Individualus vadovo bendravimas su pavaldiniais ir motyvavimas

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

8 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

  Registracija į seminarą
  Įmonės informacija
  Dalyvio informacija

  Komentarai

  Kiekvienas mokymų dalyvis:

  • Išmoks siekti bendro tikslo ir kalbėtis su pavaldiniu, orientuodamasis į individualius poreikius bei motyvus.
  • Sužinos, kaip motyvuoti pavaldinius keliant tikslus ir suteikiant grįžtamąjį ryšį.
  • Mokės suteikti pavaldinius reikiamą informaciją apie jo / jos darbo rezultatus, tinkamai nukreipti ir įkvėpti siekti rezultatų.
  • Išmoks taikyti pagrindinius ugdančiojo vadovavimo principus.

  Aukščiausius mokymų rezultatus pasiekti padės lakoniška ir praktiniais pavyzdžiais paremta teorinė medžiaga, praktinės užduotys, situacijų modeliavimas ir konkrečių atvejų analizė, kuriems skiriama didžioji dalis mokymų.

  Priklausomai nuo pageidavimų, galime organizuoti vidinius mokymus Jūsų įmonės patalpose arba kitoje Jūsų pasirinktoje vietoje. Rekomenduojamas grupės dydis – ne daugiau, kaip 20 asmenų.

  Programa
  Programa
  08:30 - 09:00

  Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

  09:00 - 10:30

  I dalis. Sudėtingos vadovo – pavaldinio bendravimo situacijos.

  Motyvavimas vadovo ir pavaldinio bendravimo procese:

  • dalykinio bendravimo samprata – bendradarbiavimo nuostatos ir principai;
  • kaip dirbti su „sunkiais“ žmonėmis?;
  • komunikacijos kliūtys pokalbyje su pavaldiniu;
  • kalba, skatinanti problemų sprendimą;
  • vadovo emocinė kompetencija.
  10:30 - 10:45

  Kavos pertraukėlė.

  10:45 - 12:15

  II dalis. Pasiruošimas asmeninio vystymo, motyvavimo ir vertinimo pokalbiui: klaidų prevencija.

  Organizacijų pavyzdžiai: nekartokite kitų padarytų klaidų.

  • neteisingo proceso organizavimo ir neatsakingo vertinimo pasekmės;
  • vadovo atsakomybė. Pavaldinio atsakomybė;
  • praktinė užduotis: Vertinamų kompetencijų apibrėžimas (remiantis naudojama vertinimo forma); pagrindiniai ir papildomi kriterijai.
  12:15 - 13:15

  Pietų pertrauka.

  13:15 - 14:45

  III dalis. Asmeninio vystymo pokalbio struktūra: Išankstinis darbuotojų informavimas apie pokalbį: kas, kur, kada?

  Pasiruošimas pokalbiui. Praktika vadovui:

  • darbuotojo veiklos apžvalga ir „namų darbai“;
  • ką daryti tais atvejais, kai „nieko gero“ arba kai „viskas gerai“?;
  • tikslų iškėlimą ir asmeninį įsipareigojimą skatinančių klausimų pasirinkimas;
  • situacijos kontrolė ir netikėtų reakcijų suvaldymas.

  Pasiruošimas pokalbiui. Praktika „pavaldiniui“:

  • savo veiklos apžvalga, „namų darbai“ ir „privalumų“ apsigynimas.

  Praktinė užduotis (filmavimas ir analizė). Metinis pokalbio vedimas link veiksmų plano (vadovui ruošiantis pokalbiui ir jo metu):

  • pokalbio pradžia, kontakto užmezgimas;
  • praėjusio laikotarpio aptarimas: gairės pokalbio vedėjui;
  • pokalbio valdymo priemonės. Į ką atkreipti dėmesį, aptariant nepasitenkinimą darbuotoju?;
  • būsimo laikotarpio tikslų ir planų nustatymas. SMART modelio taikymas.

  Praktinė užduotis: Kuo remiantis ir kaip apibrėžti asmeninius tikslus?

  • kaip komunikuoti, jei keičiasi darbo tikslai, bet ne alga?;
  • ką daryti, jei pats žmogus pats nesugalvoja savo tikslų, bet nori kitų motyvacinių priemonių?;
  • pokalbio užbaigimas.
  14:45 - 15:00

  Kavos pertraukėlė.

  15:00 - 16:30

  IV dalis. Praktinis ugdančiojo vadovavimo taikymas.

  • Ugdančiojo vadovavimo (angl. „Couching“) samprata.
  • Taikymas kasdieninėje vadovo veikloje.
  • Praktinės užduotys.
  Įgūdžių lavinimas

  Seminaro metu bus pateiktos praktinės užduotys, kurios padės lavinti asmeninius ir komandinio darbo įgūdžius.

  Įgūdžių pritaikymas

  Asmeninio įgūdžių tobulinimo ir įgytų žinių pritaikymo plano sudarymas: kaip pritaikysiu tai, ką sužinojau mokymų metu?

  Žiniomis dalinasi
  Lektorė Aistė Mažeikienė
  Organizacijų psichologė, konsultantė - praktikė. Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: veda mokymus, įdiegia darbuotojų vertinimo sistemą įmonėse. Veda mokymus bendradarbiavimo su „sunkiais“ klientais, vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo, komunikacijos, viešo kalbėjimo temomis. Nustato atrankos ir mokymosi poreikius, sudaro tęstinius mokymosi planus. Turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“, kompetencijų vertinime. Šalia intensyvios mokymų patirties, Kazimiero Simonavičiaus universitete dėsto „Vadovavimo psichologiją“, „Privačios detektyvinės veiklos psichologiją“, “Teisės psichologiją“, “Socialinę psichologiją“, „Kūrybinės gyvensenos komunikaciją“ bei „Verslo derybas“. 16 metų veda praktinius seminarus ir teikia konsultacijas (vidutiniškai 120 seminarų po 8 akad. valandas per metus). Aistės straipsniai organizacijų bei taikomosios psichologijos tematika publikuojami verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose (1999-2016). 2011 m. VGTU išleistas vadovėlis “Verslo derybos“.
  Kaina
  Kaina:
  Pagal susitarimą
  Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
  Papildoma informacija

  Informacija apie mokymus:

  +370 601 93329, info@avgo.lt.