Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos (SVS) rengimas, konsultacijos, auditas.

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos (SVS) rengimas, konsultacijos, auditas.

  • Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų (SVS) ir su SVS įgyvendinimu susijusių dokumentų (privažiuojamųjų kelių eismo organizavimo instrukcija, įmonės eismo saugos politika, pranešimo apie eismo įvykį schema ir kt.) rengimas.
  • Parengtos SVS koregavimas pagal Lietuvos transporto saugos administracijos ar auditorių pateiktas pastabas.
  • SVS audito atlikimas, rekomendacijos tobulinimui.

Papildoma informacija dėl paslaugos:

+370 (601) 93329, el. paštu: info@avgo.lt

Kiti mokymai

Partneriai