Susirinkimų valdymas: nuo planavimo iki kontrolės

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

8 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Kiekvienas mokymų dalyvis:

 • Sužinos apie susirinkimų tipus;
 • Patobulins problemų sprendimo įgūdžius;
 • Sužinos, kokius metodus galima taikyti netikėtose probleminėse situacijose.

Aukščiausius mokymų rezultatus pasiekti padės lakoniška ir praktiniais pavyzdžiais paremta teorinė medžiaga, praktinės užduotys, situacijų modeliavimas ir konkrečių atvejų analizė, kuriems skiriama didžioji dalis mokymų.

Priklausomai nuo pageidavimų, galime organizuoti vidinius mokymus Jūsų įmonės patalpose arba kitoje Jūsų pasirinktoje vietoje. Rekomenduojamas grupės dydis –  20 asmenų.

Programa
Programa
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 10:30

I dalis. Kliūtys efektyviam ir kūrybiškam darbo organizavimui.

 • Sudėtingų, kritinių situacijų valdymo būdai: kaip elgtis, kai kiti siekia sąmoningo užduočių atidėliojimo arba nepasitiki savimi?
 • Darbas su replikomis. Kaip atsakyti į netikėtus klausimus bei į puolimą?
 • Bendradarbiavimo kliūtys: kaip jas įveikti.
10:30 - 10:45

Kavos pertraukėlė.

10:45 - 12:15

II dalis. Darbo organizavimas susirinkimų metu.

 • Susirinkimų organizavimas, kaip užtikrinti susirinkimo efektyvumą: nuo planavimo iki kontrolės.
 • Kaip efektyviau panaudoti savo ir kitų sugebėjimus?
 • Kaip į problemų sprendimą ir krizių prevenciją įtraukti savo komandos narius, panaudoti kolegų kompetenciją?
 • Kaip užkirsti kelią trukdantiems tikslo pasiekimui sprendimų priėmimo metodams?
 • Darbo organizavimo užduotis.
12:15 - 13:15

Pietų pertrauka.

13:15 - 14:45

III dalis. Bendradarbiavimo nuostatos kūrimas susirinkimų metu.

 • Darbo organizavimas – bendradarbiavimo pagrindu: kaip sukurti bendradarbiavimo nuostatą?
 • Bendradarbiavimo principai bei metodai.
 • Užduotis: Asmeninių / komandos / padalinio prioritetų nustatymas.
 • Užduotis: „Slėptuvė.
 • Komandos formavimo, idėjų generavimo ir problemų sprendimo susirinkimai – praktika.
 • Kaip išvengti nevykusių susirinkimų? Pasiūlymai susirinkimų organizatoriams.
14:45 - 15:00

Kavos pertraukėlė.

15:00 - 16:30

IV dalis. Problemos sprendimo susirinkimai: veiksmingas dalinimasis ir keitimasis informacija bei metodika.

 • „Biurokratija” ar tvarka – kiek jos reikia?
 • Darbo organizavimas, siekiant didinti tarpusavio supratimą.
 • Tikslo – informacijos – žinios supratimo trukdžiai ir jų išvengimas.
 • De Bono “Šešių skrybėlių metodas”.
 • Kriterijų metodas.
 • Vertybių metodas.
 • Idėjų atrankos ir įvertinimo metodai.
Įgūdžių lavinimas

Seminaro metu bus pateiktos praktinės užduotys, kurios padės lavinti asmeninius ir komandinio darbo įgūdžius.

Įgūdžių pritaikymas

Asmeninio įgūdžių tobulinimo ir įgytų žinių pritaikymo plano sudarymas: kaip pritaikysiu tai, ką sužinojau mokymų metu?

Žiniomis dalinasi
Lektorė Aistė Mažeikienė
Organizacijų psichologė, konsultantė - praktikė. Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: veda mokymus, įdiegia darbuotojų vertinimo sistemą įmonėse. Veda mokymus bendradarbiavimo su „sunkiais“ klientais, vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo, komunikacijos, viešo kalbėjimo temomis. Nustato atrankos ir mokymosi poreikius, sudaro tęstinius mokymosi planus. Turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“, kompetencijų vertinime. Šalia intensyvios mokymų patirties, Kazimiero Simonavičiaus universitete dėsto „Vadovavimo psichologiją“, „Privačios detektyvinės veiklos psichologiją“, “Teisės psichologiją“, “Socialinę psichologiją“, „Kūrybinės gyvensenos komunikaciją“ bei „Verslo derybas“. 16 metų veda praktinius seminarus ir teikia konsultacijas (vidutiniškai 120 seminarų po 8 akad. valandas per metus). Aistės straipsniai organizacijų bei taikomosios psichologijos tematika publikuojami verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose (1999-2016). 2011 m. VGTU išleistas vadovėlis “Verslo derybos“.
Kaina
Kaina:
Derinama individuliai
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.