Praktiniai mokymai „Neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymas pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus“

Vieta:

Sodų g. 14, Vilnius

viešbučio „Panorama Hotel” konferencijų centre.
Data:

2022-09-13

Trukmė:

10 akad. val.

Kaina:

169-179 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


1. Tikslinė dalyvių grupė
Mokymai skirti tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų (toliau – Laboratorijų) vadovams, vedėjams, kokybės vadybininkams, vidaus audito vadovams ir auditoriams, kurie kuria, diegia, prižiūri ir valdo vadybos sistemą, atlieka auditus, atsakingi už auditų planavimą, atlikimą, audito duomenų rinkimą ir dokumentavimą, neatitikčių, korekcinių ir prevencinių veiksmų valdymą, duomenų analizę ir valdymą pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ reikalavimus.
Šie mokymai skirti visiems Laboratorijų darbuotojams, kurie dalyvauja neatitikčių ir korekcinių veiksmų procese.

2. Mokymo tikslas
Suteikti dalyviams teorines žinias ir praktinius įgūdžius, kaip atpažinti ir nustatyti neatitiktis; kaip tinkamai ir aiškiai jas suformuluoti, dokumentuoti, nustatyti jų kategorijas ir tinkamai jas valdyti; kaip ir kada atlikti koregavimą, nustatyti ir atlikti korekcinius veiksmus; kaip užtikrinti atitiktį tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ reikalavimams.

3. Trumpas programos aprašymas
Mokymo metu dalyviai supažindinami su vadybos sistemos standartuose, skirtuose Laboratorijų neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymui naudojamais terminais ir apibrėžtimis, Apžvelgiamos naujausios Eurolab rekomendacijos, skirtos neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymui. Išsamiai analizuojami neatitikčių, korekcinių veiksmų valdymo procesai ir jų sąveika. Dalyviai bus mokomi, kaip nustatyti ir teisingai formuluoti bei užrašyti neatitiktis, tinkami nustatyti jų laipsnį ar kategoriją; kaip tinkamai ir teisingai nustatyti ir atlikti korekcinius veiksmus ir juos tinkamai įvertinti. Mokymu metu apžvelgiama prevencinių veiksmų ir gerinimo reikšmė ir būtinybė.

 

Mokymai praktiniai. Dalyvių skaičius ribotas.

Mokymu metu bus reikalingas standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018.

Programa
Programa
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 10:30

Terminai ir apibrėžtys. Dokumentai, nustatantys reikalavimus neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymui. Neatitikčių dokumentavimas ir klasifikavimas.

10:30 - 11:00

1 Praktinė užduotis ir aptarimas.

11:00 - 11:15

Kavos pertraukėlė.

11:15 - 13:00

Neatitikties priežasties analizė ir analizės metodai. Kodėl reikia nustatyti pagrindinę neatitikties priežastį.

13:00 - 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 - 15:15

Kodėl reikia nustatyti pagrindinę neatitikties priežastį (tęsinys). Koregavimas, korekciniai veiksmai. Korekcinių veiksmų valdymas (tęsinys).

15:15 - 15:30

Kavos pertraukėlė.

15:30 - 15:50

2 Praktinė užduotis ir užduoties aptarimas.

15:50 - 16:50

3 Praktinė užduotis ir užduoties aptarimas.

16:50 - 17:10

Prevenciniai veiksmai ir gerinimas.

17:10 - 17:30

Diskusijos. Pažymėjimų įteikimas.

Žiniomis dalinasi
Lektorė Jovita Kerulytė
Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
Kaina
Kaina:
179 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*169 eur vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugpjūčio 19 d.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI rugsėjo 8 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.