• 2022 m. sausio 20 d., Visa Lietuva

  Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. sausio 21 d., Visa Lietuva

  Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. sausio 27 d., Vilnius

  Nauji, praktiniai mokymai! Rizikos pagal LST ISO 31000:2018 valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. vasario 08 d., Kaunas

  Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. vasario 09 d., Nuotoliniai mokymai

  Aplinkosauginių ataskaitų teikimas AIVIKS sistemoje: reikalavimai, naujausi pakeitimai, dažniausiai pasitaikančios klaidos

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. vasario 10 d., Vilnius

  Vidaus auditas pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17020:2012 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimus

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. vasario 22 d., Kaunas

  BRC Visuotinio maisto saugos standarto 8 versijos reikalavimai, įgyvendinimas ir vidinis auditas

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. vasario 23 d., Nuotoliniai mokymai

  Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant ūkinę veiklą: PŪV PAV procedūrų taikymo praktika, sąsajos su PVSV

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. vasario 24 d., Vilnius

  Procesų optimizavimo galimybės projektavimo ir rangos darbų įmonėse.

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. vasario 24 d., Kaunas

  Atskiroje laboratorijoje taikomų pamatinių ir validuotų alternatyvių metodų verifikavimo protokolas vadovaujantis LST EN ISO 16140-3:2021 reikalavimais, praktiniai pavyzdžiai

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. kovo 08 d., Visa Lietuva

  Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. kovo 15 d., Kaunas

  RVASVT sistema: reglamentavimas, rizikos veiksnių analizė, plano sudarymas, vidinis auditas

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. kovo 22 d., Kaunas

  Procesų optimizavimo galimybės medžio ir metalo apdirbimo pramonėje

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. kovo 30 d., Vilnius

  Nauji mokymai! Standarto LST EN ISO 13485:2016 "Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. Reglamentuojantys reikalavimai (ISO 13485:2016)" interpretacija ir praktinis taikymas

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. balandžio 05 d., Kaunas

  Procesų optimizavimo galimybės maisto pramonės įmonėse

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. balandžio 13 d., Vilnius

  Žalos pacientų sveikatai atlyginimo „be kaltės“ modelis: įstatymo pakeitimai, praktinio taikymo apžvalga, atvejų analizė, modelio taikymo aspektai COVID-19 ligos atveju

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. balandžio 14 d., Kaunas

  Cheminių tyrimų metodų validavimas ir verifikavimas

  Skaityti plačiau

 • 2022 m. birželio 07 d., Kaunas

  Mėginių ėmimo ir cheminių tyrimų neapibrėžties vertinimas

  Skaityti plačiau

Naujausi mokymai