BDAR taikymas švietimo įstaigose: reikalavimai ir naujausi išaiškinimai, pagrindinės taisyklės bei dažniausiai daromos klaidos

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2024-12-18

Trukmė:

5 akad. val.

Kaina:

79 - 109

  Registracija į seminarą
  Įmonės informacija
  Dalyvio informacija

  Komentarai

  Programa
  Programa
  09:45 - 10:00

  Dalyvių prisijungimas.

  10:00 - 12:00

  Asmens duomenų apsaugos samprata, tvarkymo principai švietimo įstaigose;

  Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymas ir naujausi išaiškinimas;

  Europos Komisijos išaiškinimai ir rekomendacijos;

  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išaiškinimai ir rekomendacijos;

  Pildomi ir privalomi dokumentai, kas yra, kas atsirado naujo, kaip patikrinti, ar viską darote gerai?

  Asmens duomenų apsaugos pareigūnas – jam keliami reikalavimai, dažniausiai daromos klaidos;

  Daromi ir aptinkami pažeidimai – ką patobulinti.

   

  12:00 - 13:00

  Pertrauka.

  13:00 - 14:45

  Sutikimų kontrolė;

  Asmens duomenų apsauga personalo dokumentacijoje – dažniausiai daromos klaidos;

  Poveikio duomenų apsaugai vertinimas, jo atlikimas;

  Filmavimas, fotografavimas viešų renginių metu. Privačios informacijos viešinimas;

  Pagrindinės taisyklės, kuriomis rekomenduotina vadovautis. Praktiniai pavyzdžiai;

  Veiklos įrašai – kada jie reikalingi;

  Aktualiausi kiti su švietimo veikla ir BDAR taikymu joje susiję klausimai. 

  Žiniomis dalinasi
  Raimonda Joskaudienė
  turinti daugiau kaip 13 metų patirties viešųjų pirkimų srityje. Lektorė patirtį sukaupė vesdama mokymus Viešųjų pirkimų tarnyboje ir kitose didžiosiose perkančiosiose organizacijose. Taip pat, Raimonda nuolat dalyvauja viešųjų pirkimų procesuose perkančiojoje organizacijoje, rengdama pirkimų organizavimą reglamentuojančius teisės aktus, planuojant kalendorinių metų pirkimus, skaičiuojant numatomo pirkimo vertę, rengdama pirkimo dokumentus (konkurso sąlygas), dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe.
  Kaina
  Kaina:
  109 Eur. vienam dalyviui.
  Kaina:*
  *89 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki gruodžio 3 d.
  Kaina:**
  **79 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įstaigos.
  Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
  Papildoma informacija

  REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gruodžio 17 d.

  Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai (el. versija).

  Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

  Informacija apie seminarą:
  Projektų vadovas
  Ričardas Čekanavičius
  +370 696 80906, ricardas@avgo.lt

  Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

  Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.