15
Bir.
2022
Registruotis

Praktiniai mokymai „Vidaus auditas pagal LST EN ISO 13485:2016 ir LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus“

Sodų g. 14, Vilnius

viešbučio „Panorama Hotel“ konferencijų centre.

08:30 - 17:30

10 akad. val.

1. Tikslinė dalyvių grupė

Mokymo kursas skirtas įmonių, taikančių tarptautinius standartus LST EN ISO 13485:2016 „Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. Reglamentuojantys reikalavimai (ISO 13485:2016)“, LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015) ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, taikančių LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015)“ vadovams, vadovybės atstovams kokybei (kokybės vadybininkams), vidaus audito, medicininio audito vadovams ir auditoriams, planuojantiems, organizuojantiems ir atlekiantiems vidaus auditus, valdantiems audito įrašus, nustatantiems ir dokumentuojantiems neatitiktis, teikiantiems rekomendacijas.

2. Mokymo tikslas

Vadovaujantis tarptautinių standartų LST EN ISO 13489:2016, LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 19011:2018 „Vadybos sistemų gairės (ISO 19011:2018)“ reikalavimais, suteikti dalyviams žinias apie vidaus auditų programų rengimą, auditų planavimą, inicijavimą ir atlikimą, objektyvių audito įrodymų rinkimą, audito duomenų registravimą, ataskaitų rengimą, išvadų rašymą, neatitikčių fiksavimą ir rekomendacijų teikimą.

3. Trumpas programos aprašymas

Mokymo metu dalyviai supažindinami su vidaus audito procese vartojamais terminais jų reikšme ir taikymo principais. Vadovaujantis tarptautinių standartų LST EN ISO 13485:2016, LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimų pagrindu pristatomas kokybės vadybos sistemos auditavimo modelis, pagrindiniai vadybos sistemos audito ir auditavimo etapai. Apžvelgiami audito vadovams ir auditoriams keliami reikalavimai, audito planavimas, apimant audito programų tikslų nustatymą, programų rengimas, programų rizikos vertinimas ir valdymas. Aptariama, kaip teisingai ir tinkamai pasirengti kokybės vadybos sistemos vidaus auditui ir jį atlikti, formuluoti ir užduoti audito klausimus, rinkti ir dokumentuoti objektyviuosius audito įrodymus, kaip juos vertinti ir analizuoti, rengti audito ataskaitas, rašyti išvadas ir rekomendacijas.

DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

LIKO 4 VIETOS!

Programa

08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 10:45

Audito terminai ir bendra audito apžvalga. Auditą reglamentuojantys dokumentai. Audito paskirtis, auditų tipai. Reikalavimai auditoriui ir audito grupės vadovui.

10:45 - 11:00

Kavos pertraukėlė.

11:00 - 12:00

Audito programos vadyba, audito planavimas.

12:00 - 13:00

Įprastos audito veiklos (audito klausimynai, klausimai; audito veiklų atlikimas; įžanginis susirinkimas; informacijos rinkimas, rinkimo metodai ir vertinimas; audito duomenų kūrimas).

13:00 - 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 - 15:30

Praktinė užduotis.

15:30 - 15:45

Kavos pertraukėlė.

15:45 - 16:15

Praktinės užduoties aptarimas.

16:15 - 16:45

Neatitiktys ir jų valdymas.

16:45 - 17:10

Audito išvados, audito ataskaita, baigiamasis susirinkimas, audito užbaigimas ir rekomendacijos.

17:10 - 17:30

Diskusijos. Pažymėjimų įteikimas.
Lektorė Jovita Kerulytė - Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ auditų vadovė.

Kaina

Kaina:
189 Eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*179 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki gegužės 27 d.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Registracija baigta

Įmonės informacija

Dalyvio informacija

Komentarai

Papildoma informacija:

Turite klausimų?

  • +370 600 17825

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI birželio 13 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Kiti mokymai

Partneriai