Techninio personalo mokymai

ES ir kitų išorinių fondų finansuojamų įrangos įsigijimo ir rangos darbų projektų įgyvendinimas: pirkimo dokumentų ir sutarčių turinys, pažeidimų vertinimas ir atsakomybė, teismų praktika
Plačiau
ES ir kitų išorinių fondų finansuojamų įrangos įsigijimo ir rangos darbų projektų įgyvendinimas: pirkimo dokumentų ir sutarčių turinys, pažeidimų vertinimas ir atsakomybė, teismų praktika
2024-04-24
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
119-149 €
Plačiau
Naujiena! Praktiniai mokymai „Neatitikčių valdymas medicinos laboratorijose taikant LST EN ISO 15189:2023 ir V-1327 reikalavimus”
Plačiau
Naujiena! Praktiniai mokymai „Neatitikčių valdymas medicinos laboratorijose taikant LST EN ISO 15189:2023 ir V-1327 reikalavimus”
2024-04-25
Kauno g. 14, Vilnius
Mokymų kaina:
179-189 €
Plačiau
BRCGS Visuotinio maisto saugos standarto 9 versijos reikalavimų praktinis taikymas
Plačiau
BRCGS Visuotinio maisto saugos standarto 9 versijos reikalavimų praktinis taikymas
2024-05-09
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
129 - 159 €
Plačiau
Metiniai mokymai prie SVS: aprašo reikalavimai, darbų optimizavimo galimybės, audito atlikimo bei metinių ataskaitų rengimo tvarka, numatomi darbuotojų mokymo bei egzaminavimo tvarkos pokyčiai
Plačiau
Metiniai mokymai prie SVS: aprašo reikalavimai, darbų optimizavimo galimybės, audito atlikimo bei metinių ataskaitų rengimo tvarka, numatomi darbuotojų mokymo bei egzaminavimo tvarkos pokyčiai
2024-05-16
Nuotoliniai mokymai
Mokymų kaina:
79-109 €
Plačiau
Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai
Plačiau
Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai
2024-05-16
Nuotoliniai mokymai
Mokymų kaina:
89 eur.
Plačiau
Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai
Plačiau
Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai
2024-05-17
Visa Lietuva
Mokymų kaina:
45 €
Plačiau
Praktiniai mokymai „Rizikos valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018”
Plačiau
Praktiniai mokymai „Rizikos valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018”
2024-05-21
Kauno g. 14, Vilnius
Mokymų kaina:
169-179 €
Plačiau
KAIZEN metodo taikymas pramonės įmonių veiklos procesuose: problemų identifikavimas ir jų šalinimo būdai, darbuotojų įtraukimo į veiklos tobulinimą metodai
Plačiau
KAIZEN metodo taikymas pramonės įmonių veiklos procesuose: problemų identifikavimas ir jų šalinimo būdai, darbuotojų įtraukimo į veiklos tobulinimą metodai
2024-05-23
Nuotoliniai mokymai
Mokymų kaina:
290 - 390
Plačiau
Asfalto mišinio ir iš jo nutiestos kelio dangos kokybės rodiklių tolerancijos, faktiškųjų nuokrypių nuo jų nustatymo, vertinimo ir mažinimo būdai, ėminių reprezentatyvumas
Plačiau
Asfalto mišinio ir iš jo nutiestos kelio dangos kokybės rodiklių tolerancijos, faktiškųjų nuokrypių nuo jų nustatymo, vertinimo ir mažinimo būdai, ėminių reprezentatyvumas
2024-05-23
Miško g. 11, Kaunas
Mokymų kaina:
139-159 €
Plačiau
Statybų teisinis reglamentavimas: statybos įstatymo ir kitų reikšmingų statybų sektoriaus teisės aktų pakeitimai 2024 m., aktualiausia teismų praktika
Plačiau
Statybų teisinis reglamentavimas: statybos įstatymo ir kitų reikšmingų statybų sektoriaus teisės aktų pakeitimai 2024 m., aktualiausia teismų praktika
2024-05-28
Kauno g. 14, Vilnius
Mokymų kaina:
