Standarto ISO/IEC 17025 diegimas. Dokumentacijos rengimas. Konsultacijos. Auditas.

Organizacijoms.

Organizacijų konsultavimas kuriant, diegiant, prižiūrint vadybos sistemas pagal EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, dokumentų rengimas, audito atlikimas. Integruotos vadybos sistemos kūrimas, diegimas, dokumentų rengimas, priežiūra ir vertinimas, įmonės darbuotojų apmokymas.

Tyrimų, bandymų, laboratorijoms.

Medicinos, tyrimų, bandymų, kalibravimo laboratorijų konsultavimas, vadybos sistemų kūrimas, diegimas, priežiūra pagal EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, dokumentų rengimas, audito atlikimas. Integruotų vadybos sistemų kūrimas bei diegimas, dokumentų rengimas, priežiūra ir vertinimas, darbuotojų apmokymas.

Informacija apie paslaugas:

Telefonu: +370 600 17825;

El. paštu: info@avgo.lt.

Kiti mokymai

Partneriai