Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse

Vieta:

Kaunas, Miško g. 11

Viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2022-10-18

Trukmė:

2 dienos (18 ir 25 d.)

Kaina:

390-460

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


 

Kviečiame Jus ir Jūsų kolegas dalyvauti dviejų dienų trukmės praktiniuose mokymuose tema „Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse“

Mokymų datos:

  • 2022 spalio 18 d. Švaresnės gamybos galimybių poreikio įvertinimas įmonėje (nuotoliniu būdu);
  • 2022 spalio 25 d. Švaresnės gamybos inovacijų įvykdomumo analizė (gyvai).

Švaresnė gamyba (ŠG) – tai prevencinė ir integruota aplinkos apsaugos vadybos strategija, kuri turi būti nuolat taikoma gamybiniams procesams bei produktams per visą jų egzistavimo ciklą, siekiant sumažinti poveikį žmonėms ir aplinkai.
Diegiant ŠG projektus, tarša mažinama jos sukūrimo šaltinyje, t.y. pačiame gamybos procese, jį optimizuojant, keičiant technologiją ar žaliavą, ar produktą, kt. Tai taršos prevencija jos susidarymo šaltinyje.

Labai svarbu, kad ŠG projektai leidžia ne tik mažinti poveikį aplinkai, bet ir duoda ekonominę naudą, visų pirmą, dėl išteklių (žaliavinių, energetinių) taupymo.

Mokymai skirti: įmonių darbuotojams, atsakingiems už aplinkosaugą, darbų saugą; aplinkos inžinieriams; aplinkos arba integruotos aplinkosaugos ir kokybės sistemos vadovams arba kitiems vadybos sistemos specialistams; energetikams; technologams; procesų valdymo inžinieriams; kitiems inžinieriams; ekonomistams; konsultacinių įmonių darbuotojams.

Pagrindinis organizuojamų praktinių mokymų tikslas: suteikti žinių apie ŠG koncepciją, išmoktyti identifikuoti aplinkosaugines problemas ir jų susidarymo priežastis, atlikti aplinkosauginių projektų įvykdomumo analizę (techninį, aplinkosauginį, ekonominį įvertinimą) ir rengti ŠG inovacijas.

Mokymuose tikslinga dalyvauti, jeigu:

  • Įmonėje yra poreikis didinti aplinkosaugos veiksmingumą; mažinti poveikį aplinkai taršos prevencijos ir atliekų mažinimo metodais; taupyti išteklius (žaliavą, vandenį, energiją); optimizuoti energijos gamybos ir kitus procesus;
  • Imonėje yra poreikis mažinti gamybos tiesioginius kaštus (savikainą);
  • Įmonė – TIPK (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) Įrenginys (privalo skirti dėmesį naudojamų technologijų ir kitų gamybos būdų poveikio aplinkai mažinimui: nuo teršalų / atliekų prevencijos iki mažinimo);
  • Įmonėje įdiegta Aplinkosaugos vadybos sistema arba Integruota Kokybės ir Aplinkosaugos vadybos sistema (pagal tarptautinius reikalavimus, pvz. ISO, EMAS);
  • Įmonė nori gauti finansavimą (subsidiją) iš ES struktūrinių fondų Švaresnės gamybos projektų įdiegimui, pavyzdžiui, pagal priemonę Eco-inovacijos LT+.

Įgytoms žiniom užtvirtinti po kiekvienų mokymų dalyviams bus siūloma atlikti užduotis, susietas su Švaresnės gamybos projekto rengimu įmonei (tarp sesijų taip pat bus teikiamos konsultacijos telefonu arba el. paštu). Paskutinę mokymų dieną įgytas žinias dalyviai galės pasitikrinti atlikdami testą.

Esant poreikiui, mokymų programos dalyviai turės galimybę parengti savo įmonei Švaresnės gamybos projektą.

DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOJAMAS
Programa
Programa
2022 spalio 18 d. Švaresnės gamybos galimybių poreikio įvertinimas įmonėje (nuotoliniu būdu)
08:45 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 09:15

Dalyvių prisistatymas.

09:15 - 10:45

Švaresnės gamybos (ŠG) koncepcija. Taršos prevencijos metodai, taikomi švaresnėje gamyboje (paskaita ir 1 darbas grupėmis; darbo grupių rezultatų pristatymas/diskusijos).

10:45 - 11:00

Pertraukėlė.

11:00 - 12:30

ŠG planavimas / pirminis aplinkosaugos įvertinimas ir problemų identifikavimas (įrankiai: medžiagų srautų analizė; medžiagų ir energijos / kuro ir energijos balansų sudarymas) (praktinių pavyzdžių aptarimas).

12:30 - 13:30

Pietų pertrauka.

13:30 - 15:00

ŠG gamybos įvertinimo etapas – problemų priežasčių nustatymas ir pasiūlymų pateikimas (atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas).

15:00 - 15:15

Pertraukėlė.

15:15 - 16:30

ŠG galimybių įvykdomumo analizė: inovacijų techninis, aplinkosaugos bei ekonominis įvertinimas (paskaita; atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas (tęsinys)).

16:30 - 17:00

ŠG projektų diegimo įvairiuose pramonės įmonėse pavyzdžiai. Namų darbo užduoties pateikimas (dėl duomenų surinkimo ŠG projekto rengimui).

2022 spalio 25 d. Švaresnės gamybos inovacijų įvykdomumo analizė (Gyvai)
8:45 - 9:00

Dalyvių registracija.

09:00 - 10:45

ŠG galimybių įvykdomumo analizė (tęsinys) (poveikio aplinkai vertinimo (PAV) objektų identifikavimas) (paskaita; praktinių pavyzdžių analizė).

10:45 - 11:00

Kavos pertraukėlė

11:00 - 12:30

Darbas grupėmis (tema: srautų įvertinimas; problemos identifikavimas; inovacijos įvykdomumo analizės aplinkosauginis ir ekonominis įvertinimas), konsultacijos.

12:30 - 13:30

Pietų pertrauka

13:30 - 14:00

Darbo grupių rezultatų pristatymas/diskusijos.

14:00 - 15:30

Aplinkosaugos veiksmingumo planavimas po ŠG projekto  įgyvendinimo. ŠG alternatyvų atranka.  Pagrindinių finansinių rodiklių įvertinimas (atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimo tęsinys).

15:30 - 15:45

Kavos pertraukėlė

15:45 - 16:15

ŠG projektų finansavimo galimybės Lietuvoje.

16:15 - 17:00

Žinių pasitikrinimo testas.

17:00 - 17:15

Sertifikatų įteikimas.

Kaina
Kaina:
460 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*390 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugpjūčio 31 d.
Kaina**:
**390 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 14 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Vėliau pinigai negrąžinami.