Vidaus kontrolės įgyvendinimas viešajame sektoriuje: reglamentavimas, kontrolės modelių taikymas, rizikų valdymas, dalyvių atsakomybė

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2022-10-06

Trukmė:

7 akad. val.

Kaina:

129-149 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Tikslas

  • Pagilinti žinias, kurios padėtų kuriant, prižiūrint ir tobulinant vidaus kontrolės sistemą viešajame juridiniame asmenyje.
  • Mokymų metu bus keliami du pagrindiniai klausimai: Kaip tinkamai įgyvendinti vidaus kontrolę viešajame juridiniame asmenyje? Kaip tinkamai reglamentuoti Vidaus kontrolės politiką?

Mokymai skirti:

  • viešųjų juridinių asmenų, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai, vadovai, vidaus kontrolės, priežiūrą viešuosiuose juridiniuose asmenyse atliekantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai (ir vidaus auditoriai).
Programa
Programa
09:30-10:00

Dalyvių prisijungimas.

10:00-12:00

Vidaus kontrolės reglamentavimas viešajame sektoriuje. Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo, Finansinės apskaitos įstatymo aptarimas. Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo aptarimas.

Vidaus kontrolė (VK) samprata: apibrėžimas; VK tikslai ir veikimas; VK apribojimai ir nauda, Vidaus kontrolės politika.

Vidaus kontrolės sistemos dalyviai: Viešojo juridinio asmens vadovo pareigos ir kompetencija vidaus kontrolės srityje. Kiti dalyviai, jų pareigos ir atsakomybė.

12:00-13:00

Pertrauka.

13:00-14:30

Vidaus kontrolės principai.

Vidaus kontrolės modelis viešajame sektoriuje (INTOSAI GOV 9100), COSO modelis.

Vidaus kontrolės sandara (Vidaus kontrolės elementai): kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, kontrolės veikla, informavimas ir komunikacija, stebėsena.

14:30-14:45

Pertraukėlė.

14:45-16:00

Vidaus kontrolės įgyvendinimas. Finansinės apskaitos vidaus kontrolės organizavimas ir įgyvendinimas.

Vidaus kontrolės elementų analizė ir vertinimas. Klausimynai vidaus kontrolės elementų (kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, kontrolės veikla, informavimas ir komunikacija) vertinime.

Informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą teikimas.

Žiniomis dalinasi
Lektorė - prof. dr. Rasa Kanapickienė
Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Finansų katedra, Vilniaus universitetas.
Kaina
Kaina:
149 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*139 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 23 d.
Kaina**:
**129 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės / įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI rugsėjo 30 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktas. Vėliau pinigai negrąžinami.