Planuočių susirinkimai: reikalavimai organizavimui, protokolų teisinė reikšmė, turinys, įforminimas „gyvai“ bei nuotoliu, atsakomybė

Vieta:

Nuotoliniu būdu

per ZOOM platformą
Data:

2023-11-30

Trukmė:

5 akad. val.

Kaina:

109-139 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Seminaras skirtas visiems, kas susije su Ranga, projektavimu, vykdomomis statybomis:

 • projektų vadovams;
 • projekto dalies vadovams;
 • užsakovams;
 • projektuotojams;
 • darbų vadovams.
Programa
10.15 - 10.30

Dalyvių prisijungimas.

10.30 – 12.30
 • Planuočių susirinkimų organizavimo teisiniai aspektai ir bendrieji principai;
 • Susirinkimų protokolavimas, galimi būdai, pasekmės, atsakomybės;
 • Protokolų teisinė reikšmė: vidiniai, išoriniai. Kada juos galima panaudoti kaip įrodymus teisme, kad gali būti įrodomoji proemonė.
 • Protokolų turinys ir įforminimas: kokios galimos protokolų formos (skaitmeniniai, word, exel ir kt.) Protokolo sandara, istorijos sekimas, parašai, pildymas, atsakingų asmenų paskyrimas, protokolavimas gyvai bei per zoom ar kitas el priemones, atsakomybė juos nepasirašius ir pan.)
12.30 – 13.30

Pertrauka.

13.30 – 15.30
 • Protokolų pasirašymas : kaip galima pasirašyti, gyvai, nuotoliu, parašų teisinė reikšmė, atsakingi asmenys, už dalį ar už visą protokolą, protokolas ar sudedamoji sutarties dalis ar ne ir kt.)
 • Protokolas – ar tai įrodymų rinkimo medžiaga, ar sutarties neatskiriama dalis;
 • Kas gali protokolus pasirašyti, kas gali prisiimti atsakomybę: Atsakingų asmenų parinkimas, identifikavimas, jų asmens duomenų apsauga, dalyvavimas, susitikimų vedimas, protokolo pildymo taisyklės ir pan.
 • Aktualiausi praktiniai klausimai.
Žiniomis dalinasi
Raimonda Joskaudienė
Raimonda Joskaudienė civilinės ir komercinės teisės praktikė, daugelio straipsnių ir knygų autorė, arbitrė, mediatorė, sėkmingai dalyvavusi ir realių rezultatų pasiekusi (laimint atstovaujamajai šaliai) atstovaujant klientus didžiausiuose Lietuvos projektuose (LNG statybose, kituose susijusiuose projektuose, teismo procesuose). Kaip pranešėjos, lektorės praktinių žinių bagažas pildomas nuolat keliant įvairių įmonių/įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, atliekant auditą, diegiant tam tikras sistemas. Lektorė taip pat nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudama užsienio šalių organizuojamose konferencijose, tarptautiniuose mokymų projektuose.
Kaina
Kaina:
139 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*119 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus iki lapkričio 17 d.
Kaina**:
**109 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 28 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.