14
Grd.
2021
Registruotis

Rizikos valdymas medicinos laboratorijose pagal LST EN ISO 15189:2013 ir LST EN ISO 22367:2020

Sodų g. 14, Vilnius

viešbučio „Panorama Hotel” konferencijų centre.

08:30 - 17:40

10 akad. val.

1. Tikslinė dalyvių grupė

Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, sveikatos priežiūros laboratorijų vadovai ir darbuotojai, kokybės vadybininkai, darbuotojai, atsakingi už kokybės vadybos sistemų kūrimą, įdiegimą, valdymą, procesų valdytojai, vidaus auditoriai, rizikos valdymo grupės vadovai ir grupės nariai.


2. Mokymo tikslas
Suteikti dalyviams žinias apie tarptautinio standarto LST EN ISO 15189:2013 „Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012)“ reikalavimus, skirtus rizikos valdymui. Apžvelgti rizikos valdymo reikšmę ir naudą. Supažindinti dalyvius su specialiai medicinos laboratorijos rizikos valdymui skirto naujo tarptautinio standarto LST EN ISO 22367:2020 „Medicinos laboratorijos. Rizikos valdymo taikymas medicinos laboratorijoms (ISO 22367:2020)“ rekomendacijomis. Pristatyti rizikos valdymo būdus (metodus), reglamentuotus tarptautiniame standarte LST EN ISO 22367:2020 Medicinos laboratorijos. Rizikos valdymo taikymas medicinos laboratorijoms (ISO 22367:2020) ir LST EN 31010:2020 „Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai”. Apžvelgti laboratorijos vadovų ir darbuotojų (procesų valdytojų ir procesų dalyvių) atsakomybes rizikos valdyme.

3. Trumpas programos aprašymas
Mokymų programa sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Mokymų metu išsamiai analizuojama tarptautiniame standarte LST EN ISO 22367:2020 „Medicinos laboratorijos. Rizikos valdymo taikymas medicinos laboratorijoms (ISO 22367:2020)“ pateikiama rizikos valdymo struktūra. Apžvelgiamas rizikos valdymo procesas, apimantis visus medicinos laboratorijos procesus: procesus prieš tyrimus, tyrimų ir procesus po tyrimų, įskaitant laboratorinių paslaugų (tyrimų) projektavimą ir veiklų planavimą. Dalyviai supažindinami su rizikos valdymui skirtais metodais (būdais), jų praktiniu taikymu. Analizuojamas skirtumas tarp pavojaus, grėsmės ir rizikos. Pateikiami rizikų ir pavojų, konkrečiose laboratorinėse veiklose, pavyzdžiai.
Užduočių metu dalyviai supažindinami su rizikos valdymo planavimu, planų rengimu ir jų valdymu, kokybės rodiklių reikšme valdant rizikas. Aptariama: kodėl svarbu medicinos laboratorijoms peržiūrėti savo darbo procesus; nustatyti esamus ir galimus pavojus, pavojingas situacijas, įvertinti galimų nesėkmių, pavojų, pavojingų situacijų poveikį tyrimo rezultatams, pacientams; kodėl reikia keisti (modifikuoti) procesus, pašalinti ar sumažinti nustatytą riziką; kaip valdyti likutinę riziką; kaip dokumentuoti rizikos valdymą; kada ir kokius priimti sprendimus.

Dalyvių skaičius ribotas!

MOKYMŲ DALYVIAI TURI TURĖTI GALIOJANTĮ GALIMYBIŲ PASĄ IR ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ.

Dalyviai turi turėti LST EN ISO 15189:2013 standartą, kuris bus reikalingas seminaro metu.

Programa

08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 11:15

Trumpa LST EN ISO 22367:2020 „Medicinos laboratorijos. Rizikos valdymo taikymas medicinos laboratorijoms (ISO 22367:2020)“ naujovių apžvalga. Terminai ir apibrėžtys. LST EN ISO 15189:2013 „Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012) ir LST EN ISO 22367:2020 sąsaja valdant rizikas. Rizikos valdymo proceso apžvalga. Vadovybės ir darbuotojų atsakomybės. Rizikos valdymo planavimas ir plano rengimas. Rizikos nagrinėjimas. Žinomų ir numatomų pavojų pavyzdžiai.

11:15 - 11:30

Kavos pertraukėlė.

11:30 - 12:30

Įvykių ir aplinkybių inicijavimo pavyzdžiai. Ryšių tarp pavojų, numatomų įvykių, pavojingų situacijų ir galimos žalos pasekmių pavyzdžiai. Neatitikčių, susijusių su laboratorijos procesais ir konkrečiomis veiklomis pavyzdžiai.

12:30 - 13:30

Pietų pertrauka.

13:30 - 15:30

Rizikos įvertinimas, priimtinumo kriterijai. Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai. Rizikos vertinamoji analizė. Rizikos valdymo ataskaita, monitoringas, analizė ir kontrolės veiklos. Rizikos informacijos šaltiniai. Neatidėliotini rizikos mažinimo veiksmai.

15:30 - 15:45

Kavos pertraukėlė.

15:45 - 16:40

1 Praktinė užduotis.

16:40 - 17:10

1 Praktinės užduoties aptarimas.

17:10 - 17:40

Diskusijos. Pažymėjimų teikimas.

Kaina

Kaina: 149 eur. vienam dalyviui.
Kaina*: *139 eur vienam dalyviui - užsiregistravus iki lapkričio 12 d.
Kaina**: **139 eur vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių
iš tos pačios įmonės / įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Registruotis

Įmonės informacija

Dalyvio informacija

Komentarai

Papildoma informacija:

Turite klausimų?

  • +370 600 17825

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gruodžio 10 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Kiti mokymai

Partneriai