Teritorijų planavimas: teisės aktų pasikeitimai, jų praktinis taikymas, naujausia teismų praktika

Vieta:

Nuotolinis seminaras
Data:

2023-04-12

Trukmė:

5 akad. val.

Kaina:

99-119 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Nuo 2022 metų iki dabar buvo priimta nemažai pakeitimų, susijusių su teritorijų planavimu, t. y.: pasikeitė tiek LR Teritorijų planavimo įstatymas, tiek LR Žemės įstatymas ir kiti, tiesiogiai su jais susiję teisės aktai, todėl visiems, dirbantiems statybų sektoriuje, rangos santykiuose tikslinga susipažinti su įsigaliojusiomis naujovėmis. Seminaro metu aptarsime minėtų įstatymų pakeitimus, apžvelgsime praktinius planavimo procesų aspektus bei naujausią ir aktualiausią teismų praktiką.

Seminaro programa skirta:

Asmenims, dirbantiems statybų sektoriuje, su rangos santykiais, projektuotojams, statytojams, užsakovams, rangovams, subrangovams ir kitiems, su teritorijų planavimu susijusiems, dirbantiems asmenims.

Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių prisijungimas.

10:00 - 12:00

Aktualiausi Teisės aktų pasikeitimai teritorijų planavimo srityje:

  • LR Teritorijų planavimo naujovės;
  • LR Žemės įstatymo naujovės;
  • LR Statybų įstatymo naujovės;
  • Kiti aktualūs pakeitimai darantys įtaką teritorijų planavimo procesui.
12.00 - 13.00

Pertrauka.

13.00 - 15.00

Praktiniai planavimo procesų aspektai:

  • Dokumentacijai keliami reikalavimai, praktiniai pastebėjimai;
  • NT įforminimo pasikeitimo aktualūs klausimai;
  • Naujausia, aktualiausia teismų praktika.
Žiniomis dalinasi
Raimonda Joskaudienė
civilinės ir komercinės teisės praktikė, daugelio straipsnių ir knygų autorė, arbitrė, mediatorė, sėkmingai dalyvavusi ir realių rezultatų pasiekusi (laimint atstovaujamajai šaliai) atstovaujant klientus didžiausiuose Lietuvos projektuose (LNG statybose, kituose susijusiuose projektuose, teismo procesuose). Kaip pranešėjos, lektorės praktinių žinių bagažas pildomas nuolat keliant įvairių įmonių/įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, atliekant auditą, diegiant tam tikras sistemas. Lektorė taip pat nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudama užsienio šalių organizuojamose konferencijose, tarptautiniuose mokymų projektuose.
Kaina
Kaina:
119 Eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki kovo 15 d.
Kaina**:
**99 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI balandžio 10 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.