08
Vas.
2022
Registruotis

Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse

Miško g. 11, Kaunas

viešbučio „Victoria Hotel Kaunas” konferencijų centre.

08:45 - 17:15

16 val.

Kviečiame Jus ir Jūsų kolegas dalyvauti dviejų dienų trukmės praktiniuose mokymuose tema „Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse“

Švaresnė gamyba (ŠG) – tai prevencinė ir integruota aplinkos apsaugos vadybos strategija, kuri turi būti nuolat taikoma gamybiniams procesams bei produktams per visą jų egzistavimo ciklą, siekiant sumažinti poveikį žmonėms ir aplinkai.
Diegiant ŠG projektus, tarša mažinama jos sukūrimo šaltinyje, t.y. pačiame gamybos procese, jį optimizuojant, keičiant technologiją ar žaliavą, ar produktą, kt. Tai taršos prevencija jos susidarymo šaltinyje.

Labai svarbu, kad ŠG projektai leidžia ne tik mažinti poveikį aplinkai, bet ir duoda ekonominę naudą, visų pirmą, dėl išteklių (žaliavinių, energetinių) taupymo.

Mokymai skirti: įmonių darbuotojams, atsakingiems už aplinkosaugą, darbų saugą; aplinkos inžinieriams; aplinkos arba integruotos aplinkosaugos ir kokybės sistemos vadovams arba kitiems vadybos sistemos specialistams; energetikams; technologams; procesų valdymo inžinieriams; kitiems inžinieriams; ekonomistams; konsultacinių įmonių darbuotojams.

Pagrindinis organizuojamų praktinių mokymų tikslas: suteikti žinių apie ŠG koncepciją, išmoktyti identifikuoti aplinkosaugines problemas ir jų susidarymo priežastis, atlikti aplinkosauginių projektų įvykdomumo analizę (techninį, aplinkosauginį, ekonominį įvertinimą) ir rengti ŠG inovacijas.

Mokymuose tikslinga dalyvauti, jeigu:

  • Įmonėje yra poreikis didinti aplinkosaugos veiksmingumą; mažinti poveikį aplinkai taršos prevencijos ir atliekų mažinimo metodais; taupyti išteklius (žaliavą, vandenį, energiją); optimizuoti energijos gamybos ir kitus procesus;
  • Imonėje yra poreikis mažinti gamybos tiesioginius kaštus (savikainą);
  • Įmonė – TIPK (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) Įrenginys (privalo skirti dėmesį naudojamų technologijų ir kitų gamybos būdų poveikio aplinkai mažinimui: nuo teršalų / atliekų prevencijos iki mažinimo);
  • Įmonėje įdiegta Aplinkosaugos vadybos sistema arba Integruota Kokybės ir Aplinkosaugos vadybos sistema (pagal tarptautinius reikalavimus, pvz. ISO, EMAS);
  • Įmonė nori gauti finansavimą (subsidiją) iš ES struktūrinių fondų Švaresnės gamybos projektų įdiegimui, pavyzdžiui, pagal priemonę Eco-inovacijos LT+.

Mokymų ciklo trukmė: 16 val. (2 darbo dienos).

Mokymų datos:

  • 2022 vasario 08 d. Švaresnės gamybos galimybių poreikio įvertinimas įmonėje (nuotoliniu būdu);
  • 2022 vasario 22 d. Švaresnės gamybos inovacijų įvykdomumo analizė (gyvai).

Įgytoms žiniom užtvirtinti po kiekvienų mokymų dalyviams bus siūloma atlikti namų darbus, susietus su Švaresnės gamybos projekto rengimu įmonei (tarp sesijų taip pat bus teikiamos konsultacijos). Paskutinę mokymų dieną įgytas žinias dalyviai galės pasitikrinti atlikdami testą. Esant poreikiui, mokymų programos dalyviai turės galimybę parengti savo įmonei Švaresnės gamybos projektą.

DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS

Programa

2022 vasario 08 d. Švaresnės gamybos galimybių poreikio įvertinimas įmonėje (nuotoliniu būdu)

08:45 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 09:15

Dalyvių prisistatymas.

09:15 - 10:45

Švaresnės gamybos (ŠG) koncepcija. Taršos prevencijos metodai, taikomi švaresnėje gamyboje (paskaita ir 1 darbas grupėmis; darbo grupių rezultatų pristatymas/diskusijos).