109-129 €
Plačiau
Dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės pramonės įmonėse: kokybės kontrolė, darbo efektyvumo didinimas, paklausos planavimas, įrangos priežiūra, skaitmeninio dvynio ir robotikos santykis su DI
Plačiau
Dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės pramonės įmonėse: kokybės kontrolė, darbo efektyvumo didinimas, paklausos planavimas, įrangos priežiūra, skaitmeninio dvynio ir robotikos santykis su DI
2024-05-29
Miško g. 11, Kaunas
Mokymų kaina:
129-159 €
Plačiau
Oro tarša pramonėje: ŠESD kiekio mažinimo tikslai ir būdai, veiklos lygio stebėsenos ypatumai bei naujausi pakeitimai, monitoringas, GPGB taikymas
Plačiau
Oro tarša pramonėje: ŠESD kiekio mažinimo tikslai ir būdai, veiklos lygio stebėsenos ypatumai bei naujausi pakeitimai, monitoringas, GPGB taikymas
2024-06-04
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
119-139 €
Plačiau
Sudėtingesnių reikalavimų pagal įvairius maisto saugos vadybos standartus įgyvendinimas, pavyzdžiai
Plačiau
Sudėtingesnių reikalavimų pagal įvairius maisto saugos vadybos standartus įgyvendinimas, pavyzdžiai
2024-06-13
Miško g. 11, Kaunas
Mokymų kaina:
129 - 159 €
Plačiau
GMP+ Gerosios gamybos praktikos standartų reikalavimai, pakeitimai, įgyvendinimas ir vidinis auditas
Plačiau
GMP+ Gerosios gamybos praktikos standartų reikalavimai, pakeitimai, įgyvendinimas ir vidinis auditas
2024-06-20
Miško g. 11, Kaunas
Mokymų kaina:
129 - 159 €
Plačiau
Gamybos procesų optimizavimo galimybės pramonės įmonėse
Plačiau
Gamybos procesų optimizavimo galimybės pramonės įmonėse
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
ES ir kitų išorinių fondų finansuojamų įrangos įsigijimo ir rangos darbų projektų įgyvendinimas: pirkimo dokumentų ir sutarčių turinys, pažeidimų vertinimas ir atsakomybė, teismų praktika
Plačiau
ES ir kitų išorinių fondų finansuojamų įrangos įsigijimo ir rangos darbų projektų įgyvendinimas: pirkimo dokumentų ir sutarčių turinys, pažeidimų vertinimas ir atsakomybė, teismų praktika
2024-04-24
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
119-149 €
Plačiau
Naujiena! Praktiniai mokymai „Neatitikčių valdymas medicinos laboratorijose taikant LST EN ISO 15189:2023 ir V-1327 reikalavimus”
Plačiau
Naujiena! Praktiniai mokymai „Neatitikčių valdymas medicinos laboratorijose taikant LST EN ISO 15189:2023 ir V-1327 reikalavimus”
2024-04-25
Kauno g. 14, Vilnius
Mokymų kaina:
179-189 €
Plačiau
BRCGS Visuotinio maisto saugos standarto 9 versijos reikalavimų praktinis taikymas
Plačiau
BRCGS Visuotinio maisto saugos standarto 9 versijos reikalavimų praktinis taikymas
2024-05-09
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
129 - 159 €
Plačiau
Metiniai mokymai prie SVS: aprašo reikalavimai, darbų optimizavimo galimybės, audito atlikimo bei metinių ataskaitų rengimo tvarka, numatomi darbuotojų mokymo bei egzaminavimo tvarkos pokyčiai
Plačiau
Metiniai mokymai prie SVS: aprašo reikalavimai, darbų optimizavimo galimybės, audito atlikimo bei metinių ataskaitų rengimo tvarka, numatomi darbuotojų mokymo bei egzaminavimo tvarkos pokyčiai
2024-05-16
Nuotoliniai mokymai
Mokymų kaina:
79-109 €
Plačiau
Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai
Plačiau
Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai
2024-05-16
Nuotoliniai mokymai
Mokymų kaina:
89 eur.
