Lyderystė pokyčių laikotarpiu. Keičiame save ir organizaciją

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

8 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Kiekvienas mokymų dalyvis:

 • Sužinos apie galimas lyderių klaidas ir grėsmes.Sužinos, kaip išvengti negatyvios lyderystės savo organizacijoje.
 • Išmoks atpažinti pokyčio metu kylančias žmogiškąsias reakcijas.
 • Mokės sudaryti gandų valdymo prevencinį planą.
 • Sužinos, kaip informuoti apie pokytį skirtingus darbuotojus.
 • Sužinos, kokių veiksmų turėtų imtis lyderis ir vadovybė kiekvienoje pokyčio fazėje, kad palengvintų pokyčio įgyvendinimą.

Aukščiausius mokymų rezultatus pasiekti padės lakoniška ir praktiniais pavyzdžiais paremta teorinė medžiaga, praktinės užduotys, situacijų modeliavimas ir konkrečių atvejų analizė, kuriems skiriama didžioji dalis mokymų.

Priklausomai nuo pageidavimų, galime organizuoti vidinius mokymus Jūsų įmonės patalpose arba kitoje Jūsų pasirinktoje vietoje. Rekomenduojamas grupės dydis – ne daugiau, kaip 20 asmenų.

Programa
Programa
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 09:45

I dalis. Lyderystė – praktikoje.

 • Charizmos samprata: emocijos, kūnas ir mąstymas – kas yra kitaip?
 • Pozityvi lyderystė praktikoje.
 • Negatyvi lyderystė praktikoje.
 • Lyderių klaidų apžvalga.
09:45 - 10:30

II dalis. Pokyčiai kaip organizacijos kultūra.

 • Pokyčiai – neišvengiamybė, grėsmė ar galimybė?
 • Lyderio atvirumas pokyčiams – vertybė.
 • Nuostatos pokyčių atžvilgiu: statistika ir tyrimai.Kaip įveikti pasipriešinimą pokyčiams?
 • Asmeninės reakcijos į pokyčius: praktinė užduotis.
 • Organizacijos būklės diagnozavimo anketa.
10:30 - 10:45

Kavos pertraukėlė.

10:45 - 12:15

III dalis. Nuostatos į pasikeitimus valdymas.

 • Kliūtys pokyčiams.
 • Kodėl reikia valdyti?…
 • Valdomų ir nevaldomų pasikeitimų pasekmės.
 • Pozityvių pasikeitimo aspektų akcentavimas: praktinė užduotis.
 • Mūsų „Proto užraktai“.
 • Kaip suvaldyti kitus ir save? Kaip bendrauti kritinių situacijų metu?
12:15 - 13:15

Pietų pertrauka.

13:15 - 14:00

IV dalis. „Pokyčių lyderio” vaidmuo: teisėjas, „budelis“ ar „terapeutas“?

 • Lyderio atsakomybė ir veiksmai nuolatinių pasikeitimų laikotarpiu.
 • Praktinė užduotis: kaip lyderiui – pokyčių iniciatoriui atsakyti į gaunamas replikas, pretenzijas, klausimus?
14:00 - 14:45

V dalis. Pokyčio komunikacija.

 • Kaip pranešti ir valdyti informaciją apie pokytį? Praktinė užduotis.
 • Tikslo supratimo trukdžiai ir jų išvengimas. Apibendrinimas ir išvados apie informacijos „neužstrigimo“ galimybes bei grįžtamojo ryšio svarbą.
 • Kaip užkirsti kelią gandams ir netgi panaudoti juos pokyčių įgyvendinimui? Komunikacijos principai gandų sklidimo sąlygomis.
14:45 - 15:00

Kavos pertraukėlė.

15:00 - 16:30

VI dalis. Praktinis pokyčių įgyvendinimo modelis: etapai.

 • Kokių veiksmų turėtų imtis lyderis ir vadovybė kiekvienoje pokyčio fazėje, kad palengvintų pokyčio įgyvendinimą?
 • Praktinė užduotis: veiksmų planas „Ištirpinimo“, „Suformavimo“, „Užšaldymo“ etapuose.
Įgūdžių pritaikymas

Veiksmų planas: ką pritaikysime savo darbe? Asmeninio įgūdžių tobulinimo ir įgytų žinių pritaikymo plano sudarymas: kaip pritaikysiu tai, ką sužinojau mokymų metu?

Žiniomis dalinasi
Lektorė Aistė Mažeikienė
Organizacijų psichologė, konsultantė - praktikė. Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: veda mokymus, įdiegia darbuotojų vertinimo sistemą įmonėse. Veda mokymus bendradarbiavimo su „sunkiais“ klientais, vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo, komunikacijos, viešo kalbėjimo temomis. Nustato atrankos ir mokymosi poreikius, sudaro tęstinius mokymosi planus. Turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“, kompetencijų vertinime. Šalia intensyvios mokymų patirties, Kazimiero Simonavičiaus universitete dėsto „Vadovavimo psichologiją“, „Privačios detektyvinės veiklos psichologiją“, “Teisės psichologiją“, “Socialinę psichologiją“, „Kūrybinės gyvensenos komunikaciją“ bei „Verslo derybas“. 16 metų veda praktinius seminarus ir teikia konsultacijas (vidutiniškai 120 seminarų po 8 akad. valandas per metus). Aistės straipsniai organizacijų bei taikomosios psichologijos tematika publikuojami verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose (1999-2016). 2011 m. VGTU išleistas vadovėlis “Verslo derybos“.
Kaina
Kaina:
Derinama individualiai
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.