ES parama

 

UAB „AVGO Group“ diegia naujas informacines technologijas

Nuo 2022 m. kovo mėnesio UAB „AVGO Group“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „AVGO Group“ e. komercijos modelio diegimas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0276.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Projekto metu planuojama įdiegti klientų savitarnos sprendimą, kuris padidins paslaugų prieinamumą, patrauklumą, suteikimo greitį ir užtikrins šių paslaugų pardavimų ir pajamų didėjimą. UAB „AVGO Group“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui” priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 “E. komercijos modelis COVID-19”. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas: „UAB „AVGO Group“ e. komercijos modelio diegimas“

Projekto vykdytojas: UAB „AVGO Group“

Bendra projekto vertė: 14 538,46 EUR

Iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas: 10 903,84 EUR

Projekto vykdymo pradžia: 2022-03-16

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-03-17