Plačiau
Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai
Plačiau
Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai
2024-05-17
Visa Lietuva
Mokymų kaina:
45 €
Plačiau
Praktiniai mokymai „Rizikos valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018”
Plačiau
Praktiniai mokymai „Rizikos valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018”
2024-05-21
Kauno g. 14, Vilnius
Mokymų kaina:
169-179 €
Plačiau
KAIZEN metodo taikymas pramonės įmonių veiklos procesuose: problemų identifikavimas ir jų šalinimo būdai, darbuotojų įtraukimo į veiklos tobulinimą metodai
Plačiau
KAIZEN metodo taikymas pramonės įmonių veiklos procesuose: problemų identifikavimas ir jų šalinimo būdai, darbuotojų įtraukimo į veiklos tobulinimą metodai
2024-05-23
Nuotoliniai mokymai
Mokymų kaina:
290 - 390
Plačiau
Asfalto mišinio ir iš jo nutiestos kelio dangos kokybės rodiklių tolerancijos, faktiškųjų nuokrypių nuo jų nustatymo, vertinimo ir mažinimo būdai, ėminių reprezentatyvumas
Plačiau
Asfalto mišinio ir iš jo nutiestos kelio dangos kokybės rodiklių tolerancijos, faktiškųjų nuokrypių nuo jų nustatymo, vertinimo ir mažinimo būdai, ėminių reprezentatyvumas
2024-05-23
Miško g. 11, Kaunas
Mokymų kaina:
139-159 €
Plačiau
Statybų teisinis reglamentavimas: statybos įstatymo ir kitų reikšmingų statybų sektoriaus teisės aktų pakeitimai 2024 m., aktualiausia teismų praktika
Plačiau
Statybų teisinis reglamentavimas: statybos įstatymo ir kitų reikšmingų statybų sektoriaus teisės aktų pakeitimai 2024 m., aktualiausia teismų praktika
2024-05-28
Kauno g. 14, Vilnius
Mokymų kaina:
109-129 €
Plačiau
Dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės pramonės įmonėse: kokybės kontrolė, darbo efektyvumo didinimas, paklausos planavimas, įrangos priežiūra, skaitmeninio dvynio ir robotikos santykis su DI
Plačiau
Dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės pramonės įmonėse: kokybės kontrolė, darbo efektyvumo didinimas, paklausos planavimas, įrangos priežiūra, skaitmeninio dvynio ir robotikos santykis su DI
2024-05-29
Miško g. 11, Kaunas
Mokymų kaina:
129-159 €
Plačiau
Oro tarša pramonėje: ŠESD kiekio mažinimo tikslai ir būdai, veiklos lygio stebėsenos ypatumai bei naujausi pakeitimai, monitoringas, GPGB taikymas
Plačiau
Oro tarša pramonėje: ŠESD kiekio mažinimo tikslai ir būdai, veiklos lygio stebėsenos ypatumai bei naujausi pakeitimai, monitoringas, GPGB taikymas
2024-06-04
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
119-139 €
Plačiau
Sudėtingesnių reikalavimų pagal įvairius maisto saugos vadybos standartus įgyvendinimas, pavyzdžiai
Plačiau
Sudėtingesnių reikalavimų pagal įvairius maisto saugos vadybos standartus įgyvendinimas, pavyzdžiai
2024-06-13
Miško g. 11, Kaunas
Mokymų kaina:
129 - 159 €
Plačiau
GMP+ Gerosios gamybos praktikos standartų reikalavimai, pakeitimai, įgyvendinimas ir vidinis auditas
Plačiau
GMP+ Gerosios gamybos praktikos standartų reikalavimai, pakeitimai, įgyvendinimas ir vidinis auditas
2024-06-20
Miško g. 11, Kaunas
Mokymų kaina:
129 - 159 €
Plačiau
Gamybos procesų optimizavimo galimybės pramonės įmonėse
Plačiau
Gamybos procesų optimizavimo galimybės pramonės įmonėse
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau

Administracijos darbuotojų mokymai

Administracinės naštos mažinimo galimybės viešajame sektoriuje
Plačiau
Administracinės naštos mažinimo galimybės viešajame sektoriuje
2024-04-23
Nuotoliniai mokymai
