Efektyvus konsultavimas viešajame sektoriuje

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

08:30 - 16:30 8 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

  Registracija į seminarą
  Įmonės informacija
  Dalyvio informacija

  Komentarai

  Kiekvienas mokymų dalyvis:

  • sužinos, kaip susikalbėti korektiškai ir efektyviai abiem pusėms – tiems, kurie konsultuoja, ir tiems, kuriuos konsultuoja;
  • įgis klausymo, dialogo valdymo, informacijos pateikimo ir išgavimo bei supratimo įgūdžių;
  • įvaldys konfliktų valdymo įgūdžius.

  Aukščiausius mokymų rezultatus pasiekti padės praktiniais pavyzdžiais paremta teorinė medžiaga, praktinės užduotys, situacijų modeliavimas ir konkrečių atvejų analizė, kuriems skiriama didžioji dalis mokymų.

  Priklausomai nuo pageidavimų, galime organizuoti vidinius mokymus Jūsų įmonės/įstaigos patalpose arba kitoje Jūsų pasirinktoje vietoje. Rekomenduojamas grupės dydis – ne daugiau, kaip 20 asmenų.

  Išoriniai mokymai vyks surinkus reikiamą dalyvių skaičių.

  Programa
  Programa
  08:30 - 09:00

  Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

  09:00 - 10:30

  I dalis. Nesusipratimų, nesusikalbėjimo ir neefektyvaus konsultavimo priežastys.

  • Priežastys, sukeliančios nepasitenkinimą ir didinančios konflikto intensyvumą.
  • Kaip išsiaiškinti konsultuojamojo poreikius? Aktyvus klausymas.
  • Klausimų uždavimo technikos.
  • Esamų poreikių išsiaiškinimas ir “užkabinimas”.
  • Kaip tinkamai atsakyti į netikėtus klausimus, pretenzijas, kritiką ir manipuliaciją?
  • Kaip valdyti savo kūną, balsą bei “recenzuoti” kalbos turinį?
  10:30 - 10:45

  Kavos pertraukėlė.

  10:45 - 12:15

  II dalis. Sudėtingų konsultavimo situacijų valdymas.

  Kaltinimo situacijos: konstruktyvūs ir rizikingi veiksmai.

  Kaltinimo situacijų sprendimo modelis.

  Pokalbio valdymo praktika:

  • kaip reikėtų elgtis, kai girdite pretenzijas, kurias galima patenkinti;
  • savo pozicijos išlaikymas ir tipiškas “ne” pasakymas, kai girdite pretenzijas, kurių negalima patenkinti;
  • kaip elgtis padarius klaidą. “Gaisro gesinimas”.

  Kaip „atremti“ Jums asmeniškai, Jūsų organizacijai bei paslaugoms adresuojamas pretenzijas, išsisukinėjimą ir manipuliavimą? Praktinė užduotis: „Karšta ugnis“.

  Kaip balansuoti tarp savigarbos ir gero santykio išlaikymo?

  • Asmeninių konfliktų sprendimo stilius.
  12:15 - 13:15

  Pietų pertrauka.

  13:15 - 14:45

  III dalis. „Sudėtingų“ žmonių „tipų“ konsultavimo principai.

  • nekantrūs, skubantys, „labai užsiėmę“;
  • „ypatingieji“ (VIP);
  • „visažiniai teisuoliai“ ir skeptikai;
  • įžūlūs, agresyvūs;
  • įtartini;
  • plepūs, įkyrūs, „išnaudotojai“;
  • išsisukinėtojai neapsisprendėliai;
  • taupieji, „kankiniai“.
  14:45 - 15:00

  Kavos pertraukėlė.

  15:00 - 16:30

  IV dalis. Tarpininkavimas sprendžiant sudėtingas situacijas.

  • Praktinė užduotis – konstruktyvus kritikos, nepasitenkinimo Išsakymas.
  • Sprendimų priėmimo skatinimas.
  • Įsipareigojimo rekomendacijoms didinimas.
  Įgūdžių lavinimas

  Seminaro metu bus pateiktos praktinės užduotys, kurios padės lavinti asmeninius ir komandinio darbo įgūdžius.

  Įgūdžių pritaikymas

  Asmeninio įgūdžių tobulinimo ir įgytų žinių pritaikymo plano sudarymas: kaip pritaikysiu tai, ką sužinojau mokymų metu?

  Žiniomis dalinasi
  Lektorė Aistė Mažeikienė
  Organizacijų psichologė, konsultantė - praktikė. Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: veda mokymus, įdiegia darbuotojų vertinimo sistemą įmonėse. Veda mokymus bendradarbiavimo su „sunkiais“ klientais, vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo, komunikacijos, viešo kalbėjimo temomis. Nustato atrankos ir mokymosi poreikius, sudaro tęstinius mokymosi planus. Turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“, kompetencijų vertinime. Šalia intensyvios mokymų patirties, Kazimiero Simonavičiaus universitete dėsto „Vadovavimo psichologiją“, „Privačios detektyvinės veiklos psichologiją“, “Teisės psichologiją“, “Socialinę psichologiją“, „Kūrybinės gyvensenos komunikaciją“ bei „Verslo derybas“. 16 metų veda praktinius seminarus ir teikia konsultacijas (vidutiniškai 120 seminarų po 8 akad. valandas per metus). Aistės straipsniai organizacijų bei taikomosios psichologijos tematika publikuojami verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose (1999-2016). 2011 m. VGTU išleistas vadovėlis “Verslo derybos“.
  Kaina
  Kaina:
  Pagal susitarimą
  Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
  Papildoma informacija

  Informacija apie mokymus:

  +370 601 93329, info@avgo.lt.