Vadovavimas komandai: motyvavimas, kontrolė ir kliūčių bendradarbiavimui įveika

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

8 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

  Registracija į seminarą

  Įmonės informacija

  Dalyvio informacija

  Komentarai

  Kiekvienas mokymų dalyvis:

  • Geriau pažins save ir savo stipriąsias puses, kaip vadovų;
  • Sužinos, kaip galime sėkmingiausiai panaudoti komandos potencialą;
  • Mokės apibrėžti ir komunikuoti tikslus skirtingų kompetencijų pavaldiniams;
  • Išmoks deleguoti darbus;
  • Gebės tinkamai apibrėžti savo funkcijas ir gerinti komunikaciją komandoje;
  • Sužinos, kaip didinti sutelktumą, skatinti bendradarbiavimą;
  • Patirs, kaip skatinti tarpusavio pasitikėjimą ir pagalbą;
  • Išmoks konstruktyviai spręsti nesutarimus, kurti veiklai palankią atmosferą.

  Aukščiausius mokymų rezultatus pasiekti padės lakoniška ir praktiniais pavyzdžiais paremta teorinė medžiaga, praktinės užduotys, situacijų modeliavimas ir konkrečių atvejų analizė, kuriems skiriama didžioji dalis mokymų.

  Priklausomai nuo pageidavimų, galime organizuoti vidinius mokymus Jūsų įmonės patalpose arba kitoje Jūsų pasirinktoje vietoje. Rekomenduojamas grupės dydis –  20 asmenų.

  Programa
  Programa
  08:30 - 09:00

  Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

  09:00 - 10:30

  I dalis. Vadovo autoriteto ir statuso kūrimas.

  • Garsių lyderių klaidos: S. Finkelstein tyrimo rezultatai ir išvados.
  • Puikybės pavojus.
  • Individualaus vadovavimo testas.
  • Testo rezultatų aptarimas.
  • Praktinė užduotis: Vadovo kūno kalba. „Kietas“ ir „minkštas“ vadovas – praktikoje.
  • Praktinė užduotis. Vadovavimo įgūdžiai – kuriuos treniruoti?
  10:30 - 10:45

  Kavos pertraukėlė.

  10:45 - 12:15

  II dalis. Delegavimo įgūdžių tobulinimas.

  • Praktinė užduotis: pasiruošiame, kaip atsakyti į pavaldinių replikas – „atsisakymus“, „pasiteisinimus“.
  • Praktinė užduotis su filmavimu: Delegavimo įgūdžių tobulinimas.
  • Mokomės, kaip pareikalauti atlikti taip vadinamus „papildomus“ darbus, kurių „nepriklauso daryti“?
  12:15 - 13:15

  Pietų pertrauka.

  13:15 - 14:45

  III dalis. Lyderiavimas ir motyvavymas praktikoje: veiksminga komunikacija, tikslų formulavimas ir grįžtamasis ryšys.

  • Delegavimo treniruotė: tikslų formulavimas pagal „SMART“ kriterijus.
  • Individualus testas.
  • Praktinė užduotis. Dalinimasis ir keitimasis informacija.
  • Tikslo supratimo trukdžiai ir jų išvengimas. Praktinės užduoties aptarimas, analizė, apibendrinimas. Seminaro vedėja pateikia bendro darbo ir atskirų komandos narių darbo analizę, aptaria dalinimosi informacija kliūtis ir delegavimo „spragas“ konkrečiu atveju. Apibendrinimas ir išvados apie informacijos „neužstrigimo“ galimybes bei grįžtamojo ryšio svarbą.
  • Veiksmų planas: ką konkrečiai pritaikysime savo darbe?
  14:45 - 15:00

  Kavos pertraukėlė.

  15:00 - 16:30

  IV dalis. Konfliktų spredimas. Konfliktų priežastys.

  • Praktinė užduotis „Mes esame skirtingi“.
  • Skirtingų žmonių (klientų, kolegų) tipų valdymas. Pvz.: arogantiškas, priekabus, plepus, piktas, suirzęs, priekabus, nuolat vėluojantis.
  • Konflikto sprendimo modelis.
  • Asmeninio konfliktų sprendimo stiliaus nustatymas. Individualus testas.
  • Praktinė užduotis.
  • Konfliktų sprendimas su klientais.
  • Kaltinimo situacijos: konstruktyvūs ir rizikingi veiksmai.
  • Savo pozicijos išlaikymas ir tinkamas “ne” pasakymas, kai pateikiamos pretenzijos, kurių negalima patenkinti.
  • Praktinė užduotis. Sunkios (asmeniškai) klientų pretenzijos ir kaip į jas atsakyti.
  • Konfliktų sprendimas kolektyve.
  • Konstruktyvus pagyrimas ir kritika: kaip pateikti prašymą / reikalavimą / kritiką / išsakyti nepasitenkinimą ir pagyrimą?
  • „DESK SISTEMA“. Kaip išvengti konfrontacijos ir gerinti tarpusavio santykius?
  • Praktinė užduotis.
  Įgūdžių lavinimas

  Seminaro metu bus pateiktos praktinės užduotys, kurios padės lavinti asmeninius ir komandinio darbo įgūdžius.

  Įgūdžių pritaikymas

  Asmeninio įgūdžių tobulinimo ir įgytų žinių pritaikymo plano sudarymas: kaip pritaikysiu tai, ką sužinojau mokymų metu?

  Žiniomis dalinasi
  Lektorė Aistė Mažeikienė
  Organizacijų psichologė, konsultantė - praktikė. Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: veda mokymus, įdiegia darbuotojų vertinimo sistemą įmonėse. Veda mokymus bendradarbiavimo su „sunkiais“ klientais, vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo, komunikacijos, viešo kalbėjimo temomis. Nustato atrankos ir mokymosi poreikius, sudaro tęstinius mokymosi planus. Turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“, kompetencijų vertinime. Šalia intensyvios mokymų patirties, Kazimiero Simonavičiaus universitete dėsto „Vadovavimo psichologiją“, „Privačios detektyvinės veiklos psichologiją“, “Teisės psichologiją“, “Socialinę psichologiją“, „Kūrybinės gyvensenos komunikaciją“ bei „Verslo derybas“. 16 metų veda praktinius seminarus ir teikia konsultacijas (vidutiniškai 120 seminarų po 8 akad. valandas per metus). Aistės straipsniai organizacijų bei taikomosios psichologijos tematika publikuojami verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose (1999-2016). 2011 m. VGTU išleistas vadovėlis “Verslo derybos“.
  Kaina
  Kaina:
  Derinama individuliai.
  Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
  Papildoma informacija

  Informacija apie mokymus:

  +370 601 93329, info@avgo.lt.