Mokymų kaina:
290-390 €
Plačiau
Tvarumas ir socialinė atsakomybė viešajame sektoriuje: JT, ES ir LT strateginiai tikslai iki 2030 m., paslaugų kokybės gerinimas integruojant tvarumo ir socialinės atsakomybės veiklas, pavyzdžių analizė
Plačiau
Tvarumas ir socialinė atsakomybė viešajame sektoriuje: JT, ES ir LT strateginiai tikslai iki 2030 m., paslaugų kokybės gerinimas integruojant tvarumo ir socialinės atsakomybės veiklas, pavyzdžių analizė
2024-04-24
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
109-129 €
Plačiau
Ūkio (verslo) subjektų priežiūra: veiklos patikrinimai, metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas, ūkio subjektų procedūrinės garantijos
Plačiau
Ūkio (verslo) subjektų priežiūra: veiklos patikrinimai, metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas, ūkio subjektų procedūrinės garantijos
2024-04-25
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
129 - 149
Plačiau
Mažos vertės pirkimai: reikalavimai organizavimui ir viešinimui, atsakomybių ribos, naujausi pakeitimai bei teismų praktika
Plačiau
Mažos vertės pirkimai: reikalavimai organizavimui ir viešinimui, atsakomybių ribos, naujausi pakeitimai bei teismų praktika
2024-05-08
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
89 - 119
Plačiau
Naujoji kibernetinio saugumo direktyva NIS2, pagrindiniai jos reikalavimai ir jų įgyvendinimas
Plačiau
Naujoji kibernetinio saugumo direktyva NIS2, pagrindiniai jos reikalavimai ir jų įgyvendinimas
2024-05-08
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
109 - 129
Plačiau
KAIZEN metodo taikymas viešojo sektoriaus veiklos procesuose: problemų identifikavimas ir jų šalinimo būdai, darbuotojų įtraukimo į veiklos tobulinimą metodai
Plačiau
KAIZEN metodo taikymas viešojo sektoriaus veiklos procesuose: problemų identifikavimas ir jų šalinimo būdai, darbuotojų įtraukimo į veiklos tobulinimą metodai
2024-05-14
Nuotoliniai mokymai
Mokymų kaina:
290 - 390
Plačiau
Dirbtinis intelektas vadovams: ką DI gali duoti jūsų organizacijai, kaip teisingai planuoti DI projektų įgyvendinimą bei kaip įsivertinti galimas rizikas
Plačiau
Dirbtinis intelektas vadovams: ką DI gali duoti jūsų organizacijai, kaip teisingai planuoti DI projektų įgyvendinimą bei kaip įsivertinti galimas rizikas
2024-05-30
Miško g. 11, Kaunas
Mokymų kaina:
129-159 €
Plačiau
Procesų optimizavimo galimybės vykdant viešuosius pirkimus
Plačiau
Procesų optimizavimo galimybės vykdant viešuosius pirkimus
2024-06-04
Nuotoliniai mokymai
Mokymų kaina:
290-390 €
Plačiau
Interesų konfliktai ir jų valdymas viešojo sektoriaus organizacijose
Plačiau
Interesų konfliktai ir jų valdymas viešojo sektoriaus organizacijose
2024-06-05
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
89 - 119
Plačiau
ES ir kitų išorinių fondų finansuojamų projektų rengimas, valdymas, biudžeto sudarymas ir išlaidų pagrindimas
Plačiau
ES ir kitų išorinių fondų finansuojamų projektų rengimas, valdymas, biudžeto sudarymas ir išlaidų pagrindimas
2024-06-05
Nuotoliniai mokymai
Mokymų kaina:
119-139 €
Plačiau
Vadovavimas, darbų ir laiko valdymas komandiniame darbe
Plačiau
Vadovavimas, darbų ir laiko valdymas komandiniame darbe
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Efektyvi komunikacija organizacijoje: kaip pagerinti tarpusavio ir organizacinę komunikaciją?
Plačiau
Efektyvi komunikacija organizacijoje: kaip pagerinti tarpusavio ir organizacinę komunikaciją?
