• 2021 m. gegužės 05 d., .

  Procesų optimizavimas kelių tiesimo, priežiūros ir projektavimo įmonėse

  Skaityti plačiau

 • 2021 m. gegužės 18 d., Visa Lietuva

  Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2021 m. gegužės 20 d., Visa Lietuva

  Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2021 m. gegužės 20 d., Visa Lietuva

  Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2021 m. gegužės 26 d., Vilnius

  Rizikos valdymas medicinos laboratorijose pagal LST EN ISO 15189:2013 ir LST EN ISO 22367:2020

  Skaityti plačiau

 • 2021 m. gegužės 27 d., Nuotoliniai mokymai

  Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant ūkinę veiklą: PŪV PAV procedūrų taikymo praktika, sąsajos su PVSV

  Skaityti plačiau

 • 2021 m. gegužės 28 d., Nuotoliniai mokymai

  Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo mokymai ir egzaminas

  Skaityti plačiau

 • 2021 m. birželio 01 d., Nuotolinis seminaras

  Tiekėjų auditas: tiekėjų patvirtinimo ir monitoringo sistemos sudarymas, pasirengimas auditui, tiekėjų auditų specifika priklausomai nuo jų veiklos, pagrindiniai akcentai

  Skaityti plačiau

 • 2021 m. birželio 02 d., Nuotoliniai mokymai

  Mechaninių sistemų virpesiai, vibracijų monitoringas ir vibroakustinė diagnostika, garso mažinimo priemonės

  Skaityti plačiau

 • 2021 m. birželio 08 d., Vilnius

  Neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymas pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus

  Skaityti plačiau

 • 2021 m. birželio 09 d., Nuotoliniai mokymai

  Statinių naudojimo priežiūra savivaldybėms: organizavimas ir atlikimas, teisės aktų aktualijos, ANK ir statybos įstatymo taikymo praktika teismuose

  Skaityti plačiau

 • 2021 m. birželio 15 d., Nuotoliniai mokymai

  Standarto LST EN ISO 7218 reikalavimų mikrobiologinių tyrimų rezultatų skaičiavimui praktinis taikymas. Mitybinių terpių gamyba ir veiksmingumo kontrolė.

  Skaityti plačiau

 • 2021 m. birželio 16 d., Nuotoliniai mokymai

  Suvirinimo darbų našumo didinimas. Laiko ir medžiagų taupymo galimybės. Ekonominiai aspektai.

  Skaityti plačiau

 • 2021 m. rugpjūčio 25 d., Vilnius

  Vidaus auditas tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijose pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimus

  Skaityti plačiau

Naujausi mokymai