10
Vas.
2022
Registruotis

Vidaus auditas pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17020:2012 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimus

Sodų g. 14, Vilnius

viešbučio „Panorama Hotel“ konferencijų centre.

08:30 - 17:30

10 akad. val.

1. Tikslinė dalyvių grupė

Mokymų kursas skirtas įvairių tipų kontrolės įstaigų (toliau – Įstaiga) vadovams, techniniams vadovams, kokybės vadybininkams, vidaus audito vadovams, auditoriams, Įstaigų darbuotojams, kurie atsakingi už Įstaigos vadybos sistemą, jos priežiūrą, vertinimą ir auditus. Darbuotojams, atsakingiems už vidaus auditų planavimą ir jų atlikimą, audito duomenų rinkimą, dokumentavimą, neatitikčių, korekcinių ir prevencinių veiksmų valdymą, rekomendacijų teikimą, duomenų analizę ir valdymą pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)“ ir LST EN ISO 19011:2012 „Vadybos sistemų gairės (ISO 19011:2011)“ reikalavimus.

2. Mokymo tikslas

Suteikti dalyviams teorines žinias ir praktinius įgūdžius, kaip Įstaigoje planuoti, organizuoti ir atlikti vadybos sistemos vidaus auditus; kaip nustatyti neatitiktis ir jas dokumentuoti; kaip ir kada pateikti rekomendacijas veiklos gerinimui; kaip tinkamai suformuluoti ir dokumentuoti rastus objektyvius įrodymus (audito radinius) ir gautus audito duomenis, kad būtų užtikrinta atitiktis tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)“ ir LST EN ISO 19011:2012 „Vadybos sistemų gairės (ISO 19011:2011)“ reikalavimams.

3. Trumpas programos aprašymas

Mokymo metu dalyviai supažindinami su audito procese vartojamais terminais jų reikšme ir taikymo principais. Pristatomas kokybės vadybos sistemos įvertinimo ir auditavimo modelis, pagrindiniai kokybės vadybos sistemos įvertinimo etapai pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)“ ir LST EN ISO 19011:2012 „Vadybos sistemų gairės (ISO 19011:2011)“ reikalavimus. Išsamiai paaiškinami reikalavimai keliami audito vadovams, auditoriams ir jų kompetencijai. Analizuojamas audito planavimas, apimant audito programų tikslų nustatymą, programų rengimą ir programų rizikų vertinimą bei valdymą. Aptariama, kaip teisingai ir tinkamai pasirengti vadybos sistemos auditui ir jį atlikti; formuluoti ir užduoti audito klausimus; rinkti, dokumentuoti audito metu randamus objektyvius įrodymus (audito radinius), kaip juos vertinti ir analizuoti; rengti audito ataskaitas ir rašyti išvadas. Mokymų metu aptariama rekomendacijų reikšmė ir nauda. Analizuojama, kodėl audito metu svarbu teikti rekomendacijas, suprasti vidaus audito proceso Įstaigai naudą.

DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

MOKYMŲ DALYVIAI TURI TURĖTI GALIOJANTĮ GALIMYBIŲ PASĄ IR ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ.

Dalyviai turi turėti LST EN ISO/IEC 17020:2012 standartą, kuris bus reikalingas mokymų metu.

Programa

08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 11:15

Audito terminai ir bendra audito apžvalga. Auditą reglamentuojantys dokumentai. Audito paskirtis, auditų tipai. Reikalavimai auditoriui ir audito grupės vadovui.

11:15 - 11:25

Kavos pertraukėlė.

11:25 - 12:00

1 Praktinė užduotis.

12:00 - 12:30

1 Praktinės užduoties aptarimas.

12:30 - 13:00

Audito programos vadyba, audito planavimas.

13:00 - 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 - 14:30

Audito programos vadyba, audito planavimas (tęsinys).

14:30 - 15:30

2 Praktinė užduotis.

15:30 - 15:45

Kavos pertraukėlė.

15:45 - 16:00

2 Praktinės užduoties aptarimas.

16:00 - 16:50

Įprastos audito veiklos (audito ir kontroliniai klausimynai, klausimai; audito veiklų atlikimas; įžanginis susirinkimas; informacijos rinkimas, rinkimo metodai ir vertinimas; audito duomenų kūrimas).

16:50 - 17:10

Audito išvados, audito ataskaita, baigiamasis susirinkimas, audito užbaigimas ir rekomendacijos.

17:10 - 17:30

Audito išvados, audito ataskaita, baigiamasis susirinkimas, audito užbaigimas ir rekomendacijos.

Lektorė - Jovita Kerulytė, Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ auditų vadovė.

Kaina

Kaina:

179 Eur. vienam dalyviui.

Kaina*:

*169 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki sausio 19 d.Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Registruotis

Įmonės informacija

Dalyvio informacija

Komentarai

Papildoma informacija:

Turite klausimų?

  • +370 600 17825

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI vasario 7 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 5 2639248 arba el. paštu: info@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Kiti mokymai

Partneriai