• 2020 m. rugsėjo 23 d., Kaunas

  FIDIC sutarčių sąlygų taikymas viešuosiuose rangos darbų pirkimuose. Rangovų veiksmai ir rizikos

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. rugsėjo 24 d., Vilnius

  Ką reikėtų žinoti Užsakovams apie FIDIC sutarčių sąlygų taikymą rangos darbų viešuosiuose pirkimuose

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. spalio 06 d., Kaunas

  RVASVT sistema: reglamentavimas, rizikos veiksnių analizė, plano sudarymas, vidinis auditas

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. spalio 07 d., Kaunas

  Nuotekų dumblo tvarkymas: teisiniai reikalavimai dumblo apdorojimui, problematika ir galimybės

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. spalio 14 d., Vilnius

  ASPĮ ir ligonių kasų sutarčių sudarymas ir kontrolė, aktyviojo gydymo atvejų klasifikavimas, klinikinis kodavimas, viešųjų pirkimų planavimas COVID-19 kontekste

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. spalio 21 d., Kaunas

  Matavimo neapibrėžties skaičiavimas. Standarto „LST EN ISO 19036:2019 Maisto grandinės mikrobiologija. Matavimo neapibrėžties įvertinimas atliekant kiekybinį nustatymą“ analizė, praktiniai pavyzdžiai

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. spalio 28 d., Visa lietuva

  Nauji mobilumo paketo reikalavimai vežėjams, vežėjų, ekspeditorių ir siuntėjų teisės, pareigos ir atsakomybė

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. lapkričio 03 d., Kaunas

  Maisto saugos valdymas Covid 19 pandemijos metu

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. lapkričio 05 d., Vilnius

  Teisiniai ir etiniai aspektai, įgyvendinant žalos pacientų sveikatai atlyginimo „be kaltės“ modelį, atvejų analizė

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. lapkričio 10 d., Vilnius

  Neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymas pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus

  Skaityti plačiau

 • 2020 m. gruodžio 30 d., Kaunas

  Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse

  Skaityti plačiau

Naujausi mokymai