10:45 - 11:00

Pertraukėlė.

11:00 - 12:30

ŠG planavimas / pirminis aplinkosaugos įvertinimas ir problemų identifikavimas (įrankiai: medžiagų srautų analizė; medžiagų ir energijos / kuro ir energijos balansų sudarymas) (praktinių pavyzdžių aptarimas).

12:30 - 13:30

Pietų pertrauka.

13:30 - 15:00

ŠG gamybos įvertinimo etapas – problemų priežasčių nustatymas ir pasiūlymų pateikimas (atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas).

15:00 - 15:15

Pertraukėlė.

15:15 - 16:30

ŠG galimybių įvykdomumo analizė: inovacijų techninis, aplinkosaugos bei ekonominis įvertinimas (paskaita; atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas (tęsinys)).

16:30 - 17:00

ŠG projektų diegimo įvairiuose pramonės įmonėse pavyzdžiai. Namų darbo užduoties pateikimas (dėl duomenų surinkimo ŠG projekto rengimui).
2022 vasario 22 d. Švaresnės gamybos inovacijų įvykdomumo analizė (Gyvai)

09:00 - 10:45

ŠG galimybių įvykdomumo analizė (tęsinys) (poveikio aplinkai vertinimo (PAV) objektų identifikavimas) (paskaita; praktinių pavyzdžių analizė).

10:45 - 11:00

Pertraukėlė

11:00 - 12:30

Darbas grupėmis (tema: srautų įvertinimas; problemos identifikavimas; inovacijos įvykdomumo analizės aplinkosauginis ir ekonominis įvertinimas), konsultacijos.

12:30 - 13:30

Pertrauka.

13:30 - 14:00

Darbo grupių rezultatų pristatymas/diskusijos.

14:00 - 15:30

Aplinkosaugos veiksmingumo planavimas po ŠG projekto  įgyvendinimo. ŠG alternatyvų atranka.  Pagrindinių finansinių rodiklių įvertinimas (atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimo tęsinys).

15:30 - 15:45

Pertraukėlė.

15:45 - 16:15

ŠG projektų finansavimo galimybės Lietuvoje.

16:15 - 17:00

Žinių pasitikrinimo testas.

17:00 - 17:15

Sertifikatų įteikimas.
Pastaba: Testo metu bus galima naudotis visa mokymų medžiaga, kompiuteriu. Būtina prieš sesiją nors 1 kartą perskaityti mokymų medžiagą. Teste bus 10 klausimų: dalis – atvirų, kita dalis – su keliais atsakymais, iš kurių reikia parinkti teisingą (-us). 1 iš klausimų bus iš praktinių užsiėmimų. Kad išlaikyti testą, reikia atsakyti min. į 60 proc. klausimų teisingai.

Lektorė - dr. Irina KliopovaKauno technologijos universiteto (KTU) Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) docentė (nuo 2006 metų), UAB „EcoIri Solution" direktorė (nuo 2010 metų). Patirtis, rengiant aplinkosauginius projektus, prasidėjo nuo 1997 metų, karu su KTU APINI kolegomis diegiant Švaresnės gamybos koncepciją Lietuvos ir kitų šalių apdirbamosios pramonės įmonėse (Informacija Visuotinėje Lietuvių enciklopedijoje https://www.vle.lt/Straipsnis/Irina-Kliopova-22544)


1996 metais I. Kliopova užbaigė 240 valandų intensyvų kursą „Environmental Management and Cleaner Production in Industry" / „Aplinkosaugos vadyba ir Švaresnė gamyba (ŠG) pramonėje" (suteiktas ŠG ekspertės sertifikatas). Nuo 1997 metų I. Kliopova atliko daugiau kaip 250 ekspertizių įvairiose aplinkos apsaugos srityse, įsk. virš 80 projektų – Švaresnės gamybos srities (Angl. – „Resource Efficiency and Cleaner Production").

Kaina

Kaina: 460 Eur. vienam dalyviui.
Kaina*: *390 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki gruodžio 6 d.
Kaina**: **390 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių
iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Registruotis

Įmonės informacija

Dalyvio informacija

Komentarai

Papildoma informacija:

Turite klausimų?

  • +370 600 17825

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI vasario 4  d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Kiti mokymai

Partneriai