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Atrankos pokalbio vedimas. Tinkamas kandidatas tinkamoje pozicijoje
Plačiau
Atrankos pokalbio vedimas. Tinkamas kandidatas tinkamoje pozicijoje
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Finansai ne finansininkams
Plačiau
Finansai ne finansininkams
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Valdymo apskaita. Tikslai ir reikšmė įmonei
Plačiau
Valdymo apskaita. Tikslai ir reikšmė įmonei
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Seniūnaičių teisės, pareigos ir atsakomybė
Plačiau
Seniūnaičių teisės, pareigos ir atsakomybė
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Individualus vadovo bendravimas su pavaldiniais ir motyvavimas
Plačiau
Individualus vadovo bendravimas su pavaldiniais ir motyvavimas
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Susirinkimų valdymas: nuo planavimo iki kontrolės
Plačiau
Susirinkimų valdymas: nuo planavimo iki kontrolės
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Vadovavimas komandai: motyvavimas, kontrolė ir kliūčių bendradarbiavimui įveika
Plačiau
Vadovavimas komandai: motyvavimas, kontrolė ir kliūčių bendradarbiavimui įveika
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Metinis pokalbis: nuo įvertinimo iki pripažinimo
Plačiau
Metinis pokalbis: nuo įvertinimo iki pripažinimo
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Metinių užduočių nustatymas viešajame sektoriuje: veiklos problemų identifikavimas, sąlygos, darančios įtaką rezultatų pasiekimui, praktinė užduočių analizė
Plačiau
Metinių užduočių nustatymas viešajame sektoriuje: veiklos problemų identifikavimas, sąlygos, darančios įtaką rezultatų pasiekimui, praktinė užduočių analizė
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Strateginių veiklos planų sudarymas ir peržiūra savivaldybės įmonėse: veiklos krypčių ir tikslų nustatymas, SSGG analizė, rizikų valdymas
Plačiau
Strateginių veiklos planų sudarymas ir peržiūra savivaldybės įmonėse: veiklos krypčių ir tikslų nustatymas, SSGG analizė, rizikų valdymas
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Lyderystė pokyčių laikotarpiu. Keičiame save ir organizaciją
Plačiau
Lyderystė pokyčių laikotarpiu. Keičiame save ir organizaciją
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Pozityvus mąstymas: ugdymo principai ir priemonės, įtampos valdymo metodai
Plačiau
Pozityvus mąstymas: ugdymo principai ir priemonės, įtampos valdymo metodai
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Konfliktų valdymas: emocijų atpažinimas, prevenciniai veiksmai, „gesinimo” priemonės
Plačiau
Konfliktų valdymas: emocijų atpažinimas, prevenciniai veiksmai, „gesinimo” priemonės
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Klientų aptarnavimas: kaip pranokti kliento lūkesčius?
Plačiau
Klientų aptarnavimas: kaip pranokti kliento lūkesčius?
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Efektyvus konsultavimas viešajame sektoriuje
Plačiau
Efektyvus konsultavimas viešajame sektoriuje
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Efektyvus viešas kalbėjimas: savęs ir auditorijos valdymas
Plačiau
Efektyvus viešas kalbėjimas: savęs ir auditorijos valdymas
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Motyvuojanti ir veiksminga komanda
Plačiau
Motyvuojanti ir veiksminga komanda
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Praktiniai derybų įgūdžiai – kaip nepatekti į aklavietę?
Plačiau
Praktiniai derybų įgūdžiai – kaip nepatekti į aklavietę?
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Kartų teorijos taikymas vadovavimo praktikoje
Plačiau
Kartų teorijos taikymas vadovavimo praktikoje
