Standarto LST EN ISO 15189:2013 “Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-08-15)” reikalavimai ir jų taikymas

Vieta:

Sodų g. 14, Vilnius

Viešbutis „Panorama Hotel”
Data:

2022-08-30

Trukmė:

10 akad. val.

Kaina:

169-179 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


1. Tikslinė dalyvių grupė

Darbuotojai, atsakingi už akredituotų arba neakredituotų medicinos laboratorijų kokybės vadybos sistemos kūrimą, diegimą, priežiūrą ir gerinimą, atitikties užtikrinimą teisės aktų reikalavimams. Taip pat ir kiti laboratorijų darbuotojai, kurie rengia kokybės vadybos sistemos dokumentus, atlieka vidaus auditus, vykdo ir užtikrina kokybės valdymą, kurių veikla susijusi su procesais prieš tyrimą, tyrimo ir po tyrimo, apimančiais pacientų ėminių ėmimą, jų tvarkymą, tyrimus, pacientų konsultavimą, dalyvavimą nustatant diagnozę, rengiant tyrimo protokolus ir kita.

Mokymų programą sudaro dvi dalys: „Vadybos reikalavimai“ ir „Techniniai reikalavimai“.
Vadybos reikalavimai yra vadybos procesas, skirtas kokybės vadybininkams, tačiau yra svarbus ir būtinas laboratorijų vedėjams, kurie yra atsakingi už laboratorinės diagnostikos procesus – techninius procesus, apimančius darbuotojų, patalpų ir aplinkos, įrenginių ir priemonių, valdymą, duomenų ir laboratorinės informacijos valdymą.
Techniniai reikalavimai yra standarto dalis, kurią sudaro procesai prieš tyrimą, tyrimo ir po tyrimo. Jis skirtas laboratorijų vedėjams ir tyrimus atliekantiems darbuotojams, tačiau yra svarbus ir reikalingas kokybės vadybininkams, atsakingiems už vadybos procesus, kurie neatsiejami laboratorinės diagnostikos procesų valdymo dalis.

2. Mokymo tikslas

Suteikti dalyviams teorines žinias apie tarptautinio standarto LST EN ISO 15189:2013 “Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-08-15)“ reikalavimus, pateikti pavyzdžius ir praktines užduotis, kaip praktiškai įdiegti ir pritaikyti standarto reikalavimus.

3. Trumpas programos aprašymas

Mokymo metu dalyviai supažindinami su laboratorijų kokybės vadybos sistemos standartuose vartojamais terminais, jų svarba. Dalyviams pristatomas kokybės vadybos sistemos diegimo modelis pagal tarptautinio standarto LST EN ISO 15189:2013 “Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-8-15)“ reikalavimus. Apžvelgiami pagrindiniai kokybės vadybos sistemos kūrimo, diegimo ir valdymo etapai. Išsamiai paaiškinami medicinos laboratorijos kokybės vadybos sistemai keliami reikalavimai, analizuojami vadovybės įsipareigojimai ir jų reikšmė. Analizuojami paslaugų teikimo, sutarčių sudarymo, dokumentų ir įrašų valdymo, vidaus auditų, rizikos valdymo, neatitikčių, korekcinių, prevencinių veiksmų ir gerinimo procesai. Apžvelgiama procesinio požiūrio sampratą, analizuojami procesai prieš tyrimą, tyrimo ir po tyrimo, jų tarpusavio ryšys ir ryšys su valdymo procesais; apžvelgiami kokybės rodikliai, jų nustatymo ir vertinimo bei rizikų vertinimo svarba ir reikšmė; rezultatų pateikimo ir perdavimo tvarka.

Dalyvių skaičius ribotas!
Programa
Programa
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 11:00

Vadybos reikalavimai. Organizavimas ir vadyba. Dokumentų valdymas. Paslaugų sutartys. Papildomų tyrimų laboratorijų tyrimai. Išorinės paslaugos ir tiekimai. Konsultavimo paslaugos. Skundų sprendimas. Neatitikčių nustatymas ir valdymas.

11:00 - 11:10

Kavos pertraukėlė.

11:10 - 12:00

Korekciniai veiksmai. Prevenciniai veiksmai. Nuolatinis gerinimas. Įrašų valdymas. Įvertinimas ir auditai. Vadovybinė analizė.

12:00 - 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 15:00

Techniniai reikalavimai. Darbuotojai. Patalpos ir aplinkos sąlygos. Laboratorijos įranga, reagentai ir naudojimo priemonės. Procesai prieš tyrimą ir tyrimo. Tyrimo rezultatų kokybės užtikrinimas.

15:00 - 15:10

Kavos pertraukėlė.

15:10 - 17:10

Procesai po tyrimo. Rezultatų pateikimas. Rezultatų perdavimas. Laboratorinės informacijos valdymas.

17:10 - 17:30

Diskusijos. Pažymėjimų teikimas.

Žiniomis dalinasi
Lektorė Jovita Kerulytė
Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
Kaina
Kaina:
179 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*169 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugpjūčio 10 d.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI rugpjūčio 26 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu: info@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.