Asmens duomenų saugumo pažeidimai: tyrimas, fiksavimas, prevencija. Atskaitomybės pagal BDAR užtikrinimas

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2025-04-01

Trukmė:

5 akad. val.

Kaina:

109 - 129

  Registracija į seminarą
  Įmonės informacija
  Dalyvio informacija

  Komentarai

  Tiek Lietuvą, tiek ir kitas valstybes pastaruoju metu sudrebino ne vienas reikšmingas asmens duomenų saugumo pažeidimas (už tai kai kuriais atvejais buvo skirtos ir didelės baudos pagal BDAR), o jų valdymas ir atskaitomybės įrodinėjimas parodė ir esmines klaidas, kurias daro duomenų valdytojai ir (ar) tvarkytojai.
  Taip pat, praktika rodo, kad darbuotojai negeba identifikuoti asmens duomenų saugumo pažeidimų, dėl ko didelė dalis pažeidimų lieka neidentifikuota ir tai kelia dideles rizikas duomenų valdytojams ir (ar) tvarkytojams. O kai pažeidimai identifikuojami, dažnai tinkamai neveikia nustatytos procedūros, pažeidimai netinkamai kvalifikuojami, netinkamai valdomi ar netinkamai fiksuojami ir (ar) netinkamai komunikuojama dėl įvykusio pažeidimo.
  Šiame seminare bus pristatoma kaip identifikuoti asmens duomenų saugumo pažeidimą, kaip tinkamai valdyti, fiksuoti bei kaip tinkamai pasirūpinti atitiktimi BDAR ir tinkamai komunikuoti. Bus analizuojamos dažniausiai daromos klaidos, priežiūros institucijų lūkesčiai tokiais atvejais ir pristatomi kiti svarbūs aspektai įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui.

  Seminaro tikslas:

  • Gebėti identifikuoti asmens duomenų saugumo pažeidimus;
  • Žinoti kaip fiksuoti ir tirti asmens duomenų saugumo pažeidimus, kaip bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis;
  • Tinkamai komunikuoti viduje ir išorėje įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui. Taip pat, kaip įrodyti atitiktį įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui.
  • Gebėti užtikrinti veiksmingą asmens duomenų saugumo pažeidimų prevenciją.

  Seminaras skirtas:

  • Privataus arba viešojo sektoriaus duomenų apsaugos pareigūnams;
  • Už duomenų apsaugą ir (ar) kibernetinį saugumą atsakingiems asmenims;
  • Darbuotojams, atsakingiems už atskirus asmens duomenų tvarkymo tikslus / operacijas;
  • Įmonių / įstaigų padalinių atstovams, atsakingiems ir prižiūrintiems tinkamą asmens duomenų tvarkymą padaliniuose;
  • Mažų įmonių/įstaigų vadovams.
  Programa
  Programa
  09:30 - 10:00

  Dalyvių prisijungimas.

  10:00 - 12:00

  Kas yra asmens duomenų saugumo pažeidimas ir kaip jį identifikuoti bei kvalifikuoti;

  Darbuotojų gebėjimai identifikuoti asmens duomenų saugumo pažeidimus;

  Kaip elgtis įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui (modeliai pagal įmonių/organizacijų dydžius, pagrindinės darbuotojų, DAP ir kitų suinteresuotų asmenų pareigos);

  Kaip komunikuoti įvykus pažeidimui (tiek viduje, tiek išorėje);

  Atvejai, kai asmens duomenų saugumo pažeidimas įvyksta pas duomenų tvarkytoją. Kaip tam pasirengti?

  Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimas;

  Asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimas.

  12:00 - 13:00

  Pertrauka.

  13:00 - 15:00

  Dažniausiai daromos klaidos įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimams;

  Bendradarbiavimas su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru. Praktiniai aspektai;

  Kaip užtikrinti atskaitomybę įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui? Kokių atitikties įrodymų dažniausiai reikia ir kaip užtikrinti jų turėjimą/buvimą?

  Kokie dokumentai pagal BDAR būtini reglamentuojant asmens duomenų saugumo pažeidimus ir atitinkamas valdymo procedūras? Praktinės įžvalgos ir rekomendacijos;

  Žinomiausi asmens duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas: praktinių pavyzdžių analizė ir rekomendacijos;

  Už asmens duomenų saugumo pažeidimus skirtų sankcijų pagal BDAR analizė;

  Asmens duomenų saugumo pažeidimų prevencijos priemonės.

  Žiniomis dalinasi
  Daiva Vyčinienė
  yra įgijusi daugiau nei penkiolikos metų praktinio darbo patirtį duomenų apsaugos priežiūros institucijoje – Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje. Darbo minėtoje institucijoje metu, lektorė ne tik taikė duomenų apsaugos taisykles įvairiais skirtingais asmens duomenų tvarkymo atvejais, bet ir dalyvavo rengiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Lietuvoje įgyvendinančius teisės aktus. Lektorė atlieka poveikio duomenų apsaugai vertinimus, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų atitikties auditus (patikrinimus), teikia duomenų apsaugos pareigūno paslaugas, rengia bei derina teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą, konsultuoja viešojo ir privataus sektoriaus atstovus asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo klausimais. Daiva turi tiek teorinių, tiek praktinių asmens duomenų apsaugos žinių, išmano priežiūros institucijos ir viešojo sektoriaus įstaigų veiklos bei įmonių, įstaigų, organizacijų vykdomo asmens duomenų tvarkymo ypatumus.
  Kaina
  Kaina:
  129 eur. vienam dalyviui.
  Kaina:*
  *119 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki kovo 18 d.
  Kaina:**
  **109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
  Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
  Papildoma informacija

  REGISTRACIJA VYKDOMA IKI kovo 31 d.

  Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai (el. versija).

  Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

  Informacija apie seminarą:
  Projektų vadovas
  Ričardas Čekanavičius
  +370 696 80906, ricardas@avgo.lt.

  Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

  Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.