Tik vidiniai mokymai
Kliento pasirinktoje vietoje
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Administracinės naštos mažinimo galimybės viešajame sektoriuje
Plačiau
Administracinės naštos mažinimo galimybės viešajame sektoriuje
2024-04-23
Nuotoliniai mokymai
Mokymų kaina:
290-390 €
Plačiau
Tvarumas ir socialinė atsakomybė viešajame sektoriuje: JT, ES ir LT strateginiai tikslai iki 2030 m., paslaugų kokybės gerinimas integruojant tvarumo ir socialinės atsakomybės veiklas, pavyzdžių analizė
Plačiau
Tvarumas ir socialinė atsakomybė viešajame sektoriuje: JT, ES ir LT strateginiai tikslai iki 2030 m., paslaugų kokybės gerinimas integruojant tvarumo ir socialinės atsakomybės veiklas, pavyzdžių analizė
2024-04-24
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
109-129 €
Plačiau
Ūkio (verslo) subjektų priežiūra: veiklos patikrinimai, metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas, ūkio subjektų procedūrinės garantijos
Plačiau
Ūkio (verslo) subjektų priežiūra: veiklos patikrinimai, metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas, ūkio subjektų procedūrinės garantijos
2024-04-25
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
129 - 149
Plačiau
Mažos vertės pirkimai: reikalavimai organizavimui ir viešinimui, atsakomybių ribos, naujausi pakeitimai bei teismų praktika
Plačiau
Mažos vertės pirkimai: reikalavimai organizavimui ir viešinimui, atsakomybių ribos, naujausi pakeitimai bei teismų praktika
2024-05-08
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
89 - 119
Plačiau
Naujoji kibernetinio saugumo direktyva NIS2, pagrindiniai jos reikalavimai ir jų įgyvendinimas
Plačiau
Naujoji kibernetinio saugumo direktyva NIS2, pagrindiniai jos reikalavimai ir jų įgyvendinimas
2024-05-08
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
109 - 129
Plačiau
KAIZEN metodo taikymas viešojo sektoriaus veiklos procesuose: problemų identifikavimas ir jų šalinimo būdai, darbuotojų įtraukimo į veiklos tobulinimą metodai
Plačiau
KAIZEN metodo taikymas viešojo sektoriaus veiklos procesuose: problemų identifikavimas ir jų šalinimo būdai, darbuotojų įtraukimo į veiklos tobulinimą metodai
2024-05-14
Nuotoliniai mokymai
Mokymų kaina:
290 - 390
Plačiau
Dirbtinis intelektas vadovams: ką DI gali duoti jūsų organizacijai, kaip teisingai planuoti DI projektų įgyvendinimą bei kaip įsivertinti galimas rizikas
Plačiau
Dirbtinis intelektas vadovams: ką DI gali duoti jūsų organizacijai, kaip teisingai planuoti DI projektų įgyvendinimą bei kaip įsivertinti galimas rizikas
2024-05-30
Miško g. 11, Kaunas
Mokymų kaina:
129-159 €
Plačiau
Procesų optimizavimo galimybės vykdant viešuosius pirkimus
Plačiau
Procesų optimizavimo galimybės vykdant viešuosius pirkimus
2024-06-04
Nuotoliniai mokymai
Mokymų kaina:
290-390 €
Plačiau
Interesų konfliktai ir jų valdymas viešojo sektoriaus organizacijose
Plačiau
Interesų konfliktai ir jų valdymas viešojo sektoriaus organizacijose
2024-06-05
Nuotolinis seminaras
Mokymų kaina:
89 - 119
Plačiau
ES ir kitų išorinių fondų finansuojamų projektų rengimas, valdymas, biudžeto sudarymas ir išlaidų pagrindimas
Plačiau
ES ir kitų išorinių fondų finansuojamų projektų rengimas, valdymas, biudžeto sudarymas ir išlaidų pagrindimas
2024-06-05
Nuotoliniai mokymai
Mokymų kaina:
119-139 €
Plačiau
Vadovavimas, darbų ir laiko valdymas komandiniame darbe
Plačiau
Vadovavimas, darbų ir laiko valdymas komandiniame darbe
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Efektyvi komunikacija organizacijoje: kaip pagerinti tarpusavio ir organizacinę komunikaciją?
Plačiau
Efektyvi komunikacija organizacijoje: kaip pagerinti tarpusavio ir organizacinę komunikaciją?
