pavojingų krovinių vežimo kl., rengti įm. Veiklos metinę ataskaitą, užtikrinti avarijų likvidavimą ir prevencijos priemones.
Trukmė - 6 d.

M1 programa:
1 klasės saugos specialistas. 1 klasės pavojingi kroviniai tai sprogstamosios medž.: kietos ar skystos (ar jų mišiniai), kurios cheminės reakcijos metu išskiria tokios temp., tokio slėgio ir tokio greičio dujas, kurios aplinkoje gali sukelti griovimus.
Trukmė - 2 d.

M2 programa:
2 klasės saugos specialistas. 2 klasės pavojingi kroviniai tai dujos (vežami cisternomis).
Trukmė - 2 d.

M3 programa:
3 (degieji skysčiai), 4.1 (degiosios kietosios), 4.2 (savaime užsidegančios), 4.3 (sąlytyje su vandeniu išskiriančios degiąsias medž.), 5.1 (oksiduojančios), 6.1 (toksiškos), 6.2 (infekcinės), 8 (ėdžiosios) ir 9 (kitos) klasės saugos specialistas. Tai visos kitos pavojingos medžiagos (išskyrus sprogstamąsias, radioaktyviąsias ir gabenamas cisternomis).
Trukmė - 3 d.

M4 programa:
7 klasės saugos specialistas. 7 klasės pavojingi kroviniai tai radioaktyviosios medžiagos (medž. Turinčios radionuklidų, kurių ir aktyvumo koncentracija ir bendras aktyvumas viršija pateiktas vertes).
Trukmė - 2 d

M5 programa:
3 klasės saugos specialistas. 3 klasės pavojingi kroviniai kurių jungtinių tautų numeriais 1202, 1203, 1223 (naftos gaminiai).
Trukmė - 2 d.


Programa

Mokymų trukmė ir laikas:

  • Mokymų pradžia rugsėjo 20 d., 10 val.;
  • Likusiomis dienomis mokymai prasidės 8 val.

Papildoma informacija:

Turite klausimų?

  • +370 600 17825

Papildoma informacija:

✓ Dalyviams duodama metodinė medžiaga.
✓ Išduodami pažymėjimai, kuriuose fiksuojamos įgytos žinios.
✓ Į mokestį neįskaičiuotas egzamino laikymas.

  

Kiti mokymai

Partneriai