Nuotekų ėminių ėmimas licencijuotose laboratorijose: teisės aktų reikalavimai, standartų nuotekų ėminių ėmimui taikymas

Vieta:

Sodų g. 14, Vilnius

Viešbutis „Panorama Hotel”
Data:

2022-08-23

Trukmė:

7 akad. val.

Kaina:

129-159 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


1. Tikslinė dalyvių grupė

Laboratorijų darbuotojai, organizuojantys veiklą, koordinuojantys vadybos sistemą, imantys nuotekų ėminius, priimantys kitų organizacijų pristatomus nuotekų ėminius.

2. Mokymo tikslas

Supažindinti mokymų dalyvius su teisės aktų reikalavimais nuotekų ėminių ėmimui, tyrimų atlikimui. Pateikti praktinius patarimus, kaip parengti dokumentus leidimui atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti (toliau – leidimas) gavimui ar atnaujinimui.
Apžvelgti standartų: ISO 5667-10:2020 Water quality — Sampling — Part 10: Guidance on sampling of waste water, LST EN ISO 5667-3:2018 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2018), LST EN ISO 5667-14:2016 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 14 dalis. Gamtinio vandens mėginių ėmimo ir tvarkymo kokybės užtikrinimo bei kokybės kontrolės nurodymai (ISO 5667-14:2014) praktinio taikymo aspektus. Supažindinti su standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017) reikalavimais ėminių ėmimui.

3. Trumpas programos aprašymas

Teisės aktų reikalavimai nuotekų ėminių ėmimui. Teisės aktų: Aplinkos monitoringo įstatymo, Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti (išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisyklių apžvalga, reikalavimai tyrimų atlikimui, ėminių ėmimui. Praktiniai patarimai, kaip pasirengti leidimo gavimui, atnaujinimui, laboratorijos įvertinimui, kontrolei.

Standarto ISO 5667-10:2020 reikalavimai nuotekų ėminių ėmimui. Ėmimo vietos specifika, ėminių tipai, ėmimo būdai, įranga, darbų saugos reikalavimai. Standarto reikalavimų praktinis taikymas.

Standartų ISO 5667-10:2020, LST EN ISO 5667-3:2018 reikalavimai ėminių tvarkymui. Ėminių homogenizavimas, gabenimas, konservavimas, laikymas. Ėminių identifikacija ir įrašai, ėminių ėmimo protokolo pildymas.

Standartų ISO 5667-10:2020, LST EN ISO 5667-14:2016 reikalavimai ėminių kokybės užtikrinimui. Ėminių užteršimo išvengimas, ėmimo automatiniais semtuvais kokybės užtikrinimas. Ėminių ėmimo kokybės užtikrinimas pasinaudojant kontrolinėmis diagramomis.

Programa
Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00 - 12:00

Teisės aktų reikalavimai nuotekų ėminių ėmimui.

12:00 - 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 14:30

Standarto ISO 5667-10:2020 reikalavimai nuotekų ėminių ėmimui.

14:30 - 14:45

Kavos pertraukėlė.

14:45 - 16:00

Standartų ISO 5667-10:2020, LST EN ISO 5667-3:2018 reikalavimai ėminių tvarkymui.

Standartų ISO 5667-10:2020, LST EN ISO 5667-14:2016 reikalavimai ėminių kokybės užtikrinimui.

Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*149 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugpjūčio 1 d.
Kaina**:
**129 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI rugpjūčio 19 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlės, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.