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Atrankos pokalbio vedimas. Tinkamas kandidatas tinkamoje pozicijoje
Plačiau
Atrankos pokalbio vedimas. Tinkamas kandidatas tinkamoje pozicijoje
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Finansai ne finansininkams
Plačiau
Finansai ne finansininkams
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Valdymo apskaita. Tikslai ir reikšmė įmonei
Plačiau
Valdymo apskaita. Tikslai ir reikšmė įmonei
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Seniūnaičių teisės, pareigos ir atsakomybė
Plačiau
Seniūnaičių teisės, pareigos ir atsakomybė
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Individualus vadovo bendravimas su pavaldiniais ir motyvavimas
Plačiau
Individualus vadovo bendravimas su pavaldiniais ir motyvavimas
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Susirinkimų valdymas: nuo planavimo iki kontrolės
Plačiau
Susirinkimų valdymas: nuo planavimo iki kontrolės
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Vadovavimas komandai: motyvavimas, kontrolė ir kliūčių bendradarbiavimui įveika
Plačiau
Vadovavimas komandai: motyvavimas, kontrolė ir kliūčių bendradarbiavimui įveika
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Metinis pokalbis: nuo įvertinimo iki pripažinimo
Plačiau
Metinis pokalbis: nuo įvertinimo iki pripažinimo
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Metinių užduočių nustatymas viešajame sektoriuje: veiklos problemų identifikavimas, sąlygos, darančios įtaką rezultatų pasiekimui, praktinė užduočių analizė
Plačiau
Metinių užduočių nustatymas viešajame sektoriuje: veiklos problemų identifikavimas, sąlygos, darančios įtaką rezultatų pasiekimui, praktinė užduočių analizė
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Strateginių veiklos planų sudarymas ir peržiūra savivaldybės įmonėse: veiklos krypčių ir tikslų nustatymas, SSGG analizė, rizikų valdymas
Plačiau
Strateginių veiklos planų sudarymas ir peržiūra savivaldybės įmonėse: veiklos krypčių ir tikslų nustatymas, SSGG analizė, rizikų valdymas
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Lyderystė pokyčių laikotarpiu. Keičiame save ir organizaciją
Plačiau
Lyderystė pokyčių laikotarpiu. Keičiame save ir organizaciją
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Pozityvus mąstymas: ugdymo principai ir priemonės, įtampos valdymo metodai
Plačiau
Pozityvus mąstymas: ugdymo principai ir priemonės, įtampos valdymo metodai
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Konfliktų valdymas: emocijų atpažinimas, prevenciniai veiksmai, „gesinimo” priemonės
Plačiau
Konfliktų valdymas: emocijų atpažinimas, prevenciniai veiksmai, „gesinimo” priemonės
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Klientų aptarnavimas: kaip pranokti kliento lūkesčius?
Plačiau
Klientų aptarnavimas: kaip pranokti kliento lūkesčius?
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Efektyvus konsultavimas viešajame sektoriuje
Plačiau
Efektyvus konsultavimas viešajame sektoriuje
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Efektyvus viešas kalbėjimas: savęs ir auditorijos valdymas
Plačiau
Efektyvus viešas kalbėjimas: savęs ir auditorijos valdymas
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Motyvuojanti ir veiksminga komanda
Plačiau
Motyvuojanti ir veiksminga komanda
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Praktiniai derybų įgūdžiai – kaip nepatekti į aklavietę?
Plačiau
Praktiniai derybų įgūdžiai – kaip nepatekti į aklavietę?
Tik vidiniai mokymai
Bet kuris miestas
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Kartų teorijos taikymas vadovavimo praktikoje
Plačiau
Kartų teorijos taikymas vadovavimo praktikoje
Tik vidiniai mokymai
Kliento pasirinktoje vietoje
Mokymų kaina:
Derinama individualiai
Plačiau
Kitos paslaugos

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos (SVS) rengimas, konsultacijos, auditas.

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų (SVS) ir su SVS įgyvendinimu susijusių dokumentų (privažiuojamųjų kelių eismo organizavimo instrukcija, įmonės eismo saugos politika, pranešimo apie eismo įvykį schema ir kt.) rengimas.

Standarto ISO/IEC 17025 diegimas. Dokumentacijos rengimas. Konsultacijos. Auditas.

Organizacijų konsultavimas kuriant, diegiant, prižiūrint vadybos sistemas pagal EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, dokumentų rengimas, audito atlikimas. Integruotos vadybos sistemos kūrimas, diegimas, dokumentų rengimas, priežiūra ir vertinimas, įmonės darbuotojų apmokymas.

Maisto saugos ir kokybės standartų diegimas. Vidinis auditas.

Maisto saugos vadovo projekto paruošimas (arba ISO 9001 kokybės vadovo integravimas ir papildymas dėl maisto saugos reikalavimų išpildymo). Konsultantai paruošia pagrindinio maisto saugos vadybos sistemos dokumento – Maisto saugos vadovo – projektą, apimantį visus ISO 22000 standarto reikalavimus;

Nerandate dominančios mokymų temos?

Parašykite mums ir mes su Jumis susisieksim per
1 - 2 darbo dienas


Klientų atsiliepimai