Oro tarša pramonėje: ŠESD kiekio mažinimo tikslai ir būdai, veiklos lygio stebėsenos ypatumai bei naujausi pakeitimai, monitoringas, GPGB taikymas

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2024-06-04

Trukmė:

5 akad. val.

Kaina:

119-139 €

  Registracija į seminarą

  Įmonės informacija

  Dalyvio informacija

  Komentarai

  Programa
  09.30 - 10.00

  Dalyvių prisijungimas.

  10.00 - 12.00

  Išmetamų ŠESD kiekio mažinimo tikslai Lietuvoje

  Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) ir veiklos lygio stebėsena: stebėsenos ciklas, pagrindiniai reikalavimai, naujausi pakeitimai:

  • Pagrindiniai su ES ATLPS susiję teisės aktų pasikeitimai, priimti įgyvendinant „Fit55“ paketą.
  • Paraiška nemokamiems ATL gauti: pasikeitimai ir dažniausiai pasitaikančių klaidų apžvalga.
  • „EU ETS Reporting“ sistemos demonstracija.
  • ES ATLPS 2 (pastatams ir transportui) apžvalga.
  12.00 - 13.00

  Pertrauka.

  13.00 - 13.50

  Tendencijos išmetamųjų teršalų matavimo srityje:

  • Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų keliami reikalavimai automatiniams monitoringo prietaisams.
  • LST EN14181, LST EN15267, LST EN15259, LST EN15058 standartų taikymas pramonių išmetamų teršalų monitoringo sistemoms.
  • LST EN17255 Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai.
  • Duomenų rinkimo ir tvarkymo sistemos standarto taikymas.
  • Geriausių prieinamų gamybos būdų taikymas pramonėje.
  • 2019/12/03 dienos ES komisijos priimtas sprendimas dėl Geriausių Prieinamų Gamybos Būdų (GPGB). Nauji reikalavimai keliami automatiniams išmetamų teršalų monitoringo prietaisams susiję su šio sprendimo priėmimu.
  13.50 - 14.00

  Pertraukėlė.

  14.00 - 15.00

  Teršalų emisijų iš kurą deginančių įrenginių mažinimo būdai, geroji praktika:

  • Teršalų susidarymas degant kurui;
  • Teršalų emisijų mažinimo priemonių praktinis taikymas.
  Žiniomis dalinasi
  Karolis Šulinskas
  Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas, Aplinkos apsaugos agentūra.
  Kęstutis Šimkus
  Verslo plėtros direktorius, UAB „Siemtecha“.
  Doc. Dr. Kęstutis Buinevičius
  Kauno technologijos universiteto Energetikos katedros docentas.
  Kaina
  Kaina:
  139 eur. vienam dalyviui.
  Kaina*:
  *119 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki gegužės 17 d. arba užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių.
  Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
  Papildoma informacija

  REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gegužės 31  d.

  Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

  Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

  Informacija apie seminarą:
  Projektų vadovas
  Alvinas Dūdėnas
  +370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

  Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

  Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.