Ūkio (verslo) subjektų priežiūra: veiklos patikrinimai, metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas, ūkio subjektų procedūrinės garantijos

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2024-04-25

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

129 - 149

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Įvairia ūkine veikla siekiama ne tik ekonominės naudos, bet ją vykdant turi būti nepažeidžiamos ir  aplinkos apsaugos, asmens duomenų apsaugos, žmonių sveikatos apsaugos, sąžiningos konkurencijos, vartotojų apsaugos ir kitos konstitucinės vertybės. Todėl ūkio subjektų priežiūros modelis yra expressis verbis įtvirtintas Viešojo administravimo įstatyme bei eilėje specialiųjų įstatymų, tačiau jų sisteminis taikymas dar kelia įvairias problemas tiek administracinių teismų praktikoje, tiek ir viešojo sektoriaus institucijų praktikoje.

Seminare bus kalbama apie konkrečius ūkio (verslo) subjektų atžvilgiu vykdomus jų veiklos priežiūros veiksmus. Taip pat dėmesys mokymuose bus skiriamas ūkio subjektų procedūrinių teisių apsaugos klausimui, kurį turi savo veikla užtikrinti valstybės priežiūros institucijos, ypač, kai yra atliekami planiniai bei neplaniniai patikrinimai, atliekama veiklos stebėsena ar galiausiai skiriamos nuobaudas (ekonominės sankcijos) už nustatytus pažeidimus. Todėl mokymų metu bus analizuojami ne tik atskiri priežiūros veiksmai ir jų turinys, bet ir ūkio subjektų pagrindinių procedūrinių garantijų apimtis, kurios jiems turi būti užtikrinamos pažeidimo byloje (ūkio subjektų teisės būti informuotam apie galimą pažeidimą, susipažinti su medžiaga ir būti išklausytam, gauti motyvuotą administracinį sprendimą, apskųsti administracinį sprendimą ir panašiai).

Programa
Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių prisijungmas.

10:00 - 12:15

Verslo (ūkio) subjektų priežiūros modelis Lietuvoje: esminės teisinio reguliavimo reformos;

Metodinės pagalbos teikimas ir konsultacijos ūkio subjektams. Klaidingos konsultacijos sukeliami teisiniai padariniai;

Verslo (ūkio) subjektų veiklos stebėsena ir rizikingumo vertinimas.

12:15 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:15

Verslo (ūkio) subjektų veiklos patikrinimai:

  • planiniai ir neplaniniai patikrinimai;
  • teisės būti išklausytam ir teisės susipažinti su patikrinimo medžiaga taikymas;
  • verslo (ūkio) subjekto teisė neduoti parodymų prieš save ir pareiga bendradarbiauti su valdžios institucija.
14:15 - 14:30

Pertraukėlė.

14:30 - 15:30

Verslo (ūkio) subjekto teisė gauti motyvuotą sprendimą ir teisė kreiptis užginčyti priežiūros institucijos sprendimus.

Žiniomis dalinasi
Prof. Dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė
VU Teisės fakulteto Administracinės teisės ir administracinės justicijos mokslo centro vadovė, administracinės ir konstitucinės teisės ekspertė, besispecializuojanti viešojo administravimo, administracinės atsakomybės, administracinio proceso teisės, ūkio (rinkų) valstybinio reguliavimo bei ūkio subjektų priežiūros srityse. Ji nuolatos veda praktinius - teorinius mokymus teisėjams, advokatams, valstybės ir vietos savivaldos institucijų tarnautojams.
Kaina
Kaina:
149 eur. vienam dalyviui.
Kaina:*
*139 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki balandžio 12 d.
Kaina:**
**129 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI balandžio 23 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai (el. versija).

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.