Motyvuojanti ir veiksminga komanda

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

8 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

  Registracija į seminarą
  Įmonės informacija
  Dalyvio informacija

  Komentarai

  Mokymų programa sukurta, remiantis „Fish“ („Žuvies“) filosofija – tai ilgalaikio mokymosi metodas, įkvepiantis mus jaustis žvaliais ir įsigilinusiais į darbą, kurį atliekame. Ši filosofija kuria naujovišką, atsakingą darbo aplinką, kurioje žaisminga, dėmesinga ir patraukli nuotaika skatina energiją, entuaziazmą, didina darbo našumą ir kūrybingumą.

  Kiekvienas mokymų dalyvis:

  • geriau pažinti save ir kitus komandos narius: kuo aš stiprus ir kuo stiprūs kiti?;
  • ko galime išmokti vieni iš kitų ir kaip vykdydami užduotis galime sėkmingiausiai panaudoti komandos potencialą?;
  • ugdyti komandos narių gebėjimą tinkamai pasidalinti funkcijas ir gerinti komunikaciją;
  • didinti sutelktumą, skatinti bendradarbiavimą;
  • skatinti tarpusavio pasitikėjimą ir pagalbą;
  • ugdyti gebėjimą konstruktyviai spręsti nesutarimus, kurti veiklai palankią atmosferą.

  Aukščiausius mokymų rezultatus pasiekti padės lakoniška ir praktiniais pavyzdžiais paremta teorinė medžiaga, praktinės užduotys, situacijų modeliavimas ir konkrečių atvejų analizė, kuriems skiriama didžioji dalis mokymų. Rekomenduojamas grupės dydis – iki 15 asmenų.

  Priklausomai nuo pageidavimų, mokymai gali vykti Jūsų įmonės patalpose arba Jūsų pasirinktoje vietoje.

  Programa
  Programa

  I dalis. „Apšilimas“. Komandos renginio tikslų pristatymas.

  • Kam reikalinga komanda ir ką ji gali duoti man?
  • Užduotis „Savo vietos“ radimas.
  • Pasiskirstymas į 2 komandas.
  • Užduotis „Žurnalistinis tyrimas“: asmeninio prisistatymo ruošimas.
  • Užduotis: „Pelkė“.
  • Užduotis: Komandos identiteto kūrimas ir pristatymas visiems bendrai.
  • FISH filosofijos principai ir kitų organizacijų pavyzdžiai.

  Pirmos dalies tikslas: Geriau pažinti save ir kitus komandos narius: kuo aš stiprus ir kuo stiprūs kiti; atskleisti komandą jungiančius dalykus (tikslus, viziją, misiją), motyvuoti bei aktyvuoti tolesniam produktyviam darbui.

  II dalis. Komunikacijos modelio pristatymas.

  • Užduotis: „Įvartis“ atskirose komandose.
  • Pristatymas, pasirengimas, aptarimas.
  • „Biurokratinė“ užduotis – tikslų ir užduočių formulavimas, dalinimasis informacija.

  Antros dalies tikslai: didinti komunikacijos aiškumą, skatinti tarpusavio pasitikėjimą ir pagalbą. Ugdyti gebėjimą konstruktyviai spręsti nesklandumus, kurti veiklai palankią atmosferą.

  Bendra popietinė komandos „Mankšta“ – „energizavimas“.

  III dalis. Efektyvios komandos formavimas, derinant komandos narių vaidmenis ir atsakomybės sritis.

  • Individualus testas: „Mano vaidmuo komandoje“. Aptariamos stiprios ir silpnos skirtingų komandinių vaidmenų pusės.
  • Užduotis. Tarpusavio santykiai. Aptarimas: kas padeda komandoje, o kas – trukdo.

  Trečios dalies tikslai: efektyvios komandos formavimas, derinant komandos narių vaidmenis ir atsakomybės sritis.

  IV dalis. Darbo komandoje apibendrinimas. „Lūkesčiai vienas kitam“. Idėjos ir išvados.

  • FISH filosofijos principai ir kitų organizacijų pavyzdžiai.
  • Darbo komandoje susitarimų kūrimo principai.
  • „Taisyklių“ – susitarimų pristatymas kolegoms.

  Ketvirtos dalies tikslai: kaip vykdydami užduotis galime sėkmingiausiai panaudoti komandos potencialą. Ugdyti komandos narių gebėjimą tinkamai pasidalinti funkcijas ir gerinti komunikaciją. Didinti sutelktumą, skatinti bendradarbiavimą, tarpusavio pasitikėjimą ir pagalbą.

  Įgūdžių lavinimas

  Seminaro metu bus pateiktos praktinės užduotys, kurios padės lavinti asmeninius ir komandinio darbo įgūdžius.

  Įgūdžių pritaikymas

  Asmeninio įgūdžių tobulinimo ir įgytų žinių pritaikymo plano sudarymas: kaip pritaikysiu tai, ką sužinojau mokymų metu?

  Žiniomis dalinasi
  Lektorė Aistė Mažeikienė
  Organizacijų psichologė, konsultantė - praktikė. Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: veda mokymus, įdiegia darbuotojų vertinimo sistemą įmonėse. Veda mokymus bendradarbiavimo su „sunkiais“ klientais, vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo, komunikacijos, viešo kalbėjimo temomis. Nustato atrankos ir mokymosi poreikius, sudaro tęstinius mokymosi planus. Turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“, kompetencijų vertinime. Šalia intensyvios mokymų patirties, Kazimiero Simonavičiaus universitete dėsto „Vadovavimo psichologiją“, „Privačios detektyvinės veiklos psichologiją“, “Teisės psichologiją“, “Socialinę psichologiją“, „Kūrybinės gyvensenos komunikaciją“ bei „Verslo derybas“. 16 metų veda praktinius seminarus ir teikia konsultacijas (vidutiniškai 120 seminarų po 8 akad. valandas per metus). Aistės straipsniai organizacijų bei taikomosios psichologijos tematika publikuojami verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose (1999-2016). 2011 m. VGTU išleistas vadovėlis “Verslo derybos“.
  Kaina
  Kaina:
  Pagal susitarimą
  Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
  Papildoma informacija

  Informacija apie mokymus:

  +370 601 93329, info@avgo.lt.